Návrhy
  Přejděte přímo na
   Continental naplnil cíle roku 2018
   Zpráva
   14. ledna 2019

   Společnost Continental splnila cíle pro loňský rok

   • Stabilní výsledek hospodaření ve čtvrtém čtvrtletí odpovídá očekávání
   • Roční tržby vzrostly na přibližně 44,4 miliardy eur (organický růst byl okolo 3 procent). 
   • Provozní výsledek hospodaření (EBIT, tj. bez úroků a před zdaněním) dosáhl výše přibližně 4,1 miliardy eur (rentabilita tržeb 9,2 procent)
   • Free cash flow bylo vyšší, než se očekávalo: okolo 1,8 miliardy eur
   • Výhled na rok 2019: konsolidované tržby přibližně 45 až 47 miliard eur při současných směnných kurzech, rentabilita mezi 8 a 9 procenty
   • Divize Pohonné jednotky úspěšně transformována do nezávislé skupiny samostatných organizací

   Hannover, Detroit, New York, 14. ledna 2019. Společnost Continental dosáhla výsledků srovnatelných s předchozím fiskálním rokem. Navzdory poklesu automobilových trhů se technologické společnosti Continental podařilo pokračovat v růstu se ziskem. Firma kótovaná na burzovním indexu DAX Frankfurtské burzy oznámila, že její provozní výsledek ve čtvrtém čtvrtletí splnil očekávání. Poslední čtvrtletí bylo ovlivněno zčásti silným odbytem zimních pneumatik a také pozitivním vývojem mimo automobilový sektor.

   Společnost Continental také v souladu s dříve oznámeným záměrem transformovala na začátku roku 2019 svou divizi Pohonné jednotky do nezávislé skupiny samostatných obchodních jednotek. V současnosti probíhají přípravy na částečnou první veřejnou nabídku akcií, ke které by mohlo dojít v polovině roku.

   „Dosáhli jsme úctyhodného výsledku a podařilo se nám splnit naše upravené roční cíle. Pokračujeme v růstu při současném zachování profitability. Jak jsme se obávali, pokles automobilových trhů se v průběhu čtvrtého čtvrtletí ještě zvýšil. To spolu s hlubokými změnami v našich odvětvích snížilo tempo růstu,“ uvádí k předběžným výsledkům Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva společnosti Continental. „V tomto kontextu je výsledek práce našich přibližně 244 000 pracovníků, které společnost Continental zaměstnává po celém světě, o to pozoruhodnější. Jménem celého představenstva bych rád vyjádřil své poděkování tomuto globálnímu týmu za mimořádné nasazení v roce 2018.“

   Společnost Continental plánuje, že v automobilovém, pneumatikářském a průmyslovém odvětví své činnosti dosáhne v současném fiskálním roce konsolidovaných tržeb ve výši 45 až 47 miliard eur při současných směnných kurzech, rentabilita tržeb by se měla pohybovat mezi 8 a 9 procenty. Výhled společnosti vychází z předpokladu, že globální výroba automobilů a lehkých užitkových vozidel v roce 2019 dosáhne stejné výše jako vloni.

   Společnost Continental zveřejní předběžné údaje o hospodaření v roce 2018 na každoroční tiskové konferenci, která se bude konat 7. března 2019 a bude přenášena online.

   Růst společnosti Continental byl ve čtvrtém čtvrtletí opět nad úrovní trhu

   Podle předběžných údajů dosahuje vykázaný meziroční nárůst tržeb v roce 2018 přibližně jednoho procenta (organický růst činil 3 procenta). Konsolidované tržby tak vzrostly na přibližně 44,4 miliardy eur. Rentabilita tržeb, tedy podíl provozního výsledku hospodaření (EBIT) na tržbách, činila přibližně 9,2 procenta, což odpovídá provoznímu výsledku kolem 4,1 miliardy eur. Ve čtvrtém čtvrtletí Continental vykázal tržby kolem 11,25 miliard eur, tedy přibližně tolik jako ve srovnatelném období vloni. Provozní výsledek (EBIT) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí zhruba 1,1 miliardy eur, rentabilita tržeb byla kolem 9,7 procenta. Volný peněžní tok ve výši cca 1,8 miliard eur, který bude využit pro další akvizice a financování penzijních příspěvků ve Spojených státech, překonal očekávání.

