Návrhy
  Přejděte přímo na
   Odborová organizace a vedení CoBa podepsali nový dodatek na rok 2020
   Zpráva
   12. prosince 2019

   Ve společnosti Continental Barum došlo k podpisu dodatku kolektivní smlouvy na rok 2020

   • Po podzimních schůzkách vedení společnosti Continental Barum a odborové rady byl ve čtvrtek 12. prosince podepsán dodatek kolektivní smlouvy na rok 2020.
   • Pro rok 2020 obě strany dojednali nárůst mzdových tarifů o 7 %.
   • Navýšení doznají i prémie a příplatky za práci o sobotách a nedělích, za práci v odpolední směně a za práci ve ztížených podmínkách.
   • Zásadní změnou je i navýšení měsíční částky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření o 25 %.

   Otrokovice, 12. prosince 2019 - Na podzim 2019 začalo kolektivní vyjednávání mezi vedením společnosti a závodní odborovou organizací o dodatku kolektivní smlouvy na rok 2020. Tyto rozhovory byly začátkem prosince ukončeny a ve čtvrtek 12. prosince mohl být tento dodatek na další rok podepsán. 

   Dodatek kolektivní smlouvy podepsali všichni tři jednatelé společnosti Continental Barum Otrokovice, pánové Libor Láznička, Martin Buday a Jan Černošek, spolu s předsedou závodní organizace odborového svazu Echo Janem Skochem.
   Zásadní úpravou v roce 2020 bude nárůst mzdových tarifů o 7 % v tarifní i nad-tarifní části včetně individuální prémie.

   Dodatek kolektivní smlouvy také obsahuje navýšení příplatků ke mzdě, především se jedná o příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za práci v odpolední směně a za práci o sobotách a nedělích. Novinkou je finanční kompenzace při ukončení pracovního poměru z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti. Výše této částky se odvíjí od odpracovaných let ve firmě.

   V sociální oblasti byl opět navýšen příspěvek zaměstnavatele na každou jednu porci poskytovanou v závodní jídelně. Zaměstnavatel také přispívá měsíčně svým zaměstnancům na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření částkou, která byla oproti roku 2019 navýšena o 25 %. Pravidelný příspěvek zaměstnavatele tak nyní bude činit 1500 korun měsíčně.

   Personální ředitel Petr Dostál se každoročně účastní spolu s jednatelem společnosti Liborem Lázničkou vyjednávání za společnost Continental Barum. K novému navýšení příspěvku na penzijní spoření dodává: „Chceme, aby bylo pro naše zaměstnance zajímavé sjednání penzijního připojištění. Spoluúčast zaměstnavatele probíhá již od roku 2000. Příspěvek postupně rostl až do současné výše 1200 korun a tato částka bude od příštího roku navýšena na 1500 korun.“

   Průměrná mzda dělnických profesí (po započítání 13. a 14. mzdy a dalších bonusů a příplatků) činila v roce 2018 40.256 korun a za celou firmu to bylo 44.902 korun. Pro rok 2019 bylo dojednáno navýšení mzdových tarifů o 8 %.

   Dostupné dokumenty

   Zásady cookie

   Používáme cookies, abychom vám co nejvíce zpříjemnili prohlížení našich stránek. Kliknutím na „Přijmout vše“ povolte všechny soubory cookies, nebo klikněte na „Změnit nastavení cookies“ a vyberte si jen některé.

   Poznámka: Pokud souhlasíte s používáním funkčních souborů cookie, souhlasíte i s tím, že vaše osobní údaje budou při použití přenášeny do nezabezpečených třetích zemí (například USA). Tyto nezabezpečené třetí země nenabízejí podobnou úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou se standardy EU. Někteří externí poskytovatelé, jako jsou Google a Mouseflow, nekompenzují tento nedostatek žádnými jinými zárukami. Existuje tedy riziko, že při přenosu budou mít k vašim osobním údajům přístup státní orgány, aniž byste měli k dispozici účinné možnosti právní ochrany.

   Další informace o funkčních souborech cookie a poskytování údajů do třetích zemí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

   Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ s tímto výslovně souhlasíte. Souhlas lze kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie. Další zpracování údajů shromážděných poskytovatelem třetí strany před odvoláním souhlasu nelze vyloučit.

   Cookie je malý datový soubor uložený na vašem zařízení. Soubory cookie nám pomáhají zajišťovat základní i praktické funkce, měřit výkon stránek a analyzovat chování uživatelů stránek. 

   Povinné soubory cookies se aktivují vždy, protože jsou nepostradatelné pro provoz stránek a pro ukládání vašeho souhlasu se zásadami cookies. Soubory cookie pro zajišťování funkcí a výkonu jsou volitelné. Ve výchozím nastavení jsou veškeré volitelné soubory cookie vypnuté.

   Nastavení souborů cookie je možné kdykoli změnit – stačí otevřít naše Zásady cookie nebo vymazat mezipaměť prohlížeče. 

   Zobrazit více Zobrazit méně
   Zpět
   Povinné soubory cookie Povinné

   Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro nabídku základních funkcí stránek a pro zajištění jejich spolehlivého a souvislého provozu.

   Praktické soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k zajištění praktických funkcí stránek.

   Výkonnostní soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k měření výkonu a k analýze chování uživatelů.