Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   07. března 2018

   Společně úspěšní – Continental vyplatí pracovníkům po celém světě prémie

   • Společnost Continental činí ze svých zaměstnanců po celém světě podílníky na úspěchu svého podnikání
   • Vyplacený objem se zvýší o 15 procent na více než 170 milionů eur, zatímco v předchozím roce bylo vyplaceno 150 milionů eur
   • Pracovníci v Německu obdrží 1 141 eur
   • Výplata prémie z hospodářského výsledku bude provedena v polovině dubna 2018
   • Dr. Reinhart, členka správní rady společnosti Continetal, k tomu říká: „Pro nás je samozřejmostí, že každému pracovníkovi se dostane za jeho výkon uznání.“

   Hannover, 7. března 2018. Technologická společnost Continental činí ze svých pracovníků po celém světě podílníky na úspěšném obchodním roce 2017. Vyplacený objem se zvýší asi o 15 procent na více než 170 milionů eur a bude tak o cca 20 milionů eur nad úrovní předchozího roku, kdy bylo vyplaceno 150 milionů eur. Výplata pro zaměstnance s oprávněným nárokem se uskuteční v polovině dubna tohoto roku. V Německu obdrží pracovníci po 1 141 eurech. Na rozdíl od jiných podniků neomezuje společnost Continental od roku 2004 vědomě okruh pracovníků s oprávněným nárokem na určitou skupinu nebo určitou zemi.

   ​​​​​​​

   „Rok 2017 byl pro Continental úspěšný. Toho, čeho jsme dosáhli, jsme dosáhli společně. Pro nás je samozřejmostí, že každému pracovníkovi se proto dostane za jeho výkon uznání,“ vysvětlila členka správní rady odpovědná za personální oblast Dr. Ariane Reinhart. „Pokládáme to za znak soudržnosti – jedné z našich čtyř hodnot podnikání, kterými každý den aktivně žijeme,“ dodává.

   Program podílnictví na hospodářském výsledku je založený na tvorbě hodnot podnikání, tzn. na příspěvku k tvorbě hodnot společnosti Continental. V Německu obdrží všichni zaměstnanci včetně pracujících studentů na základě koncernové kolektivní smlouvy podíl na hospodářském výsledku za rok 2017. „Každý pracovník má na výsledku společnosti Continental svůj podíl. Podílnictví na výsledku podniku je nejen férové, nýbrž je i důležitým oceňujícím signálem pro pracovníky. Motivuje je a zvyšuje tak připravenost společnosti Continental pro její další budoucí pokrok a růst,“ řekl předseda koncernové podnikové rady Frank Michael Hell.

   Základní hodnota pro výpočet částek k vyplacení se liší podle jednotlivých zemí. Zohledňují se právní, resp. smluvní předpisy, stejně jako hospodářská výkonnost. Na základě toho činí v jednotlivých zemích částka na jednoho pracovníka buď 1 141 eur, nebo 571 eur. Kvůli zvýšenému počtu oprávněných pracovníků v celosvětovém měřítku se částka k výplatě za rok 2017 pohybuje jen lehce nad úrovní předchozího roku (1 056 eur, resp. 528 eur). Po roce 2015 je to nejvyšší vyplacená suma na jednoho pracovníka.

   Dostupné dokumenty