Návrhy
  Přejděte přímo na
   Robotaxi
   Zpráva
   22. ledna 2019

   Vize společnosti Continental: doručování zásilek autonomními vozidly a kurýrními roboty

   • Společnost Continental představila na veletrhu CES 2019 řešení pro bezproblémové doručování zásilek, využívající kurýrní roboty a autonomní vozidla bez řidiče
   • Komplexní systém pro rozvážkovou službu zlepšuje kvalitu doručování balíčků, efektivitu a bezpečnost napříč celým distribučním řetězcem
   • Kvůli globálnímu nárůstu prodeje přes internet a rozvoji urbanizace lze očekávat zvýšenou potřebu automatizace rozvážkových služeb

   Praha, 22. ledna 2019 - Technologická společnost Continental neustále posouvá možnosti autonomních vozidel a každý den hledá nové možnosti jejich využití. V první polovině ledna představila na veletrhu spotřební elektroniky CES 2019 v Las Vegas koncept autonomního rozvážkového vozidla, které umožňuje nasazení kurýrních robotů pro doručení balíčků koncovým zákazníkům i bez nutnosti jejich fyzické přítomnosti k vyzvednutí zásilky.

   Dokonalé propojení autonomního vozidla, v tomto případě mikrobusu Continental Urban Mobility Experience (CUbE), a kurýrního robota představuje efektivnější a úspornější způsob distribuce zboží. Vozidlo CUbE, které tvoří vývojovou platformu autonomních vozidel s elektrickým pohonem společnosti Continental, je všeobecně považováno za řešení vhodné pro dopravu zboží ve městě z distribučního skladu ke koncovému zákazníkovi či naopak. Tento typ vozidla, označovaného také jako robotaxi, se stane důležitou součástí komplexního distribučního systému rozvážkové služby budoucnosti.

   Smyslem takových vozů je dokonalé využití přepravní kapacity a zkrácení čekacích lhůt. Odhady odborníků naznačují, že v hustě osídlených aglomeracích požadavky na přepravu zboží dokonce překonají výrazně narůstající nároky na dopravu cestujících. Společnost Continental disponuje odbornými znalostmi z oblasti škálovatelných technologií a pokročilých snímačů a také se zařízeními pro sledování okolního prostředí, přesné určení místa nebo analýzu aktuální dopravní situace. V neposlední řadě se zabývá také umělou inteligencí a mechatronickými pohony. Tyto systémy a bohaté know-how společnosti Continental umožňují nabídnout nová řešení měnících se požadavků na dopravu.

   „Rozvážková služba využívající kurýrní roboty přináší vizi společnosti Continental o bezproblémovém doručování až na práh vašeho domu. Tento koncept vytváří z autonomně řízeného vozidla a v něm uložených kurýrních robotů velmi zdatnou partu poslíčků,“ říká Ralph Lauxmann, ředitel oddělení Systémy & Technologie z divize Podvozky & Bezpečnost ve společnosti Continental. „Jak vozidlo, tak i roboti jsou elektrická, autonomně řízená zařízení a obě lze zařadit do jednoho portfolia škálovatelných technologií. Tyto synergie vytvářejí zcela nové možnosti tvorby komplexních distribučních systémů. Díky tomu lze podobná řešení využít pro rozličné platformy. Lze očekávat, že díky tomu vznikne v této oblasti zcela nový hodnotový řetězec.“

   Rozvážková služba může využívat synergie autonomního řízení

   Distribuce zboží a doručování zásilek v hustě osídlených oblastech představuje dynamicky rostoucí trh, který odráží stále rostoucí objem nákupů na internetu. S nárůstem objemu zásilek se stávají důležité i hodinové náklady na dopravu. A v tom spočívá hlavní odlišnost této části distribučního řetězce. Automatizovaná rozvážka zboží by podle řady zdrojů měla obstarat až 80 procent všech dodávek mezi společnostmi a koncovými zákazníky.

   Společnost Continental spatřuje v automatizované distribuci zboží samozřejmou součást městské dopravy v budoucnosti, která rozšíří možnosti současných rozvážkových služeb. Vozidlo CUbE může převážet jednoho nebo více kurýrních robotů a vypustit je tak, aby jako poslední článek distribučního řetězce zajistili doručení na požadované místo.

   „Industrializace autonomní rozvážky zboží vyžaduje spolehlivou, robustní a vysoce výkonnou technologii s co nejnižšími náklady. To samé platí i při vývoji autonomních automobilů. Především díky detailní znalosti této problematiky se společnost Continental stala jedním z předních dodavatelů pokročilých asistenčních systémů a technologií pro autonomní jízdu,“ přibližuje Lauxmann.

   Současní roboti pro distribuci zboží slouží jako platforma pro další vývoj, a díky nim je společnost Continental připravena využít a dále rozvíjet automobilové technologie tak, aby vyhověly požadavkům výrobců robotů. „Technické překážky týkající se kurýrních robotů jsou podobné jako ty, které jsme již vyřešili u autonomních vozidel,“ říká Jeremy McClain, ředitel divize Systémy & Technologie v severoamerické pobočce společnosti Continental. „Navíc kurýrní roboti budou potřebovat technologii, která je stejně pokročilá a odolná jako naše řešení pro automobilový průmysl.“ Se stále se zvyšující oblibou nákupů po internetu a dalším rozvojem megalopolí poroste i potřeba řešení individuální distribuce balíčků. Vozidla bez řidiče v kombinaci s kurýrními roboty mohou být tou správnou odpovědí.

   Plynulá doprava pro chytrá města

   Autonomní vozidla bez řidiče budou představovat velmi důležitou součást dopravy v chytrých městech budoucnosti. Podle mnoha odborníků představují klíčové řešení futuristických konceptů mobility zaměřených na výzvy ve městech. Autonomní vozidlo může být v provozu téměř 24 hodin denně a 7 dní v týdnů. Architekti měst budoucnosti považují takové automobily za výhodnou součást veřejné dopravy, protože díky nim nebude nutné k cestě na stanici hromadné dopravy používat vlastní vůz.

   „Během dne bude v poptávce po autonomních vozidlech docházet ke špičkám. Aby se tyto vozy využily i mimo nejrušnější části dne, přijdou ke slovu kurýrní roboti,“ vysvětluje McClain. „Velký potenciál vidíme v tom, jak naše technologie z automobilů mohou prospět výrobcům robotických systémů při vývoji autonomních kurýrních robotů a tím i k dalšímu využití autonomních vozidel.“

   Zatímco dnes se mnoho balíčků rozváží během dne, kdy je většina lidí v práci, ve škole nebo tráví svůj čas jinak, robotaxi lze využít ke kurýrním službám mimo tuto dobu. Společnost Continental představila distribuční systém budoucnosti na praktickém příkladu spojení autonomního mikrobusu a kurýrního robota během své prezentace na veletrhu spotřební elektroniky CES 2019 v Las Vegas letos v lednu.

    

   Dostupné dokumenty