Návrhy
  Přejděte přímo na
   Odborová organizace a vedení CoBa podepsali nový dodatek na rok 2020
   Zpráva
   12. prosince 2019

   Ve společnosti Continental Barum došlo k podpisu dodatku kolektivní smlouvy na rok 2020

   • Po podzimních schůzkách vedení společnosti Continental Barum a odborové rady byl ve čtvrtek 12. prosince podepsán dodatek kolektivní smlouvy na rok 2020.
   • Pro rok 2020 obě strany dojednali nárůst mzdových tarifů o 7 %.
   • Navýšení doznají i prémie a příplatky za práci o sobotách a nedělích, za práci v odpolední směně a za práci ve ztížených podmínkách.
   • Zásadní změnou je i navýšení měsíční částky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření o 25 %.

   Otrokovice, 12. prosince 2019 - Na podzim 2019 začalo kolektivní vyjednávání mezi vedením společnosti a závodní odborovou organizací o dodatku kolektivní smlouvy na rok 2020. Tyto rozhovory byly začátkem prosince ukončeny a ve čtvrtek 12. prosince mohl být tento dodatek na další rok podepsán. 

   Dodatek kolektivní smlouvy podepsali všichni tři jednatelé společnosti Continental Barum Otrokovice, pánové Libor Láznička, Martin Buday a Jan Černošek, spolu s předsedou závodní organizace odborového svazu Echo Janem Skochem.
   Zásadní úpravou v roce 2020 bude nárůst mzdových tarifů o 7 % v tarifní i nad-tarifní části včetně individuální prémie.

   Dodatek kolektivní smlouvy také obsahuje navýšení příplatků ke mzdě, především se jedná o příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za práci v odpolední směně a za práci o sobotách a nedělích. Novinkou je finanční kompenzace při ukončení pracovního poměru z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti. Výše této částky se odvíjí od odpracovaných let ve firmě.

   V sociální oblasti byl opět navýšen příspěvek zaměstnavatele na každou jednu porci poskytovanou v závodní jídelně. Zaměstnavatel také přispívá měsíčně svým zaměstnancům na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření částkou, která byla oproti roku 2019 navýšena o 25 %. Pravidelný příspěvek zaměstnavatele tak nyní bude činit 1500 korun měsíčně.

   Personální ředitel Petr Dostál se každoročně účastní spolu s jednatelem společnosti Liborem Lázničkou vyjednávání za společnost Continental Barum. K novému navýšení příspěvku na penzijní spoření dodává: „Chceme, aby bylo pro naše zaměstnance zajímavé sjednání penzijního připojištění. Spoluúčast zaměstnavatele probíhá již od roku 2000. Příspěvek postupně rostl až do současné výše 1200 korun a tato částka bude od příštího roku navýšena na 1500 korun.“

   Průměrná mzda dělnických profesí (po započítání 13. a 14. mzdy a dalších bonusů a příplatků) činila v roce 2018 40.256 korun a za celou firmu to bylo 44.902 korun. Pro rok 2019 bylo dojednáno navýšení mzdových tarifů o 8 %.

   Dostupné dokumenty