Návrhy
  Přejděte přímo na
   Continental Fahnen
   Zpráva
   03. března 2016

   Po úspěšném roce 2015: Continental energicky buduje digitální budoucnost na silných finančních základech

   • Čistý hospodářský výsledek se zlepšil na 2,7 miliardy eur/ 13,64 eur na akcii
   • Návrh představenstva: dividendy by měly stoupnout o 15 procent na 3,75 eur.
   • Volné hotovostní prostředky před akvizicemi ve výši 2,7 miliardy eur jsou o poznání vyšší ve srovnání s předchozím rokem
   • Zvýšený vlastní kapitál jako základ pro nové digitální obchodní modely
   • EBIT ve výši 4,1 miliard eur / marže EBIT činí 10,5 procenta

   Hannover, 3. března 2016. Technologická společnost Continental si díky úspěšnému obchodnímu roku 2015 o dost rozšířila svůj finanční volný prostor. „Společnost Continental je v té nejlepší kondici. Díky našemu osvědčenému obchodnímu modelu jsme v roce 2015 dosáhli výše volných hotovostních prostředků před akvizicemi 2,7 miliardy eur. Zvýšili jsme náš vlastní kapitál na 13,2 miliardy eur a tak jsme dosáhli dosud nejvyššího stavu. Můžeme tak v náročném prostředí jednat promyšleně a energicky a s našimi inovacemi podstatnou měrou spoluutvářet digitální budoucnost mobility“, řekl předseda představenstva společnosti Continental dr. Elmar Degenhart při předložení předběžných čísel za obchodní rok 2015 ve čtvrtek v Hannoveru.

   „Vycházíme ze silné finanční pozice a na velké výzvy, kterým čelíme, reagujeme s horlivostí, tolik typickou pro společnost Continental. K těmto výzvám patří především nestálé trhy, kolísavé ceny surovin a měnové kurzy. V obchodním roce 2016 očekáváme ve srovnání s předchozím rokem stejně vysoký, organický, ziskový růst ve výši cca 5 procent. V tomto roce chceme důsledně a soustředěně využívat šancí, které se nám otevírají díky novým, digitálním konceptům mobility. Jde nám přitom o inteligentní rozvoj našeho úspěšného obchodního modelu a o inovativní využití nových obchodních oblastí a zákazníků“, řekl Degenhart. „Začátek roku v náročném prostředí potvrzuje naše očekávání pro rok 2016“, doplnil.

   Předseda představenstva společnosti Continental dal najevo svou radost z úspěchu obchodního roku 2015: „V náročném prostředí jsme znovu prokázali naši ziskovost a sílu růstu. Úhrnem můžeme díky čistému zisku ve výši 2,7 miliardy eur vykázat pozoruhodný výsledek. Na akcii to činí 13,64 eur, což je o 15 procent více než v předchozím roce. Představenstvo proto navrhuje opětovné zvýšení dividend a vyplacení 3,75 eur na akcii. To odpovídá 750 milionům eur a míře rozdělení dividend 27,5 procenta.“

   Finanční ředitel společnosti Continental Wolfgang Schäfer poukazuje na to, že tato technologická společnost za rok 2015 bezpečně dosáhla svých ročních cílů nebo je zčásti značně překročila: obrat vzrostl o více než 4,7 miliard eur resp. o cca 14 procent na 39,2 miliardy eur. Provozní výsledek hospodaření (EBIT) se v obchodním roce 2015 ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 23 procent na 4,1 miliardy eur. Marže EBIT se nacházela ve výši 10,5 procenta po 9,7 procentech v roce 2014. EBIT očištěný zejména od konsolidačních jevů, odpisů podmíněných akvizicí a nahodilých jevů se v roce 2015 zvýšil ve srovnání s předchozím rokem o 15,3 procent na 4,5 miliard eur. Kvóta vztažená k očištěnému obratu odpovídá 11,8 procentům po 11,2 procentech v roce 2014.

   Pro tento obchodní rok počítá společnost Continental s růstem v podobné výši jako v roce 2015: „Očekáváme organický růst ve výši 5 procent na cca 41 miliard eur. Tak bychom díky našim inovativním řešením v oblastech elektroniky, senzoriky a díky softwarovým řešením, stejně jako díky průmyslovým produktům a pneumatikám opět rostli rychleji než trh. Měli bychom tak znovu bezpečně dosáhnout očištěné EBIT marže ve výši více než 10,5 procent“, oznámil Schäfer. „Organický nárůst obratu o 5 procent se rovná nárůstu obratu ve výši cca 4 procent, kterého jsme dosáhli v roce 2015. Dopady měnových kurzů a příspěvek k obratu z akvizic tu není započítán. Oba tyto dopady v roce 2015 zvýšily dodatečně obrat o 10 procentuálních bodů. Zvýšení obratu tak můžeme vyčíslit na celkových 14 procent“, vysvětlil Schäfer.

   Společnost Continental počítá pouze s mírným nárůstem celosvětové automobilové produkce o 1,5 procenta na téměř 90 milionů jednotek. Tak budou slabé trhy v Rusku a Brazílii opět vykompenzovány růstem automobilových trhů v Evropě a Číně.

