Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   09. ledna 2018

   Stanovisko společnosti Continental ke zprávám sdělovacích prostředků o možné organizační změně

   Potvrzujeme zprávy sdělovacích prostředků, že se nacházíme v raném stádiu analýz a projednáváme scénáře s cílem, aby naše organizace reagovala ještě pružněji na výzvy v automobilovém průmyslu. Máme externí podporu. Zda a jaké změny budou vyplývat z těchto analýz a scénářů, zůstává momentálně ještě zcela otevřeno. Proto nejsou k dispozici ani plány nutné k přijetí rozhodnutí.

   Dostupné dokumenty