Návrhy
  Přejděte přímo na
   Testování protipachových technologií
   Zpráva
   17. prosince 2019

   Ve společnosti Continental Barum probíhá testování protipachových technologií

   • V létě 2019 probíhalo testování protipachové technologie Biothys na bázi gelových plátů v provozu ContiSeal.
   • Provedené měření neprokázalo očekávanou účinnost, proto se tato technologie nebude instalovat.
   • Naopak pokračujeme v testování filtrů na bázi nanočástic, které zachycují nejen prach, ale i organické a pachové látky.
   • Nově byla vytvořena e-mailová adresa pro přímé kontaktování společnosti a možnosti upozornění oddělení životního prostředí na obtěžující zápach.

   Otrokovice, 17. prosince 2019 - Problematika obtěžování obytných zón zápachem trápí řadu obcí v České republice. Pach odborníci definují jako subjektivní negativní čichový vjem člověka, který bývá velmi rozličný a vyvolává dráždění čichových receptorů různých typů. Čichové vnímání má schopnost velmi rychlé adaptace či snížení citlivosti vůči tomuto podnětu. Existují ale i látky, které zabraňují čichovému vnímání jiných látek, a to jejich chemickou přeměnou nebo kombinací chemické přeměny s parfemací.

   Posledně jmenovaná technologie byla ve spolupráci s firmou Regitas s.r.o. testována v červenci letošního roku ve výrobě ContiSeal.

   Uvedená technologie pracuje na principu řízeného proudění vzduchu přes polymerní gely Gelactiv®, který strhává z jeho povrchu aktivní látky a ty pak po smísení se znečištěnou vzdušinou neutralizují pachové látky. V rámci zkoušky tylo provedeno testování pěti kombinací gelů s cílem nalézt nejlepší poměr pro eliminaci pachů. Provedené testování a následné měření nezávislou autorizovanou společností však nepotvrdilo očekávanou účinnost. 

   S ohledem na tuto zásadní skutečnost a na strategii koncernu Continental v oblasti redukce pachových látek nebude tato technologie v Continental Barum instalována.

   Během podzimu 2019 probíhalo v otrokovickém závodě testování filtrů na bázi nanočástic k zachytávání pachových látek na třech rozdílných technologiích výroby. V toto oblasti spolupracuje společnost Continental Barum se společností Ekotech ochrana ovzduší s.r.o., která vyvíjí tyto moderní filtrační materiály v rámci vědeckého projektu s Univerzitou Pardubice. Provedené provozní zkoušky umožnily vytipovat vhodné technologie k využití filtrů na bázi nanovláken. V tomto testování bude firma pokračovat i nadále, neboť na určitých technologiích dosahuje až 50% záchytu pachových látek.

   Mimo provedené testování pracuje otrokovický závod ve spolupráci s hannoverskou centrálou na přípravě projektu k eliminaci pachové zátěže z vulkanizace plášťů a přípravy kaučukových směsí. Tyto projekty budou našimi stěžejními aktivitami v oblasti eliminace pachové zátěže z naší výroby.

   „Nově jsme vytvořili e-mailovou adresu: zivotniprostredi@continental.com, na kterou je možné zasílat podněty vztahující se k problematice životního prostředí, a to nejen na obtěžující zápach,“ informoval Jan Pavlíček, ředitel divize ESH.
   Veškeré zmíněné aktivity jsou prováděny nad rámec stanovených legislativních požadavků s cílem zlepšit životní prostředí v Otrokovicích a jejich blízkém okolí.

   Dostupné dokumenty

   Testování protipachových technologií

   V Otrokovicích testují protiopachové technologie.