Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   16. března 2020

   Společnost Vitesco Technologies uspěla v soutěži o dodavatele zásadní zakázky pro evropského výrobce automobilů

   • Vitesco Technologies jako první na světě připravuje sériovou výrobu elektricky vyhřívaného katalyzátoru, který je součástí firemní strategie zaměřené na elektrifikaci pohonu
   • V tomto mnohamilionovém kontraktu se počítá se spuštěním výroby komponentu, určeného pro elektrifikovaný dodávkový vůz, v závěru roku 2022
   • Pokrokový elektrický katalyzátor slouží k plnění zpřísněných limitů škodlivin dle regulí chystané exhalační normy Euro 7

   Praha – 16. března 2020 - Společnost Vitesco Technologies, vedoucí dodavatel v oblasti elektrifikace pohonu vozidel, a divize Powertrain koncernu Continental uspěly ve výběrovém řízení na dodavatele moderního zařízení pro elektrické vyhřívání katalyzátorů naftových motorů. Jedná se o zásadní zakázku pro jednoho z evropských výrobců automobilů. Nová technologie úpravy výfukových plynů je chráněna registrovanou ochrannou známkou EMICAT® a bude využita ve dvou nových hybridních dodávkových modelech tohoto výrobce, vybavených 48voltovou palubní sítí. Zahájení výroby v rámci mnohamilionového kontraktu je naplánováno na závěr roku 2022.

   Schopnost rychlého zahřátí katalyzátoru za všech okolností zvyšuje celkovou účinnost soustavy čištění výfukových plynů. Takto vybavená vozidla dokážou splnit zpřísněné standardy emisní normy Euro 7. Nový typ tzv. e-katalyzátoru EMICAT® vyvinula společnost Vitesco Technologies jako součást inteligentního způsobu elektrifikace vozidel se spalovacími motory. Jeho přínosem je efektivní čištění výfukových plynů i v režimu, kdy jsou výfukové plyny ještě nedostatečně horké na to, aby proběhlo účinné odloučení škodlivých látek. Takové situace nastávají například v městském provozu, kdy se naftový motor nestačí vinou vysoké účinnosti patřičně prohřát. Soustava se 48 V přitom získává elektrickou energii, nutnou k zahřátí katalyzátoru, během brzdění díky rekuperačnímu režimu mild hybridního systému.

   „S elektricky vyhřívaným katalyzátorem EMICAT® jsou naftové motory připraveny plnit exhalační limity, plánované normy Euro 7, navíc za běžných jízdních podmínek. Tento e-katalyzátor překonává zásadní slabinu, kterou znamená tvorba emisí v reálném provozu, zvláště u studených motorů,“ říká Klaus Hau, vedoucí obchodní jednotky Sensing & Actuation ve společnosti Vitesco Technologies. „E-katalyzátor tedy ukazuje cestu, jak zajistit, aby spalovací motory byly v budoucnu co nejčistší, protože jsou stále zapotřebí pro zajištění vyvážené kombinace pohonných zdrojů. Oznámení o spuštění první sériové výroby e-katalyzátorů na světě potvrzuje, jak důležité je zajištění důsledného čištění spalin za všech jízdních situací.“

   Emise pod kontrolou od spuštění studeného motoru jako nový standard

   Vysoká účinnost vznětových pohonných jednotek znamená, že motory spotřebují málo paliva, vyvinou méně odpadního tepla, a díky tomu se pomalu zahřívají. V principu to je žádoucí vlastnost, protože čím vyšší jsou tepelné ztráty, tím nižší je účinnost. Emise ve výfukových plynech se však mohou v katalyzátoru proměnit na neškodné látky jen tehdy, když katalyzátor dosáhne dostatečně vysoké teploty. A k tomu často nedojde, zvláště v kolonách uprostřed měst, kde se motor nestačí zahřát. „To je rozhodující moment pro splnění přísných emisních norem, protože naprostá většina škodlivých sloučenin se při zkušebním cyklu uvolní právě během takzvaného studeného startu,“ vysvětluje Rudolf Brück, vedoucí vývoje katalyzátorů a filtrů ve společnosti Vitesco Technologies.

   V dodávkových vozech vybavených mild hybridní technologií a 48voltovou soustavou se elektrická energie nashromážděná během rekuperace při brzdění využije k zahřátí katalyzátoru. „Za takových podmínek funguje čištění spalin spolehlivě,“ dodává Brück.

   Kompletní systém úspěšně absolvoval testy na prototypu

   Společnost Vitesco Technologies předvedla přínos nového katalyzátoru EMICAT® s topným výkonem 4 kW na zkušebním vozidle. Tento superčistý elektrifikovaný dieselový vůz, vybavený mild hybridním 48V pohonným ústrojím, vykázal podle zásad metodiky WLTP pokles sloučenin NOx o 40 % a emise CO2 nižší o 3 %. Během mimořádně pomalého cyklu, jaký vyžadují úřady pro centrum Londýna, poklesly emise NOx dokonce o 62 %. U superčistého elektrifikovaného dieselu celková účinnost dodatečného čištění výfukových plynů vzrostla na 97 %.

   Dostupné dokumenty