Návrhy
  Přejděte přímo na
   Continental Hauptverwaltung
   Zpráva
   18. července 2018

   Spojení hodnot a výkonu nás posiluje: Continental se připravuje na mobilitu budoucnosti

   • Představenstvo společnosti Continental se rozhodlo pro jednu z největších změn v organizační struktuře v dějinách společnosti
   • Nová struktura holdingu: Společnosti Continental AG bude zastřešovat tři obchodní jednotky
   • Osamostatnění divize Powertrain jako nové firmy s novým vedením na počátku 2019 / částečný vstup na burzu je předpokládán od poloviny roku 2019
   • Nové uspořádání Automotive divizí Chassis & Safety a Interior / vytvoření centrálního Automotive oddělení pro výzkum a vývoj
   • Divize Pneumatiky a ContiTech zůstávají samostatné
   • Předseda představenstva Dr. Elmar Degenhart: „Nastávající změny a úspěšné propojení hodnot a výkonu posilují konkurenceschopnost Continentalu.“

   Hannover, 18. července 2018. Představenstvo technologické společnosti Continental dnes rozhodlo o realizaci jedné z největších změn v dějinách společnosti. Tato změna umožní rychlejší růst akcií ve srovnání se stejnými trhy a Continental také díky ní lépe využije potenciál pro růst v nových klíčových oblastech mobility.

   Toto rozhodnutí předpokládá vytvoření holdingové společnosti Continental AG pod novou zastřešující značkou „Continental Group“. Tuto značku budou tvořit tři obchodní jednotky - „Continental Rubber“, „Continental Automotive“ a „Powertrain“. Struktura odpovědností a nové názvy se začnou používat od roku 2020. Tyto nové obchodní jednotky budou vytvářeny postupně, případně podle potřeby přizpůsobovány. Tato změna musí být schválena dozorčí radou společnosti Continental AG, stejně jako i transformace stávající divize Powertrain na novou samostatnou společnost s vlastním vedením, a to do začátku roku 2019. Její částečný vstup na burzu bude možný od poloviny roku 2019.

   Do roku 2020 navíc dojde k reorganizaci dosavadních divizí Chassis & Safety a Interior. Z těchto divizí vzniknou dvě podnikové oblasti s novými označeními „Autonomous Driving Technologies“ a „Vehicle Networking Technologies“, jejichž obchodní výsledky budou vykazovány v jednotce Continental Automotive. Obě nové podnikové oblasti budou podporovány nově vytvořeným centrálním Automotive oddělením výzkumu a vývoje.

   Obě stávající divize Pneumatiky (s budoucím označením „Tire Technologies“) a ContiTech si ponechají svou nezávislou organizační strukturu. Jejich obchodní výsledky budou vykazovány v budoucí jednotce Continental Rubber.

   „Pro Continental je to opravdu historický den. Vydali jsme se do budoucnosti mobility na plný plyn. Jsme prokazatelně připraveni a schopni provést tyto změny, je to naše velká konkurenční výhoda, kterou chceme naplno využít. S novým uspořádáním bude náš podnik mnohem více flexibilní a agilní. Spojení hodnot a výkonu Continentalu nás posiluje a díky tomu lépe čelíme přicházejícím výzvám a zůstáváme konkurenceschopní. Stále trváme na výjimečných průkopnických a inovativních výkonech. Tímto přístupem otevíráme nové perspektivní možnosti pro naše zákazníky, zaměstnance, investory a všechny ostatní partnery“, řekl ve středu v Hannoveru Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva společnosti Continental.

   Orientace oblasti pohonů na požadavky trhů a zákazníků/ Úprava pohonných systémů podle požadavků trhů a zákazníků

   V případě souhlasu dozorčí rady společnosti Continental AG proběhne převedení stávající divize Powertrain na nový samostatný právní subjekt počátkem roku 2019. Vedení nové společnosti Powertrain převezme Andreas Wolf (57). V současnosti odpovídá za obchodní jednotku Body & Security v divizi Interior.

   Společnost Powertrain bude stejně jako doposud odpovědná za všechny budoucí obchodní aktivity hybridních a elektrických pohonných systémů, všechny současné aktivity v oblasti baterií, a k tomu také za spalovací motory.  Patří sem například i nedávno avizovaný společný podnik pro 48 voltové bateriové systémy.

   Zároveň společnost Continental připravuje pro nový podnik Powertrain částečný vstup na burzu, ke kterému by mohlo dojít od poloviny roku 2019. Nicméně ve střednědobém až dlouhodobém horizontu Continental neplánuje vzdát se kontroly nad činností společnosti Powertrain.

   I po této změně si je společnost Continental schopna představit, že v nové oblasti baterií bude tyto baterie z pevných materiálů (solid-state technologie) sama vyrábět. To bude vyžadovat atraktivní obchodní model. Rozhodnutí padne pravděpodobně až po roce 2020.

