Návrhy
  Přejděte přímo na
   Our Values

   Naše hodnoty

   Lidé, kteří inspirují – v kultuře, která inspiruje

   Ve společnosti Continental sdílí všichni zaměstnanci čtyři základní hodnoty. Tyto hodnoty tvoří kořeny naší podnikové kultury: důvěra, touha vítězit, svoboda k činům a soudržnost. Jsme přesvědčeni o tom, že pouze v takto orientovaném prostředí vznikají určující a průkopnické výkony, řešení a přínosy.

   Continental podporuje všechny své zaměstnance. Za tímto účelem pěstujeme kulturu důvěry a otevřeného prostoru pro osobní odpovědnost. Pracovní atmosféra ve společnosti Continental se vyznačuje vzájemným respektem. Všechny jednotlivé přínosy se počítají. Sdílíme je prostřednictvím naší celosvětové sítě a společně je zušlechťujeme. Zachycujeme trendy a změny na trhu, využíváme je rychleji než ostatní, a docházíme k lepším (tzn. účinnějším) řešením pro naše zákazníky.

   Důvěra: důvěřujeme a sami si důvěru získáváme.

   Důvěra je základem všeho, co děláme, a je předpokladem našeho úspěchu. Vždy dodržujeme to, co jsme slíbili. Platí to pro všechny naše zaměstnance i pro všechny zainteresované strany společnosti Continental („stakeholdery“, tedy zejména zákazníky, zaměstnance, investory, obchodní partnery, politiky a společnost). Víme, že důvěra se obtížně získává a snadno ztrácí. Proto vždy dokazujeme, že v nás vložená důvěra se vyplatí.

   V roce 2016 jsme celosvětově pro více než 90 % našich zaměstnanců vytvořili  pružné pracovní podmínky Patří k nim mobilní práce, částečná a pružná pracovní doba a studijní volno.

   Touha vítězit: chceme vítězit.

    Hospodářská soutěž je náš svět, dokonalost je náš cíl. Protože chceme vytvářet trvalou hodnotu. „Quality First“ je ve společnosti Continental jednou z klíčových firemních iniciativ: Naše produkty a služby odpovídají vždy těm nejvyšším standardům kvality. Překonáváme překážky i hranice. A nikdy v tom všem nepolevíme.

    

   Společnost Continental se každoročně dělí se zaměstnanci na celém světě o svůj úspěch – v roce 2017 o celkovou sumu 150 milionů eur.

   Svoboda: díky svobodě rosteme k odpovědnosti.

   Od samého počátku poskytujeme svým zaměstnancům co možná největší tvůrčí svobodu. Na každé úrovni podporujeme schopnost samostatně si organizovat práci a přebírat odpovědnost. Díky „Balance of Cooperation“ – další z klíčových iniciativ – stanovíme správnou míru centrální a decentrální odpovědnosti.

   Soudržnost: díky soudržnosti dosahujeme té nejvyšší hodnoty.

   Náš tým drží na celosvětové úrovni pospolu a spojuje své síly napříč různými obory. Různorodost lidí ve společnosti Continental, jejich schopnosti a zkušenosti jsou každý den zdrojem inspirace a tvůrčí síly.         

   Korporátní strategie
   1 z 1