Návrhy
  Přejděte přímo na
   Virtuální realita
   Zpráva
   18. června 2019

   Společnost Continental Barum používá virtuální realitu ke školení svých zaměstnanců

   • Virtuální realita se stala aktuálním technologickým trendem a v mnohém překonává techniky 3D zobrazování.
   • Společnost Continental Barum nyní využívá virtuální realitu k tréninku svých zaměstnanců na konfekci nákladních plášťů.
   • Zaučování ve virtuální realitě dosud absolvovalo 15 nových zaměstnanců, kteří se díky němu rychleji adaptovali do výrobního procesu.

   Otrokovice, 18. června 2019. Virtuální realita je definována jako vytváření vizuálního, ale i sluchového, hmatového či jiného zážitku. Ten vyvolává subjektivní dojem skutečnosti pomocí různých zařízení, připojených k výpočetní jednotce, jež realistické vjemy pro uživatele generuje. Technologie virtuální reality vytvářejí iluzi skutečného nebo fiktivního světa a v současnosti již není jen doménou počítačových her. Síla virtuální reality se projevuje například v různých trenažerech. Hodí se zejména k trénování dovedností, u kterých každá chyba může způsobit ztráty lidských životů či vysoké finanční škody.

   Vedení Výroby nákladních plášťů společnosti Continental Barum se na konci roku 2018 rozhodlo inovovat zácvik operátorů – gumařů na technologickém kroku kompletování polotovarů (na konfekci) v nové výrobní hale prostřednictvím virtuální reality. Prostředí virtuální reality slouží k simulaci základů ovládání konfekčního stroje v ručním i v automatickém režimu. Na vytvoření reálného modulu konfekčního stroje v prostředí virtuální reality krok po kroku spolupracovali zaměstnanci Výroby nákladních plášťů Aleš Přikryl a Tomáš Řezníček se zástupci zlínské digitální agentury Pria system s.r.o. Ti nasimulovali prostředí, jež dává operátorovi informace o technologii a obsluze konfekčního stroje, umožňuje mu vzájemnou kooperaci s ovládacím panelem a dalšími prvky stroje, reagujícími na pohyby konfekcionéra ve virtuálním prostoru.
   Realizace celého projektu byla rozdělena do tří etap – pro první stupeň konfekce, druhý stupeň konfekce a poté pro simulaci stroje s naváděním jednotlivých polotovarů.

   Prvním krokem ke změnám v zaučování nových operátorů v nové hale Výroby nákladních plášťů bylo zřízení funkce trenéra před 18 měsíci. Druhou zásadní změnou v zaškolování nových operátorů se stalo zřízení tréninkové stanice spojování kostrového kordu, které získalo ocenění ve firemní soutěži O nejlepší inovaci roku 2018. Momentálně poslední krok představuje právě zavádění virtuální reality do procesu zaučování nových zaměstnanců. Zaučováním na simulátoru virtuální reality nyní prošlo již 15 zaměstnanců.

   „Největší výhodou celého projektu VR je skutečnost, že při zaučování nových pracovníků nedojde k žádnému pracovnímu úrazu a nemáme žádný odpad, což především akcentuje šetrný vztah k životnímu prostředí,“ vyjmenovává hlavní smysl zaučování ve virtuální realitě Aleš Přikryl, který stál u počátků spolupráce s agenturou Pria a zásadně ovlivňoval vytváření programu virtuální reality.

   Školená osoba je ponořená ve virtuálním světě, ten ji odstřihne od okolních ruchů. V bezpečném prostředí se učí, rozvíjí zručnost a získává sebejistotu – to vše navíc zábavnou formou. Díky trojrozměrné vizualizaci ve skutečném měřítku má zaučovaný zaměstnanec pocit, že stojí přímo na výrobním stanovišti, u výrobní linky. Osvojuje si lepší představu o tom, jak výrobní linka vypadá, jak bude provozována, jaké jsou konkrétní konfekční sekvence či dokonce jak probíhá drobná údržba.

   Jednatel společnosti Libor Láznička od začátku celý projekt podporuje, neboť očekával, že moderní způsob zaučování nových operátorů intenzivně zaujme především mladou generaci. „Jsem přesvědčen, že pokud se člověk ocitne v simulovaném prostředí s 3D brýlemi a dvěma speciálními ručními ovladači, seznámí se tímto způsobem s manipulací stroje a technologií výroby rychleji a získá potřebnou základní zkušenost s reálným konfekčním strojem ve výrobě.“

   Dostupné dokumenty

   Virtuální realita

   Continental Barum používá virtuální realitu ke školení zaměstnanců.