Návrhy
  Přejděte přímo na
   Sázení stromů
   Zpráva
   21. října 2019

   Zaměstnanci Výroby forem Continental se zapojili do akce Den za obnovu lesa

   • V rámci Dne obnovy lesa se sešli také zaměstnanci Výroby forem Continental, aby vysázeli novou zeleň v okolí výrobních hal.
   • Kromě více než stovky okrasných keřů byly vysázeny i ovocné stromy.
   • Teambuildingové aktivity, která zušlechtila volné prostory se zúčastnila více než čtyři desítky zaměstnankyň a zaměstnanců z Výroby forem Continental.

   Otrokovice, 21. října 2019 - Sobota 19. října 2019 patřila prvnímu ročníku unikátní celorepublikové akce Den za obnovu lesa, kdy na mnoha místech v České republice proběhlo sázení stromů a dřevin pro 22. století. Tato akce se proběhla také jeden den před Mezinárodním dnem stromů, který v České republice připadá na 20. října. Čtyřicet zaměstnanců Výroby forem Continental (VFC) se v sobotní dopoledne rozhodlo zapojit se to této akce po svém, a to formou teambuildingu. Účast všech byla dobrovolná, v rámci volného času všech přítomných a napříč všemi odděleními této divize.

   Ředitel Výroby forem Continental Ladislav Velič byl s účastí svých kolegů spokojen: „Jsem rád, že se kolegové velmi aktivně zapojili a ochotně pomáhali. Především děkuji dvěma hlavním organizátorům, vedoucímu oddělení kvality a vedoucímu výroby, mým nejbližším kolegům.“

   V okolí výrobní budovy VFC vznikl po rekonstrukci příjezdové komunikace a vybudování nového chodníku volný zatravněný prostor po celé délce této výrobní haly. Po délce asi 300 metrů bylo vysázeno celkem 145 tavolníků, okrasných keřů, ale také ovocné stromy. Pro zpestření výsadby bylo také kromě okrasných keřů zvoleno pro doplnění stromové linie i 16 švestek, čtyři hrušně a dvě jabloně. Následovat ještě budou i dvě třešně.

   „Vážíme si toho, že naši kolegové svým zapojením do výsadby zeleně dali najevo svůj zájem o obnovu krajiny v našem okolí“, doplňují Pavel Drdla a Zdeněk Minařík, hlavní iniciátoři společné výsadby stromů v areálu firmy Continental Barum.

   Během dne došlo mezi zaměstnanci i na domluvu, jak bude s budoucí sklizní nakládáno.

   Podobně jako jednou za dva roky v areálu otrokovické společnosti probíhá kosení trávy, může nyní vzniknout nová tradice nepravidelné kultivace zeleně v prostorách výrobní firmy.

   Dostupné dokumenty

   Zaměstnanci Výroby forem Continental se zapojili do akce Den za obnovu lesa

   V rámci Dne obnovy lesa zaměstnanci VFC vysázeli novou zeleň v okolí výrobních hal v Otrokovicích.