Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   02. března 2017

   Technologicky a finančně na cestě k úspěchu: Continental utváří digitální budoucnost mobility

   • Výkonný ředitel (CEO) Degenhart: „Budeme si stále více vydělávat službami spojenými s mobilitou“
   • V roce 2016 se obrat zvýšil o 3,4 procenta na 40,5 miliard eur
   • Čistý hospodářský výsledek se zlepšil na 2,8 miliardy eur / 14,01 eur na akcii
   • Návrh představenstva: Dividenda se má zvýšit o 50 centů na 4,25 eur
   • Přijaté objednávky na asistenční systémy řidiče v roce 2016 dosáhly hodnoty více než 3 miliardy eur
   • Investice do oblasti elektromobility v minulých letech činily více než 1 miliardu eur

   Hannover, 2. března 2017. Technologický podnik Continental v obchodním roce 2016 s jistotou dosáhl svých na podzim upravených cílů a částečně je mírně překročil. Současně si podnik připravil cestu pro ziskový růst v budoucnosti: „Dnes vyvíjíme a vyrábíme rozhodující technologie pro mobilitu lidí a jejich zboží. Zítra budeme pomocí služeb pro mobilitu vydělávat stále více peněz,“ řekl předseda představenstva společnosti Continental Elmar Degenhart při předložení předběžných údajů za obchodní rok 2016 ve čtvrtek v Hannoveru. „Automobilový průmysl prochází změnou. Totéž platí i pro náš model obchodování. Jen málokdy bylo napínavější a nadějnější utvářet mobilitu budoucnosti,“ dodal.

   Obchodní rok 2016 byl pro společnost Continental dalším rokem v řadě úspěšných obchodních roků.  Obrat se zvýšil o 3 procenta na 40,5 miliard eur, očištěná marže EBIT činila 10,8 procenta.  „Se ziskem po zdanění ve výši 2,8 miliardy eur a ziskem na akcii 14,01 eur jsme opět mírně překročili pozoruhodné hodnoty z předchozího roku. Rostli jsme opět rychleji než trhy, které jsou pro naše podnikání základní,“ uvedl Elmar Degenhart. To by mělo na pozadí zatížení zveřejněného ve třetím čtvrtletí představovat potěšující vývoj. „Bez těchto ojedinělých událostí bychom dosáhli rekordních ročních výsledků. Náš celkový úspěch je proto více než pozoruhodný a měl by se vyplatit i našim podílníkům. Proto navrhujeme, aby se dividenda popáté v řadě zvýšila, a to na 4,25 eur,“ zdůraznil Degenhart.

   Podle Elmara Degenharta je tento dodavatel automobilového průmyslu, výrobce pneumatik a průmyslový partner výborně připraven na budoucnost: „Společnost Continental stojí na pevných finančních základech a má silné technické vybavení. Jsme připraveni na budoucnost.“ I když prostředí bude z hospodářského a politického hlediska náročnější, vykročení do nového roku potvrdilo očekávání, která si společnost stanovila pro rok 2017.

   „Počítáme s růstem obratu na více než 43 miliard eur. Při jeho dosažení bychom opět rostli rychleji než trh. Chceme docílit více než 10,5procentní očištěné marže EBIT. A to i přes výrazné zvýšení cen surovin,“ oznámil Elmar Degenhart. Společnost Continental počítá s 1procentním růstem výroby vozidel a s dosažením necelých 94 milionů jednotek. Nárůst výroby v Číně a v Evropě a stabilizace odbytových trhů v Brazílii a Rusku budou podle očekávání podniku více než vyrovnávat mírně klesající růst na americkém trhu.

   Dále vylepšené vedoucí postavení v oblasti technologií pro asistenci řidiče

   Společnost Continental dále vylepšila své vedoucí postavení na prudce rostoucím trhu asistenčních systémů řidiče: V roce 2016 se podniku podařilo s příslušnou senzorikou a softwarem dosáhnout hodnoty přijatých objednávek více než 3 miliardy eur. Technologický podnik investoval celkově v uplynulých pěti letech přibližně 1 miliardu eur do jejich vývoje: „Náš cíl zní takto: příští generace se mají s dopravními nehodami setkávat už pouze v muzeích. Asistenční systémy řidiče chrání již dnes miliony účastníků provozu na celém světě před nehodami a jejich následky. S dalším vývojem důležitých technologií senzorů pro vylepšené rozeznávání okolí učiníme velký krok k ještě vyšší automatizaci a bezpečnosti v silničním provozu,“ vysvětlil Elmar Degenhart.

   Podnik například pracuje na přípravě sériové výroby tak zvané 3D Flash LIDAR technologie. Pomocí laserových impulsů dodává podobně jako echolot vysoce přesný a nezkreslený obraz okolí. Od roku 2020 bude společnost Continental tuto vysoce účinnou technologii dodávat pro velkosériovou výrobu vozidel. Tento krok je rozhodujícím předpokladem pro uvedení automatizované a autonomní jízdy na trh.