   Růst tržeb společnosti Continental dosáhl v loňském fiskálním roce, po úpravách konsolidace a směnných kurzů, přibližně 3 procent. Tento nakonec pozitivní výsledek ovšem ovlivnil celosvětový pokles výroby osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, který byl očekáván a podle předběžných údajů činil za celý loňský rok 1 procento. Jen za čtvrté čtvrtletí roku 2018 se globální výroba propadla o 4 procenta.

   Opatrné vyhlídky na další období

   Společnost Continental je přesvědčena, že pokles trhu zůstane v nezměněné podobě i v průběhu první poloviny roku 2019. „Hlavními důvody tohoto stavu je pokračující slabá poptávka v Číně, obchodní spory mezi USA a Čínou a další potíže spojené s přechodem na normu WLTP v Evropě. Panuje také všeobecná nejistota ohledně Brexitu,“ vysvětluje Wolfgang Schäfer, finanční ředitel společnosti Continental. Společnost očekává mírný růst trhu v druhé polovině roku. „Předpokládáme, že ve fiskálním roce 2019 bude výroba osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel srovnatelná s loňským rokem,“ říká Schäfer.

   Další roční prognózy v širším rozpětí

   „Rozhodli jsme se vyjádřit očekávání ohledně našeho hospodářského vývoje v širším rozpětí, tak jak je v našem oboru zvykem,“ říká Schäfer. Důvodem je stále složitější možnost přesněji odhadnout další vývoj na trhu, vykazujícím značné kolísání. „V situaci, kdy dochází k zásadním proměnám automobilového průmyslu a ekonomické prostředí je stále více nejednoznačné a nestabilní, není zkrátka možné stanovit přesnou prognózu,“ dodává Schäfer.

   Společnost Continental v aktuálním fiskálním roce očekává tržby ve výši 45 až 47 miliard eur při současných směnných kurzech a rentabilitu tržeb celé korporace ve výši kolem 8 až 9 procent.

   Předběžné klíčové údaje společnosti Continental za fiskální rok 2018

   Poznámky:

    

   1)     Vychází z předběžných údajů. Předběžné výsledky za fiskální rok 2018 budou oznámeny 7. března 2019.

   2)     Bez praktikantů.

   3)     Před odpisy nehmotného majetku z alokace nákupních cen (PPA), změnami v rozsahu konsolidace a dalších vlivů.

   Divize Pohonné jednotky úspěšně transformována do nezávislé skupiny samostatných jednotek

   Společnost Continental uzavřela 1. ledna 2019 v souladu s předchozím oznámením a přesně podle plánu transformaci své divize Pohonné jednotky do nezávislé skupiny samostatných jednotek. Nová právnická osoba, jejíž jméno bude brzy oznámeno, se připravuje na možnou částečnou první veřejnou nabídku akcií, ke které by mohlo dojít v polovině roku. Tento krok je součástí jedné z největších organizačních změn v historii technologické společnosti Continental.

   „Po této první klíčové změně v uspořádání naší společnosti nyní pracujeme s plným nasazením na přípravě částečné první veřejné nabídky akcií nové firmy zaměřené na dosud úspěšné aktivity v oblasti pohonných jednotek. Zahájení nabídky plánujeme na polovinu roku 2019,“ říká s uspokojením Degenhart.

   Díky novému uspořádání vznikne holdingová struktura společnosti Continental AG pod novým označením „Continental Group“. Její součástí budou tři skupiny: „Continental Rubber“, zaměřená na pneumatiky, „Continental Automotive“ a „Powertrain“. Interní struktura a nová označení se budou používat od roku 2020.

   „Nové rozdělení firmy je odpovědí na zásadní proměny automobilového průmyslu a s tím související výzvy,“ vysvětluje Degenhart. Společnost Continental má velký potenciál růstu díky novým technologiím, větším objednávkám od zákazníků a novým příležitostem v oblasti softwaru a služeb. „Upravujeme strukturu naší organizace, aby lépe reagovala na technologické výzvy a měnící se požadavky trhu, a to ve velmi rané fázi. Soustředíme se na naši odbornost a tím připravujeme Continental na úspěšnou budoucnost,“ dodal předseda představenstva společnosti Continental.

    

   Dostupné dokumenty