Návrhy
  Přejděte přímo na
   Dr. Elmar Degenhart
   Zpráva
   27. dubna 2018

   Continental: Volný obchod je nezbytným předpokladem dostupné mobility pro všechny

   • Automatizované řízení, robotická taxi, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost: Continental na všech frontách pokračuje v hledání cest k budoucí podobě mobility
   • Elektromotory vs. spalovací motory: generální ředitel Dr. Elmar Degenhart na výroční valné hromadě varoval před politickými kroky „k prosazování řešení, která nejsou ekonomicky životaschopná“
   • Tržby od roku 1998 vzrostly šestinásobně a provozní zisk je dvanáctkrát vyšší
   • Předpokládaná výše tržeb v roce 2025 přesáhne 65 miliard eur

   Hannover, 27. dubna 2018 ­– Volný obchod místo obchodních válek. Na tento přístup klade důraz Dr. Elmar Degenhart, generální ředitel společnosti Continental, ve svém apelu adresovaném světovým politikům. Na výroční valné hromadě v Hannoveru prohlásil: „Protekcionismus a obchodní války zdražují naše produkty. Například nerovné celní tarify omezují volný obchod s automobily mezi USA a Evropou. Nejlepším řešením je úplně zrušit tyto bariéry, nebo alespoň snížit cla na nejnižší možnou úroveň. Vyzýváme politiky, aby začali jednat. Očekáváme od nich, že se zasadí o vytvoření podmínek spravedlivého volného obchodu. Umělé navyšování cen snižuje národní důchod a ohrožuje zaměstnanost i prosperitu,“ varoval Degenhart v Hannoveru před více než 1 000 posluchači.

   Degenhart zdůraznil význam volného pohybu zboží pro jeho vlastní společnost. Například Skupina Automotive spolupracuje s více než 17 000 dodavateli a partnery po celém světě. „Ročně zpracují přes 140 miliard dílů. Ty překračují státní hranice v průměru čtyřikrát, než vznikne finální produkt určený pro odběratele. Protekcionismus a obchodní války proto naše produkty prodražují.“

   Síťová kultura, plochá hierarchie a malé projektové týmy: změna je každodenní činností

   Continental se musí neustále měnit a přizpůsobovat rychlému rozvoji trhů, předvídání změn se stalo každodenní činností. „Díky tomu se postupně stáváme flexibilnějšími a hbitějšími. Jen tak můžeme zůstat konkurenceschopní a být stále připraveni na budoucnost. K tomu nám napomáhá síťová kultura, plochá hierarchie a malé týmy, které rychleji reagují na požadavky zákazníků, ale mají také větší odpovědnost a svobodu zahrnující i volnější pracovní dobu,“ zdůraznil Degenhart.

   Právě kvůli tomu prochází organizační struktura společnosti Continental proměnou. „Momentálně zkoušíme vhodné scénáře. Chceme najít takové nastavení organizace, které bude mít schopnost přizpůsobovat se novým podmínkám ještě rychleji. Předpokládáme, že naše doporučení předložíme dozorčí radě v polovině roku. Neustále budujeme a rozšiřujeme zásady naší společnosti, abychom dokázali přinést maximální možnou přidanou hodnotu. Představenstvo a zaměstnanci se proto nedávno dohodli na budoucím uspořádání vzájemných vztahů. Společně dosáhneme největších možných úspěchů,“ vysvětlil Degenhart.

   Silný růst a vrcholná forma: odbyt společnosti Continental vzrostl od roku 1998 šestinásobně

   Generální ředitel zdůraznil, že odbyt společnosti za uplynulých 20 let vzrostl šestinásobně a provozní zisk je dokonce dvanáctkrát větší. „Naše cesta za úspěchem stále pokračuje. Směřujeme k růstu tržeb na 50 miliard eur v roce 2020 a v roce 2025 bychom měli díky organickému růstu výrazně přesáhnout hranici 65 miliard eur,“ zdůraznil Degenhart.

   Elektřina je budoucnost, ale stále vzdálená

   Jednou z dosud nezdolaných výzev je podle Degenharta vyvinutí čistého a úsporného pohonného ústrojí: „Elektřina je budoucností v pohonu vozidel, o tom jsme přesvědčeni. Fungování na elektřinu ale ještě automaticky neznamená, že je to čisté. Ekologická bilance elektrické mobility totiž momentálně nevypadá příliš dobře. Vypočítali jsme extrémně agresivní, avšak teoreticky možný model vývoje po roce 2020. V něm vychází, že nejdříve v roce 2050 bude devět z deseti vyráběných vozidel poháněno čistě elektricky. I v tu chvíli ale bude stále čtvrtina vozidel na silnicích osazena spalovacím motorem,“ upřesnil.

    

   „Z toho vyplývá jasný závěr – budeme potřebovat různé druhy pohonných systémů, které budou existovat vedle sebe i dlouho po roce 2030. Mám na mysli mix motorů na benzin, naftu a zemní plyn. Vedle nich potřebujeme hybridní systémy, čistě elektrická vozidla i vodíkový pohon. Proto apelujeme na politiky, aby v zájmu ochrany klimatu nastavovali limity emisí výfukových plynů citlivě: Nechte na výrobcích, aby zvolili nejlepší technologie, nevyužívejte regulace k prosazování řešení, která nejsou ekonomicky životaschopná,“ řekl Degenhart.

    

   Jako největší překážku na cestě k čistě elektrické dopravě vnímá Degenhart baterie. Nepředpokládá, že by se konkurenceschopná technologie objevila dříve než po roce 2025. Stále je ale ve hře výroba baterií s elektrodami i elektrolytem v pevném skupenství (solid-state battery): „Dokážeme si představit budoucí výrobu baterií s pevnými články, tedy takovými, které obsahují materiály v pevném skupenství. To ale vyžaduje atraktivní obchodní model. Nepředpokládáme, že bychom konečné rozhodnutí přijali dříve než v roce 2020.“

   48 voltů, robotická taxi, kybernetická bezpečnost: Continental nabízí širokou paletu produktů a služeb

   Continental už nyní nabízí celou řadu inovativních produktů a služeb, ale na všech frontách pokračuje v hledání cest k budoucí podobě mobility. Mezi ně patří 48V systém, „lidový hybrid“, zvyšující účinnost spalovacího motoru, ale také senzory, aktuátory a elektronika pro automatizované řízení. Platforma pro vývoj vozidel bez řidiče se nazývá „Continental Urban Mobility Experience“ (CUbE) a na jejím základě je vytvořen koncept BEE – vůz pro dva dospělé, optimálně kombinující ekonomiku provozu a ohleduplnost k životnímu prostředí. Spoluprací s izraelskou firmou Argus Cyber Security získal Continental nové odborné znalosti pro vytvoření ochranného štítu, který předchází příjmu falešných pokynů zvenčí a dokáže rozpoznat pokusy o manipulaci.

   Software postupně získává na významu

   „Mobilita budoucnosti vyžaduje více a více softwaru. Už dnes připadá více než polovina investic do nových jízdních funkcí na vývoj softwaru. V některých případech to bude brzy více než 80 procent,“ vysvětlil Degenhart. Zde je potřeba rozlišovat mezi klasickými programy odvozenými od lidského chování, programy, které se před zahájením výroby učí pomocí metod umělé inteligence, a programy neustále se učícími z praxe přímo během používání. „Pravidla a postupy v našem oboru se změní až do samotných základů,“ shrnul Degenhart.

   Dostupné dokumenty