Návrhy
  Přejděte přímo na
   Our Values

   Naše hodnoty

   Lidé, kteří inspirují – v kultuře, která inspiruje

   Ve společnosti Continental sdílí všichni zaměstnanci čtyři základní hodnoty. Tyto hodnoty tvoří kořeny naší podnikové kultury: důvěra, touha vítězit, svoboda k činům a soudržnost. Jsme přesvědčeni o tom, že pouze v takto orientovaném prostředí vznikají určující a průkopnické výkony, řešení a přínosy.

   Continental podporuje všechny své zaměstnance. Za tímto účelem pěstujeme kulturu důvěry a otevřeného prostoru pro osobní odpovědnost. Pracovní atmosféra ve společnosti Continental se vyznačuje vzájemným respektem. Všechny jednotlivé přínosy se počítají. Sdílíme je prostřednictvím naší celosvětové sítě a společně je zušlechťujeme. Zachycujeme trendy a změny na trhu, využíváme je rychleji než ostatní, a docházíme k lepším (tzn. účinnějším) řešením pro naše zákazníky.

   Důvěra: důvěřujeme a sami si důvěru získáváme.

   Důvěra je základem všeho, co děláme, a je předpokladem našeho úspěchu. Vždy dodržujeme to, co jsme slíbili. Platí to pro všechny naše zaměstnance i pro všechny zainteresované strany společnosti Continental („stakeholdery“, tedy zejména zákazníky, zaměstnance, investory, obchodní partnery, politiky a společnost). Víme, že důvěra se obtížně získává a snadno ztrácí. Proto vždy dokazujeme, že v nás vložená důvěra se vyplatí.

   V roce 2016 jsme celosvětově pro více než 90 % našich zaměstnanců vytvořili  pružné pracovní podmínky Patří k nim mobilní práce, částečná a pružná pracovní doba a studijní volno.

   Touha vítězit: chceme vítězit.

    Hospodářská soutěž je náš svět, dokonalost je náš cíl. Protože chceme vytvářet trvalou hodnotu. „Quality First“ je ve společnosti Continental jednou z klíčových firemních iniciativ: Naše produkty a služby odpovídají vždy těm nejvyšším standardům kvality. Překonáváme překážky i hranice. A nikdy v tom všem nepolevíme.

    

   Společnost Continental se každoročně dělí se zaměstnanci na celém světě o svůj úspěch – v roce 2017 o celkovou sumu 150 milionů eur.

   Svoboda: díky svobodě rosteme k odpovědnosti.

   Od samého počátku poskytujeme svým zaměstnancům co možná největší tvůrčí svobodu. Na každé úrovni podporujeme schopnost samostatně si organizovat práci a přebírat odpovědnost. Díky „Balance of Cooperation“ – další z klíčových iniciativ – stanovíme správnou míru centrální a decentrální odpovědnosti.

   Soudržnost: díky soudržnosti dosahujeme té nejvyšší hodnoty.

   Náš tým drží na celosvětové úrovni pospolu a spojuje své síly napříč různými obory. Různorodost lidí ve společnosti Continental, jejich schopnosti a zkušenosti jsou každý den zdrojem inspirace a tvůrčí síly.         

   Zásady cookie

   Používáme cookies, abychom vám co nejvíce zpříjemnili prohlížení našich stránek. Kliknutím na „Přijmout vše“ povolte všechny soubory cookies, nebo klikněte na „Změnit nastavení cookies“ a vyberte si jen některé.

   Poznámka: Pokud souhlasíte s používáním funkčních souborů cookie, souhlasíte i s tím, že vaše osobní údaje budou při použití přenášeny do nezabezpečených třetích zemí (například USA). Tyto nezabezpečené třetí země nenabízejí podobnou úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou se standardy EU. Někteří externí poskytovatelé, jako jsou Google a Mouseflow, nekompenzují tento nedostatek žádnými jinými zárukami. Existuje tedy riziko, že při přenosu budou mít k vašim osobním údajům přístup státní orgány, aniž byste měli k dispozici účinné možnosti právní ochrany.

   Další informace o funkčních souborech cookie a poskytování údajů do třetích zemí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

   Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ s tímto výslovně souhlasíte. Souhlas lze kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie. Další zpracování údajů shromážděných poskytovatelem třetí strany před odvoláním souhlasu nelze vyloučit.

   Cookie je malý datový soubor uložený na vašem zařízení. Soubory cookie nám pomáhají zajišťovat základní i praktické funkce, měřit výkon stránek a analyzovat chování uživatelů stránek. 

   Povinné soubory cookies se aktivují vždy, protože jsou nepostradatelné pro provoz stránek a pro ukládání vašeho souhlasu se zásadami cookies. Soubory cookie pro zajišťování funkcí a výkonu jsou volitelné. Ve výchozím nastavení jsou veškeré volitelné soubory cookie vypnuté.

   Nastavení souborů cookie je možné kdykoli změnit – stačí otevřít naše Zásady cookie nebo vymazat mezipaměť prohlížeče. 

   Zobrazit více Zobrazit méně
   Zpět
   Povinné soubory cookie Povinné

   Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro nabídku základních funkcí stránek a pro zajištění jejich spolehlivého a souvislého provozu.

   Praktické soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k zajištění praktických funkcí stránek.

   Výkonnostní soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k měření výkonu a k analýze chování uživatelů.