Návrhy
  Přejděte přímo na
   Testování protipachových technologií
   Zpráva
   17. prosince 2019

   Ve společnosti Continental Barum probíhá testování protipachových technologií

   • V létě 2019 probíhalo testování protipachové technologie Biothys na bázi gelových plátů v provozu ContiSeal.
   • Provedené měření neprokázalo očekávanou účinnost, proto se tato technologie nebude instalovat.
   • Naopak pokračujeme v testování filtrů na bázi nanočástic, které zachycují nejen prach, ale i organické a pachové látky.
   • Nově byla vytvořena e-mailová adresa pro přímé kontaktování společnosti a možnosti upozornění oddělení životního prostředí na obtěžující zápach.

   Otrokovice, 17. prosince 2019 - Problematika obtěžování obytných zón zápachem trápí řadu obcí v České republice. Pach odborníci definují jako subjektivní negativní čichový vjem člověka, který bývá velmi rozličný a vyvolává dráždění čichových receptorů různých typů. Čichové vnímání má schopnost velmi rychlé adaptace či snížení citlivosti vůči tomuto podnětu. Existují ale i látky, které zabraňují čichovému vnímání jiných látek, a to jejich chemickou přeměnou nebo kombinací chemické přeměny s parfemací.

   Posledně jmenovaná technologie byla ve spolupráci s firmou Regitas s.r.o. testována v červenci letošního roku ve výrobě ContiSeal.

   Uvedená technologie pracuje na principu řízeného proudění vzduchu přes polymerní gely Gelactiv®, který strhává z jeho povrchu aktivní látky a ty pak po smísení se znečištěnou vzdušinou neutralizují pachové látky. V rámci zkoušky tylo provedeno testování pěti kombinací gelů s cílem nalézt nejlepší poměr pro eliminaci pachů. Provedené testování a následné měření nezávislou autorizovanou společností však nepotvrdilo očekávanou účinnost. 

   S ohledem na tuto zásadní skutečnost a na strategii koncernu Continental v oblasti redukce pachových látek nebude tato technologie v Continental Barum instalována.

   Během podzimu 2019 probíhalo v otrokovickém závodě testování filtrů na bázi nanočástic k zachytávání pachových látek na třech rozdílných technologiích výroby. V toto oblasti spolupracuje společnost Continental Barum se společností Ekotech ochrana ovzduší s.r.o., která vyvíjí tyto moderní filtrační materiály v rámci vědeckého projektu s Univerzitou Pardubice. Provedené provozní zkoušky umožnily vytipovat vhodné technologie k využití filtrů na bázi nanovláken. V tomto testování bude firma pokračovat i nadále, neboť na určitých technologiích dosahuje až 50% záchytu pachových látek.

   Mimo provedené testování pracuje otrokovický závod ve spolupráci s hannoverskou centrálou na přípravě projektu k eliminaci pachové zátěže z vulkanizace plášťů a přípravy kaučukových směsí. Tyto projekty budou našimi stěžejními aktivitami v oblasti eliminace pachové zátěže z naší výroby.

   „Nově jsme vytvořili e-mailovou adresu: zivotniprostredi@continental.com, na kterou je možné zasílat podněty vztahující se k problematice životního prostředí, a to nejen na obtěžující zápach,“ informoval Jan Pavlíček, ředitel divize ESH.
   Veškeré zmíněné aktivity jsou prováděny nad rámec stanovených legislativních požadavků s cílem zlepšit životní prostředí v Otrokovicích a jejich blízkém okolí.

   Dostupné dokumenty

   Testování protipachových technologií

   V Otrokovicích testují protiopachové technologie.

   Zásady cookie

   Používáme cookies, abychom vám co nejvíce zpříjemnili prohlížení našich stránek. Kliknutím na „Přijmout vše“ povolte všechny soubory cookies, nebo klikněte na „Změnit nastavení cookies“ a vyberte si jen některé.

   Poznámka: Pokud souhlasíte s používáním funkčních souborů cookie, souhlasíte i s tím, že vaše osobní údaje budou při použití přenášeny do nezabezpečených třetích zemí (například USA). Tyto nezabezpečené třetí země nenabízejí podobnou úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou se standardy EU. Někteří externí poskytovatelé, jako jsou Google a Mouseflow, nekompenzují tento nedostatek žádnými jinými zárukami. Existuje tedy riziko, že při přenosu budou mít k vašim osobním údajům přístup státní orgány, aniž byste měli k dispozici účinné možnosti právní ochrany.

   Další informace o funkčních souborech cookie a poskytování údajů do třetích zemí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

   Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ s tímto výslovně souhlasíte. Souhlas lze kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie. Další zpracování údajů shromážděných poskytovatelem třetí strany před odvoláním souhlasu nelze vyloučit.

   Cookie je malý datový soubor uložený na vašem zařízení. Soubory cookie nám pomáhají zajišťovat základní i praktické funkce, měřit výkon stránek a analyzovat chování uživatelů stránek. 

   Povinné soubory cookies se aktivují vždy, protože jsou nepostradatelné pro provoz stránek a pro ukládání vašeho souhlasu se zásadami cookies. Soubory cookie pro zajišťování funkcí a výkonu jsou volitelné. Ve výchozím nastavení jsou veškeré volitelné soubory cookie vypnuté.

   Nastavení souborů cookie je možné kdykoli změnit – stačí otevřít naše Zásady cookie nebo vymazat mezipaměť prohlížeče. 

   Zobrazit více Zobrazit méně
   Zpět
   Povinné soubory cookie Povinné

   Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro nabídku základních funkcí stránek a pro zajištění jejich spolehlivého a souvislého provozu.

   Praktické soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k zajištění praktických funkcí stránek.

   Výkonnostní soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k měření výkonu a k analýze chování uživatelů.