Návrhy
  Přejděte přímo na
   Ergebnisse 9M | 9M results
   Zpráva
   12. listopadu 2019

   Společnost Continental dosáhla solidních provozních čísel ve slabém tržním prostředí

   • Obrat ve třetím čtvrtletí vzrostl o 3 procenta na 11,1 miliardy (organický poklesl o 0,3 procenta)
   • Očištěný provozní výsledek ve výši 615 milionů eur (marže: 5,6 procenta)
   • Čistý zisk ve třetím čtvrtletí −1,99 miliardy eur, v důsledku již oznámeného jednorázového vlivu odpisů goodwillu a pohledávek
   • Upravené cíle pro celkový rok potvrzeny
   • Generální ředitel společnosti Continental Dr. Degenhart: „Aktuální situace od nás žádá, abychom dlouhodobě zvyšovali naši konkurenceschopnost. Na základě našeho celosvětového restrukturalizačního programu ‚Transformace 2019–2029‘ neustále uplatňujeme opatření potřebná k dosažení tohoto cíle.“
   • Společnost Continental dodává elektronickou architekturu pro modely Volkswagen ID. bohaté na síťové funkce a přináší plně integrovaný elektrický pohon do sériové výroby skupiny PSA a Hyundai​​​​​​​

   Hannover, 12. listopadu 2019. Pro společnost Continental byl operativní vývoj ve třetím čtvrtletí roku 2019 příznivý, navzdory trvale oslabujícím trhům. Technologický koncern dnes v Hannoveru u příležitosti předložení čtvrtletních výsledků sdělil, že obrat ve třetím čtvrtletí vzrostl téměř o 3 procenta na 11,1 miliardy eur. Ve srovnatelném období loňského roku to bylo přibližně 10,8 miliardy eur. Po očištění o konsolidační položky a změny směnného kurzu činil růst obratu přibližně –0,3 procenta, čímž se přiblížil loňské úrovni. Ve stejném období se oproti tomu snížila celosvětová produkce osobních a lehkých užitkových vozů přibližně o 3 procenta. Díky produktovému portfoliu orientovanému na budoucnost se tak technologický koncern vyhnul silnému celosvětovému poklesu poptávky. Očištěný provozní výsledek (očištěný EBIT) činí 615 milionů eur (marže: 5,6 procenta).

   „Díky naším celosvětově poptávaným systémům a řešením se nám ve třetím čtvrtletí podařilo udržet stabilní obrat, ačkoliv tržní prostředí i nadále oslabovalo. Aktuální situace od nás žádá, abychom dlouhodobě zvyšovali naši konkurenceschopnost. Na základě našeho celosvětového restrukturalizačního programu ‚Transformace 2019–2029‘ neustále uplatňujeme opatření potřebná k dosažení tohoto cíle. Jedná se o náročný, avšak nutný proces, který nám zajistí budoucí konkurenceschopnost. K rýsující se krizi automobilového průmyslu tak přistupujeme ofenzivně a stejně jako před deseti lety z ní vyjdeme silnější, než jsme byli dříve,“ uvedl předseda představenstva společnosti Continental Dr. Elmar Degenhart.

   Pro probíhající obchodní rok Degenhart potvrdil roční cíle, které byly upraveny v červenci 2019. „Pevně se držíme našich prognóz pro probíhající obchodní rok. Ke konci roku počítáme s obratem přibližně 44 až 45 miliard eur a očištěnou marží EBIT ve výši přibližně 7 až 7,5 procenta.“

   Strategie 2030: Soustředění na pět hlavních oblastí pro budoucí růst

   Na adresu současné proměny automobilového průmyslu Degenhart prohlásil: „V mobilitě zítřka spatřujeme spoustu příležitostí. S naší strategií 2030 se plně soustředíme na oblasti růstu.“ K těmto oblastem patří asistovaná a automatizovaná jízda, propojené řízení, služby v oblasti mobility, obchod s pneumatikami a obchod s průmyslovými a koncovými zákazníky. Současně společnost Continental směruje svou divizi pohonů Vitesco Technologies na ziskový růst v oblasti elektromobility.