   Budoucnost patří čistým, inteligentním a k síti napojeným vozidlům

   „Předpokládá se, že v roce 2050 budou žít více než dvě třetiny lidstva ve městech. Hrubé odhady vycházejí z toho, že velká část vozidel ve městě pak bude provozována poskytovateli služeb spojených s mobilitou a manažery flotil. Vozidla budou mít elektrický pohon, budou plně připojená k síti a budou jezdit autonomně. Z toho pro nás vyplývají nové, další obchodní možnosti. K základnímu oboru podnikání společnosti Continental proto budou v budoucnosti patřit vedle dnešních produktů také tzv. chytré služby pro mobilitu,“ vysvětlil Degenhart.

   V oblasti elektromobility jede společnost Continental v čele již dnes. „V minulých letech jsme investovali do elektromobility více než 1 miliardu eur. Dnes pracujeme na objednávkách, které jsme dostali ze všech velkých světových trhů. K velkému průlomu je však ještě třeba, aby se skokově zlepšila technika baterií.  Takový skok však neočekáváme dříve než v roce 2024, možná také teprve o několik let později,“ uvádí Elmar Degenhart.

   Rozhodující změny vidí společnost Continental v oblasti inteligentního připojení vozidel k síti. Vozidla budou v budoucnosti více komunikovat mezi sebou navzájem a s infrastrukturou: Společnost Continental se tak prostřednictvím „chytrého“ propojení údajů o silnicích a vozidlech postarala o to, že nákladní automobily na celém světě spotřebovaly od roku 2012 o 390 milionů litrů nafty méně. Přímou komunikací mezi vozidlem a jeho řidičem se v budoucnu zabrání ještě většímu počtu nehod. Již v roce 2017 zahajuje společnost Continental sériovou výrobu kamery do vnitřního prostoru, s jejíž pomocí vozidlo pozná, zda řidič vnímá relevantní informace a zda na ně reaguje odpovídajícím způsobem.

   Obrat a čistý výsledek znovu stoupl

   Finanční ředitel společnosti Continental Wolfgang Schäfer vyjádřil celkovou spokojenost s výsledky předchozího roku: „Jak bylo oznámeno, podařilo se nám v průběhu roku 2016 posílit obrat. Kromě toho jsme dokázali i přes potíže oznámené v říjnu opět zvýšit čistý výsledek.“

    Různé okolnosti, mimo jiné případy spojené s ručením, ovlivnily v roce 2016 ziskovost negativním způsobem v celkové hodnotě 480 milionů eur.

   Obrat se zvýšil o více než 1,3 miliardy eur, respektive 3,4 procenta na 40,5 miliard eur. Organický nárůst obratu, tedy nárůst obratu očištěný o změny konsolidačního rámce a změny převodních kurzů měn, odpovídal 4,7 procentům.

   Provozní výsledek (EBIT) zůstal v obchodním roce 2016 s hodnotou 4,1 miliardy eur na podobné úrovni jako v předchozím roce. MaržeEBIT činila 10,1 procenta po 10,5 procentech v roce 2015.

   EBIT očištěný o změny konsolidačního rámce, o odpisy podmíněné akvizicí a o zvláštní efekty činil v roce 2016 4,3 miliardy eur, což odpovídá 10,8procentní marži vztažené k očištěnému obratu. Tato hodnota je nižší než hodnota 4,4 miliardy eur z předchozího roku. V roce 2015 to odpovídalo 11,1procentní kvótě vztažené k očištěnému obratu.

   Zvýšené náklady na výzkum a vývoj odrážejí změnu v automobilovém průmyslu

   V roce 2016 investovala společnost Continental 2,6 miliardy eur do věcných investic a softwaru. Investiční kvóta tedy činí 6,4 procenta po 5,6 procentech v předchozím roce. Výdaje na výzkum a vývoj se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 14,8 procenta na více než 2,8 miliard eur a činily 6,9 procenta z obratu po 6,2 procentech v předchozím roce.

   „Automobilový průmysl prochází změnou. Jedeme vpřed spolu s ním, pokud jde o nové, inteligentní koncepty mobility a o služby. Vyšší potřeba softwaru pro tuto oblast znamená větší náklady na vývoj, proti nimž však stojí nižší věcné investice. Minulost ukazuje, že tento vývoj neovlivňuje nepříznivě výsledné marže ve skupině Automotive a že výsledná tvorba hodnoty stoupá,“ vysvětlil Wolfgang Schäfer.

   Na konci roku 2016 měla společnost Continental k dispozici rezervu likvidity ve výši celkem 6 miliard eur, z toho zhruba 2,1 miliard eur tvořily volné platební prostředky a přislíbené, nevyužité úvěrové linky ve výši 3,9 miliard eur. Oproti konci roku 2015 se likvidita zvýšila o 762 milionů eur. „Prostředky, které máme k dispozici, nám dávají pružnost a velkou schopnost reagovat na aktuální okolnosti,“ doplnil k tomu Wolfgang Schäfer.

   Pozitivní vývoj obchodování se projevil také růstem počtu zaměstnanců: Na konci roku 2016 zaměstnával tento technologický podnik více než 220 000 osob, tedy o zhruba 12 000 více než na konci roku 2015. Vedle zvýšené výroby byly důvodem tohoto nárůstu zvláště nákupy.

   Dostupné dokumenty