Návrhy
  Přejděte přímo na
   Dr. Ariane Reinhart
   Zpráva
   11. března 2016

   Více peněz za vyšší zisk: Společnost Continental znovu zvyšuje podíl na zisku pro zaměstnance

   • Vyplacení kolem 150 milionů eur na celém světě za úspěšný obchodní rok 2015

   Hannover, 11. března 2016 Korporace Continental znovu zvyšuje podíl na zisku pro své zaměstnankyně a zaměstnance na celém světě. Podnik za obchodní rok 2015 rozdělí svým zaměstnancům rekordní částku ve výši okolo 150 milionů eur. Tato částka se zvyšuje již několik let za sebou.

   Základem programu podílu zaměstnanců na zisku je přidaná hodnota podniku. Základ pro výpočet částky k vyplacení se v jednotlivých zemích liší. Jsou přitom zohledňovány právní předpisy i místní cenová a platová hladina. Podíl na zisku připadající na zaměstnance se tedy podle země pohybuje v průměru buď kolem 600 eur, nebo 1200 eur. Za obchodní rok 2014 byly tyto částky ve výši kolem 500 eur, resp. kolem 1000 eur. To pro zaměstnance představuje navýšení o přibližně 20 procent ve srovnání s předchozím rokem.

   „Jsou to právě všechny naše zaměstnankyně a všichni naši zaměstnanci, kteří společnosti Continental dávají tvář. Úspěšně spoluvytvářejí mobilitu dneška i zítřka. Na jejich výjimečném nasazení záleží každý den. Náš rostoucí podíl na zisku oceňuje jejich zvýšené nasazení a jejich příspěvek k úspěšné a trvale udržitelné přidané hodnotě našeho podniku. V tomto kontextu je pro nás velmi důležité posílit naši sounáležitost napříč kulturními hranicemi i organizační strukturou,“ vysvětlila ředitelka lidských zdrojů společnosti Continental Dr. Ariane Reinhart.

   Dostupné dokumenty