   Společnost Continental dodává elektronickou architekturu pro modely Volkswagen ID. bohaté na síťové funkce.

   Příkladem velké konkurenceschopnosti společnosti Continental v oblasti softwaru a elektroniky je takzvaný aplikační server In-Car Application Server (ICAS1). Ten spojuje četné současné řídicí jednotky do menšího počtu velmi výkonných počítačů. S touto novou automobilovou architekturou připravuje společnost Continental cestu pro bezproblémové připojení vozidel k digitálnímu světu mobilních služeb a dat. Aktualizace bezdrátově prováděné na dálku se tak v budoucnu stanou běžnou součástí života. Pomocí serveru ICAS1 lze snadno integrovat aplikace a funkce založené na datech, jako například plánování tras s optimalizovanou dojezdovou vzdáleností a vyhledávání dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. „ICAS1 je srdcem nové elektronické architektury serverů. Těší nás, že se nám podařilo získat prvního zákazníka – společnost Volkswagen a její modelovou řadu ID,“ prohlásil Degenhart. Největší evropský výrobce automobilů Volkswagen tak využívá technologii ICAS1 společnosti Continental pro své připravované elektromobily ID., mezi než patří mimo jiné také model Volkswagen ID.3, jehož sériová výroba se zakrátko rozběhne.

   Další informace o uvedených opatřeních jsou k dispozici v samostatné tiskové zprávě, kterou dnes zveřejnila divize Interior.

   Vitesco Technologies přináší plně integrovaný elektrický pohon do sériové výroby

   Kromě toho divize Vitesco Technologies náležející do koncernu Continental nedávno oznámila uzavření smlouvy o dodání prvního plně integrovaného hnacího systému pro několik modelů skupiny PSA a automobilky Hyundai vyráběných ve velkých sériích.

   „Vitesco Technologies má potenciál zaujmout vedoucí roli v dynamickém tržním prostředí technologií pohonu,“ uvedl Andreas Wolf, generální ředitel společnosti Vitesco Technologies. Dokladem toho je, že se dvě přední automobilky nedávno rozhodly pro inovativní technologie elektrického pohonu nabízené společností Vitesco Technologies.

   Inovativní pohony náprav najdou v budoucnu uplatnění mimo jiné v malých elektrických automobilech Peugeot e-208 a Opel Corsa-e, v SUV Hyundai Encino a v sedanu Hyundai Lafesta. Díky silným kompetencím v oblasti elektroniky, snímačů a ovladačů se společnost Vitesco Technologies stala jedním z vítězných poskytovatelů systémů pro vysokonapěťové součásti a řešení pro hybridní pohony.

   V nejlepším případě je pro rok 2020 očekáván boční trend výroby osobních automobilů

   Automobilový průmysl je v současnosti celosvětově vystaven velmi intenzivně klesajícímu tržnímu prostředí. „Výrobní objemy se výrazně snížily. Za letošní rok se výhledově vyrobí méně než 90 milionů vozidel. Ve srovnání s předpoklady stanovenými před dvěma lety je to o více než 10 milionů automobilů méně,“ vysvětlil Schäfer.

   „V nadcházejících pěti letech podobně jako ostatní účastníci trhu nepočítáme s tím, že by se celosvětová výroba oživila,“ dodal. Ohledně příštího roku Schäfer prohlásil: „V nejlepším případě se v roce 2020 setkáme s bočním trendem automobilové výroby.“ Stejně tak je ovšem dobře možné, že i v následujícím roce – a tím pádem už třetí rok po sobě – dojde k poklesu celosvětové výroby osobních a lehkých užitkových vozidel.

   V Číně za třetí čtvrtletí poklesla výroba osobních a lehkých užitkových automobilů ve srovnání se čtvrtletím předchozího roku o více než 5 %, zatímco v Evropě a Severní Americe se oproti loňské úrovni vyvíjela přibližně stabilně.

   Pro čtvrté čtvrtletí však koncern v těchto třech oblastech vychází z klesajících výrobních čísel. Pro celý rok očekává společnost Continental pokles celosvětové výroby osobních a lehkých užitkových vozidel přibližně o 6 procent ve srovnání s předchozím rokem.