   Volné hotovostní prostředky před akvizicemi se v porovnání s minulým rokem výrazně zvýšily o více než 500 milionů eur na 2,7 miliardy eur. „I přes snižování ve výši přes 1,2 miliardy eur na základě akvizicí, především společností Veyance Technologies a Elektrobit Automotive, dosáhly volné hotovostní prostředky po akvizicích v roce 2015 hodnoty 1,4 miliardy eur,“ zdůraznil Schäfer.

   Čisté finanční dluhy se oproti konci roku 2014 zvýšily přibližně o 700 milionů eur na 3,5 miliardy eur. Míra zadluženosti se v porovnání s předchozím rokem zvýšila pouze mírně na 26,8 procent (předchozí rok: 25,6 procent). Toto navýšení má svůj původ do značné míry v akvizicích společností Veyance Technologies a Elektrobit Automotive.

   Na konci roku 2015 měla společnost Continental k dispozici rezervu likvidity ve výši celkem 5,2 miliard eur, z toho zhruba 1,6 miliardy eur tvořily použitelné platební prostředky a přislíbené, nevyužité úvěrové linky ve výši 3,6 miliardy eur. Oproti konci roku 2014 se likvidita snížila o 2,0 miliardy eur. „Důvodem je v zásadě akvizice společností Veyance Technologies a Elektrobit Automotive, předčasné splacení půjčky v US dolarech v polovině září a snížení syndikovaného úvěru z 1,5 miliardy eur na 350 milionů eur,“ vysvětlil Schäfer. „Tato hodnota je pro společnost s velikostí a strukturou jako Continental více než dostačující“, připojil Schäfer.

   Úrokové náklady se v porovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 19 milionů eur na 341 milionů eur. Negativní úrokový výsledek se v roce 2015 v porovnání s předchozím rokem zlepšil o 20 milionů eur na 246 milionů eur.

   Daně z příjmů činily v obchodním roce 2015 1,1 miliardy eur. Sazba daně činila 28,2 procent. V obchodním roce 2016 bude sazba daně nejspíše ležet kolem 30 procent.

   V roce 2015 investovala společnost Continental 2,2 miliard eur do věcných investic a softwaru. Investiční kvóta tedy činí 5,6 procenta po 5,9 procentech v minulém roce. Výdaje na výzkum a vývoj se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 14,6 procent na více než 2,4 miliardy eur a stejně jako v předchozím roce tak činily 6,2 procent z obratu.

   Pozitivní vývoj obchodování se projevil také růstem počtu zaměstnanců. Na konci roku 2015 zaměstnávala tato technologická společnost přibližně 208 000 osob, tedy o zhruba 19 000 více než v předchozím roce. Důvod pro tento nárůst počtu zaměstnanců leží vedle zvýšení produkce také do značné míry v akvizicích společností Veyance Technologies a Elektrobit Automotive.

   Ukazatele koncernu Continental(v milionech eur)

   2015

   2014

   Dv %

   obrat

   39 232,0

   34 505,7

   13,7

   EBITDA

   6 001,4

   5 133,8

   16,9

   v % z obratu

   15,3

   14,9

    

   EBIT

   4 115,6

   3 344,8

   23,0

   v % z obratu

   10,5

   9,7

    

   Výsledek koncernu připočítaný podílníkům

   2 727,4

   2 375,3

   14,8

   Výsledek na akcii (v eurech)

   13,64

   11,88

   14,8

   Náklady na výzkum a vývoj

   2 449,6

   2 137,7

   14,6

   v % z obratu

   6,2

   6,2

    

   Odpisy1

   1 885,8

   1 789,0

   5,4

   – z toho snížení hodnoty2

   93,6

   178,9

   -47,7

   Operativní aktiva (k 31. 12.)

   19 678,5

   16 596,1

   18,6

   Operativní aktiva (průměr)

   19 680,7

   16 726,5

   17,7

   Kapitálová výnosnost (ROCE)

   20,9

   20,0

    

   Investice3

   2 178,8

   2 045,4

   6,5

   v % z obratu

   5,6

   5,9

    

   Počet zaměstnanců (k 31. 12.)4

   207 899

   189 168

   9,9

    

    

    

    

   Očištěný obrat5

   37 774,7

   34 495,8

   9,5

   Očištěný provozní výsledek (očištěný EBIT)6

   4 455,5

   3 865,9

   15,3

   v % očištěného obratu

   11,8

   11,2

    

    

    

    

    

   1. Bez odpisů finančního majetku.
   2. Pojem snížení hodnoty (impairment) zahrnuje neplánované odpisy i potřebné navýšení hodnoty.
   3. Investice do hmotného investičního majetku a software.
   4. Bez učňů.
   5. Očištěno od změn konsolidačního rámce.
   6. Očištěno o odpisy nemateriálního investičního majetku z alokace kupních cen (PPA), změny konsolidačního rámce a zvláštní efekty.

   Dostupné dokumenty