Návrhy
  Přejděte přímo na
   Jednou z charitativních akcí, kterých se Continental Barum účastní je Strom splněných přání
   Zpráva
   17. prosince 2018

   Zaměstnanci společnosti Continental Barum společně pomáhají

   • Strom splněných přání dětí ze znevýhodněných rodin zdobí vstupní vestibul společnosti Continental Barum.
   • Letos poprvé finanční pomoc otrokovických zaměstnanců směřovala i do projektu Ježíškova vnoučata.
   • Nákupem vánočních hvězd zaměstnanci podporují prostřednictvím o.p.s. Šance hematoonkologické oddělení olomoucké nemocnice. Letos to bylo v rekordní výši přes 24 tisíc korun.

   Otrokovice, 17. prosince 2018 - Společnost Continental Barum Otrokovice, tradiční výrobce osobních, nákladních, autobusových a industriálních pneumatik, aktuálně zaměstnává 5150 zaměstnanců.

   Mnoho z těchto zaměstnanců se již počtvrté zapojilo do projektu Strom splněných přání a opět zakoupili pro děti ze znevýhodněných rodin z Otrokovicka, Zlínska a okolí vánoční dárky. Anonymní seznam dětských přání předávají zástupcům společnosti Continental Barum pracovnice sociálního odboru s podporou pracovnic oddělení sociálně-právní ochrany z měst Otrokovice a Zlín. Každoročně takto pracovní týmy, provozy a jednotlivé směny obdarují stovku dětí. Od začátku této tradice v roce 2015 tak bylo obdarováno 400 dětí ze sociálně slabých rodin z nejbližšího okolí.

   „V prvním roce jsme vyzkoušeli, zda budou mít zaměstnanci zájem nakoupit dárky cizím dětem. Během jednoho dne nebylo z čeho vybírat, proto jsme seznam dětských přání rozšířili na celkový počet sto dárků. Určitě budeme pokračovat i v příštím roce,“ vysvětlil jednatel společnosti Libor Láznička.

   Předávání dárků pro děti se v pondělí 17. prosince zúčastnila, spolu s vedením sociálních odborů města Otrokovice a Zlín, i místostarostka Otrokovic Hana Večerková, která při této příležitosti uvedla: „Velmi si vážíme pomoci zaměstnanců, kterým není lhostejný osud dětí z rodin, které se dostali do finančních obtíží a nemohli by dětem pořídit takové dárky. Moc děkujeme všem zaměstnancům společnosti Continental Barum.“

   V letošním roce se poprvé také zaměstnanci otrokovické společnosti zapojili do kampaně Ježíškova vnoučata organizované Českým rozhlasem. Tento projekt si klade za cíl vzpomenout před Vánocemi na staré a osamělé lidi a splnit jim jejich přání. V databázi dárků si zaměstnanci vybrali nejbližší instituci, a to příspěvkovou organizaci Senior Otrokovice a její klienty obdarovali nákupem keramické peci. Pro potřeby Ježíškových vnoučat zaměstnanci vybrali více než 26 0000 korun.

   Pravidelně také v rámci firmy dochází k prodeji vánočních hvězd. Šance Olomouc o.p.s. hradí ze získaného výtěžku vybavení zdravotnického zařízení a zdravotní prostředky pro Hematoonkologické oddělení Dětské kliniky v Olomouci. Účelem sbírky je shromáždění financí na humanizaci léčby hematologicky a onkologických nemocných dětí. V letošním roce zakoupili zaměstnanci rekordní počet jedno a třívýhonkových vánočních růží v celkové hodnotě přes 24 tisíc korun.

   A poslední donátorstvím zaměstnanců je Charitativní kopání gólů pro Naději Otrokovice jako nedílná součást Turnaje zaměstnanců v malé kopané. Turnaj se letos bude konat už potřinácté. Před finálovým zápasem vždy mohou hráči, diváci a další návštěvníci kopat góly na bránu, ve které stojí jednatel společnosti Continental Barum Libor Láznička nebo Jan Černošek. Pravidla charitativního kopání jsou jednoduchá: za vstřelený gól uhradí 100 korun brankář a za chycený gól uhradí 100 korun kopající hráč. Při letošním charitativním kopání se vybralo ze strany hráčů, diváků i jednatele společnosti 12 tisíc korun, které osobně na místě převzal oblastní ředitel Naděje Otrokovice Pavel Polák pro potřeby jejich klientů s mentálním a kombinovaným postižením.

    

   Dostupné dokumenty

   Charitativní akce v Continental Barum

   Krásné Vánoce pro děti zajistili zaměstnanci v Continental Barum