   Volné hotovostní prostředky třetího čtvrtletí, před akvizicemi a včetně vlivů začlenění leasingových poměrů (IFRS 16) do rozvahy a vlivů právního osamostatnění divize Powertrain, dosáhly výše 343 milionů eur (loni 74 milionů eur, před čistým odvodem pro dotování penzí v USA). Vzhledem k pravidelným sezonním výkyvům, a tím i velmi silným přílivem prostředků, k němuž tradičně dochází ve čtvrtém čtvrtletí, koncern pro celkový rok dále předpovídá volné hotovostní prostředky před akvizicemi mezi přibližně 1,2 a 1,4 miliardami eur před efektem Carve-out.

   Skupina Automotive Group dokázala svůj obrat v uplynulém čtvrtletí i přes celosvětově klesající produkci automobilů navýšit o 2,2 % v porovnání s odpovídajícím čtvrtletím předchozího roku. Z organického hlediska se obchodování vyvíjelo stabilně. Obrat činil v tomto období v součtu přibližně 6,6 miliardy eur. Očištěná provozní marže činila 1,6 procenta (loni 4,0 procenta). Jsou v tom již zahrnuty pohledávky za záruční nároky ve výši 187 milionů eur, které byly oznámeny v červenci 2019 a které vznikly převážně v divizi Powertrain.

   Skupina Rubber dosáhla ve třetím čtvrtletí obratu přibližně 4,6 miliardy eur, což je navýšení o 3,9 procenta v porovnání s příslušným obdobím v předchozím roce. Organický nárůst ve třetím čtvrtletí 2019 činil –0,6 %. Očištěná marže EBIT byla se 12,3 procenta na podobné úrovni jako v odpovídajícím období předchozího roku (loni 12,5 procenta).

   Ohledně stabilního vývoje skupiny Rubber Group ve třetím čtvrtletí Schäfer poznamenal: „Naše obchody s průmyslovými a koncovými zákazníky již dlouho velmi cíleně posilujeme. Díky tomu jsme nezávislejší na vývoji mezinárodních automobilových trhů. Nejlepším příkladem je zakoupení italské skupiny Merlett Group specializující se na termoplasty, k němuž došlo na začátku listopadu.“

   Díky této akvizici v oblasti působnosti své specializované průmyslové divize ContiTech rozšířila společnost Continental své materiálové kompetence na poli průmyslových hadic. Cílem je, aby bylo v budoucnu možné – také díky termoplastům – nabízet stále více inteligentních aplikací, které budou využívat například snímače.

   V prvních devíti měsících roku investovala společnost Continental 2,2 miliardy eur do věcných investic a softwaru. Investiční kvóta tedy vzrostla na 6,6 procenta (loni 5,9 procenta). Na výzkum a vývoj technologický podnik vynaložil přibližně 2,7 miliardy eur čistých prostředků. To odpovídá kvótě 8,0 % vztažené k obratu koncernu. Ve stejném období předchozího roku to bylo 7,6 procenta.

   K 30. září 2019 činily čisté finanční dluhy přibližně 5,5 miliardy eur. To odpovídá poklesu o přibližně 200 milionů ve srovnání s koncem druhého čtvrtletí 2019, kdy čisté finanční dluhy činily přibližně 5,7 miliardy eur. Hodnota Gearing Ratio, míra zadlužení, byla ke dni podání zprávy na výši 34,3 %. Rezerva likvidity, kterou společnost Continental disponuje, činila k rozhodnému dni vykazovaného období 5,3 miliardy eur.

   Na konci třetího čtvrtletí roku 2019 zaměstnávala společnost Continental na celém světe 242 516 pracovníků. Ve srovnání s koncem roku 2018 to znamená pokles o 710 zaměstnanců. Z důvodu celosvětově klesající výroby automobilů byly učiněny úpravy především ve skupině Automotive Group. Protichůdně působily akvizice specialisty na antény, firmy Kathrein Automotive, a specialisty na vibrační technologie, firmy Cooper Standard.

   ​​​​​​​

   Dostupné dokumenty