   Pro plánované organizační změny u podniku Powertrain platí klíčové body, které byly zveřejněny 18. dubna 2018, společně se zástupci zaměstnanců pod „Continental in Motion – naše spojení pro budoucnost“.

   Důvodem k osamostatnění Powertrain je dohledná změna v oblasti pohonných systémů. Vývoj trhů bude podmíněn politickými požadavky na mezní hodnoty emisí. Politici rozhodují o nařízeních v různém tempu, zejména na klíčových trzích v Evropě, Severní Americe a Číně, dále pak v Japonsku, Jižní Koreji, a na rozvíjejících se trzích jako je Indie. Na průmysl jsou tímto kladeny vysoké požadavky na flexibilitu, jelikož je nutné rychle reagovat na individuální požadavky různých trhů, regulačních úřadů, společností a zákazníků.

   Nové uspořádání divizí Chassis & Safety a Interior

   Provoz dvou zbývajících Automotive divizí Chassis & Safety a Interior se bude přizpůsobovat měnícím se požadavkům a budoucím příležitostem na trzích. Do počátku roku 2020 dojde k rozdělení na dvě obchodní oblasti nazvané „Autonomous Driving Technologies“ a „Vehicle Networking Technologies“.

   Oblast Autonomous Driving Technologies bude zahrnovat automatickou a autonomní jízdu a dále také všechny známé podvozkové funkce včetně např. elektronické a hydraulické brzdy, kontrolu podvozku a stability, a elektronické vzduchové tlumiče. Oblast Vehicle Networking Technologies bude odpovědná za vnitřní síťové propojení vozidla a za vnější propojení s dalšími vozidly a s dopravní infrastrukturou. Podrobnosti budou zpracovány a představeny předběžně do poloviny roku 2019.

   Touto reorganizací Continental především sleduje svůj cíl, kterým je ziskový růst společnosti za využití průkopnických technologií, díky tomu dosáhneme svého cíle rychleji a efektivněji.  Nově ve své Automotive činnosti (bez divize Powertrain) počítá technologický podnik s růstem obratu z cca 19 miliard Euro za rok 2017 na cca 30 miliard Euro v roce 2023. 

   Vybudování centrálního oddělení Automotive výzkumu a vývoje podpoří nové nastavení činností v Automotive. V tomto novém oddělení budou zahnuty jak vývojové aktivity současných divizí Interior a Chassis & Safety, tak i vývoj a výzkum současných centrálních funkcí. Nové oddělení bude mít mnohem zásadnější roli a silnější operativní pozici. Odhadem 12 000 až 15 000 softwarových a hardwarových inženýrů spojí své síly a vytvoří celosvětovou centrálu inženýrských sil pro předaplikační a aplikační vývoj.

   V obou nových oblastech Autonomous Driving Technologies a Vehicle Networking Technologies bude navíc dalších asi 17 000 inženýrů.

   Cílem sdružování výzkumu a vývoje je maximální produktivita, a dále pak rychlé a bezproblémové uvedení produktu do výroby, což je klíčové zejména v průmyslových odvětvích důležitých pro Continental. Abychom tyto požadavky dokázali splnit, budou se naši odborníci soustředit na funkce vozidla a zpracování informací z jeho okolí, bez ohledu na to, v jakém systému budou nakonec výsledky jejich práce využity. Tato funkční orientace podpoří vytváření inovačních řešení pro větší bezpečnost, komfort a propojení sítí v silniční dopravě.

   Oblast Rubber: Jádro Continentalu zůstává majetkem společnosti

   Divize Pneumatiky (v budoucnu pod označením „Tire Technologies“) a ContiTech tvoří dnešní Rubber Group, která bude v budoucnu vykazována jako „oblast podnikání“ s novým názvem „Continental Rubber“. Obě obchodní oblasti se budou i nadále specializovat na vývoj technologických výrobků na bázi kaučuku a umělé hmoty.

   Tato činnost – původní jádro a počátek 147leté hanoverské společnosti – zůstane v majetku společnosti Continental. Vydávání menšinových podílů, například prostřednictvím prodeje akcií na burze, v současné době neplánujeme. Je to ale jedna z možností v budoucnu. Před několika lety provedl Continental přípravu pro případné právní osamostatnění této činnosti. Další kroky v této záležitosti však nejsou v současné době nutné.

   „V následujícím desetiletí proběhne v automobilovém průmyslu největší a nejhlubší změna v jeho více než 130 let dlouhých dějinách. My této změně vycházíme vstříc už na jejím počátku. Jsme dost silní a věříme, že ji sami můžeme ovlivnit," dodal a poukázal, že tomuto významnému rozhodnutí předcházela důkladná několikaměsíční příprava.

   Dostupné dokumenty

   Dr. Elmar Degenhart

   Dr. Elmar Degenhart, Chairman of the Executive Board Continental AG

   Wolfgang Schäfer

   Member of the Executive Board, Finance, Controlling, Compliance, Law, and IT, CFO

   Dr. Ariane Reinhart

   Member of the Executive Board, Human Relations, Director of Labor Relations, Sustainability