Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   13. června 2023

   Continental Barum Zaměstnavatel roku 2023 v České republice

   • Společnost Continental Barum Otrokovice se umístila na třetím místě mezi největšími zaměstnavateli v České republice a získala prestižní ocenění Zaměstnavatel roku 2023 v kategorii nad 5000 zaměstnanců.
   • V rámci Zlínského kraje obdržela otrokovická firma opětovně titul Zaměstnavatel regionu 2023, tentokrát v kategorii nad 5000 zaměstnanců.
   • Ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku je součástí Výročních cen Klubu zaměstnavatelů 2023 a je prováděno celosvětovou metodikou Saratoga společnosti PwP Česká republika.

    

   Otrokovice, 13. června 2023. Hodnocení Zaměstnavatel roku se již od roku 2003 zaměřuje na společnosti v České republice z pohledu lidských zdrojů. Smyslem soutěže je přiblížit lidem firmy s výborným přístupem ke svým zaměstnancům, a to nejen celostátně, ale i v jednotlivých regionech.

   Zviditelněním těchto firem soutěž pomáhá rozvíjet oblast lidských vztahů a lidských zdrojů v České republice, a to bez ohledu na jejich historii, velikost nebo i odvětví.

   Společnost Continental Barum již od roku 2015 tradičně získával titul Zaměstnavatel regionu do 5000 zaměstnanců. Tato kategorie oceňuje středně velké organizace, které mají výrazné postavení ve svém regionu a dokážou se prosadit i v celostátním měřítku. V letech 2015-2017 se firma umístila i v TOP 5 mezi nejvýznamnějšími zaměstnavateli České republiky v kategorii právě středních firem.

   Hodnocení probíhá celosvětově uznávanou metodikou Saratoga společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Tato metodika sleduje výsledky dosažené ve výběru 14 indikátorů ze tří kategorií. Do kategorie HR Leading náleží například náklady na vzdělávání a rozvoj, investice do CSR aktivit, mzdové náklady, náklady na zaměstnanecké benefity, čas věnovaný místním komunitám, míra kariérního vývoje a podobně. Kritérium HR Lagging zohledňuje absenci nebo fluktuaci zaměstnanců. A poslední kategorií jsou Produktivita a finanční ukazatelé, kam připadají celkové náklady na odměňování vzhledem k výnosům a nákladům firmy či její zisk.

   V letošním roce se společnost Continental Barum stala Zaměstnavatelem regionu 2023, nově v kategorii nad 5000 zaměstnanců. Tato kategorie vyzdvihuje velké firmy, které jsou schopné dobře motivovat, odměňovat a rozvíjet své zaměstnance, přes svou velikost zachovat příjemné pracovní prostředí a zajistit svým zaměstnancům co nejlepší podmínky pro jejich práci.

   „Za poslední roky jsme se lehce rozrostli a přeskočili do kategorie největších zaměstnavatelů s více než 5000 zaměstnanci, což jistě těší některé naše regionální souputníky, kteří bojují v kategorii do 5000 zaměstnanců,“ informuje s úsměvem ředitel personální divize společnosti Continental Barum Peter Šimo a upřesňuje: „Aktuálně zaměstnáváme v Otrokovicích celkem 5385 zaměstnanců.“

   Do elitní skupiny nejvýznamnějších zaměstnavatelů se dostala otrokovická společnost Continental Barum i v rámci celé České republiky. Letos se umístila celorepublikově na třetím místě mezi firmami nad 5000 zaměstnanců. Zmínit můžeme, že první příčku obsadila firma ČEZ a druhé místo získala Škoda Auto. K slavnostnímu předání ocenění došlo v pondělí ve večerních hodinách 12. června v Praze a za společnost Continental Barum cenu převzal právě personální ředitel Peter Šimo.

   Jednatel společnosti Libor Láznička k oceněním pro nejlepší zaměstnavatele dodal: „Každého vždy potěší ohodnocení toho, co dělá, jak se angažuje a jakou má reputaci a srovnání s jinými na základě statistických dat, proto si velmi vážíme získaných ocenění na celorepublikové i regionální úrovni. Bereme to jako potvrzení našich úspěchů a dobrého jména naší firmy a značek Continental a Barum v České republice. Právě tradiční značka Barum letos oslavuje 75. narozeniny.“

   Dostupné dokumenty