Návrhy
  Přejděte přímo na
   Jednatelé při podpisu kolektivní smlouvy na nové období 2019 - 2023
   Zpráva
   17. prosince 2018

   Vedení společnosti Continental Barum a odborová organizace podepsali novou kolektivní smlouvu na léta 2019-2023.

   • V pondělí 17. prosince podepsalo vedení společnosti spolu s předsedou odborové organizace novou kolektivní smlouvu.
   • S novým rokem 2019 dochází k nárůstu mzdových tarifů o 8 %.
   • Nová kolektivní smlouva obsahuje řadu novinek a dalších motivačních zaměstnaneckých benefitů.

   Otrokovice, 17. prosince 2018 - Jednatelé společnosti Continental Barum Otrokovice, pánové Libor Láznička, Jan Černošek a Martin Buday, podepsali společně s předsedou závodní organizace odborového Svazu Echo Janem Skochem znění nové kolektivní smlouvy na léta 2019-2023. Kolektivnímu vyjednávání vedení společnosti s odborovou organizací patří vždy poslední čtvrtina roku. Každoročně dochází k projednávání dodatků kolektivní smlouvy vždy na následující rok. Letošní jednání byla o poznání složitější, neboť se tvořila celá nová rámcová kolektivní smlouva platná na roky 2019-2023. Po několika kolech efektivních jednání se podařilo úspěšně uzavřít znění smlouvy na dalších pět let.

   Od ledna 2019 dochází k celkovému nárůstu mzdových tarifů o 8 % v tarifní a nadtarifní části včetně individuální prémie.

   Nová kolektivní smlouva obsahuje ale i řadu dalších novinek. Do mzdové oblasti lze zahrnout zvýšení příplatku za práci na odpolední a noční směně a příplatek za práci o sobotách a nedělích (tzv. harmonogramový příplatek). Dále dochází k navýšení finanční prémie za nedělní prodloužené směny v průběhu celého roku.

   Další zvýšení zaznamená příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, také budou navýšeny a rozšířeny odměny při pracovních a životních výročích, a i příspěvek na stravování se od začátku roku 2019 zvýší.

   Do kategorie motivačních zaměstnaneckých benefitů lze zařadit rozšíření počtu zaměstnanců, kteří mohou čerpat lázeňskou péči se spoluúčastí zaměstnavatele.

   Významnou změnou oproti předchozím letům je čerpání pracovního volna s náhradou mzdy za odpracované roky. Dále také bylo rozšířeno odstupné nad rámec Zákoníku práce, které je opět členěno podle odpracovaných let.

   Spolu s nárůstem uvedených benefitů může tedy reálné navýšení mzdy činit až 10 %.

   Kromě jednatele společnosti Libora Lázničky je za kolektivní vyjednávání s odbory a finální znění nové kolektivní smlouvy zodpovědný také ředitel HR Petr Dostál. Ten kolektivní smlouvu zhodnotil slovy: „Novými benefity navázanými na délku pracovního poměru chceme našim zaměstnancům sdělit, že dlouhodobá loajalita k naší firmě se jim rozhodně vyplatí.“

   Od ledna 2018 došlo k nárůstu mzdových tarifů o 7 % v tarifní a nadtarifní části včetně individuální prémie. Také byly navýšeny příplatky za práci na odpolední a noční směně a příplatek za práci o sobotách a nedělích.

   V letošním roce byla všem zaměstnancům vyplacena 13. i 14. mzda v plné výši, tak jak je uvedeno v kolektivní smlouvě. Kromě toho došlo v říjnové mzdě k výplatě mimořádné odměny 10 000 korun pro zaměstnance v pracovním směnném režimu s víkendy a 5 000 korun pro zaměstnance v pracovním režimu bez víkendů.

   Dostupné dokumenty