Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   06. prosince 2023

   Continental Barum v Otrokovicích má novou kolektivní smlouvu

   • Včera byla vedením společností Continental v Otrokovicích a předsedou odborové organizace podepsána nová kolektivní smlouva platná na pětileté období 2024-2028.
   • Zásadní změnou je dohoda o nárůstu mzdových tarifů pro rok 2024 včetně prémií a příplatků o 7 %.
   • Během roku 2023 byla zaměstnancům vyplacena 13. i 14. mzda.

   Otrokovice, 6. prosince 2023. Každoročně na podzim dochází ve společnosti Continental Barum v Otrokovicích ke kolektivnímu vyjednávání. Schůzky mezi vedením společnosti a s vedením odborové rady probíhaly v letošním roce i z důvodu vyjednávání podmínek Kolektivní smlouvy na další pětileté období, na roky 2024 až 2028. Toto kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací o podmínkách odměňování a benefitech pro zaměstnance pro rok 2024 bylo ukončeno vzájemnou dohodou. Jednatelé společností Continental Libor Láznička, Jan Černošek a Pavol Červenák a předseda odborového svazu Miroslav Zavadil tuto Kolektivní smlouvu potvrdili svými podpisy v úterý 5. prosince.

   Kolektivní smlouvu na následující období let 2024-2028 se týká všech tří společností v Otrokovicích na ulici Objízdná – Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik s.r.o. a Continental HT Tyres s.r.o., kde je aktuálně zaměstnáno 5 400 zaměstnanců.

   V nové kolektivní smlouvě je zakotvena nejzásadnější změna, a to dohoda o nárůstu mzdových tarifů včetně prémií a příplatků o 7 %. Další změnou je navýšení odstupného nad rámec zákoníku práce dle odpracovaných let. Při 35 a více letech to bude deset průměrných výdělků a při 40 a více letech se jedná o jedenáct průměrných výdělků. Od příštího roku se zvýší příspěvek při narození dítěte na 5 000 korun. Došlo také k dohodě o navýšení částek v jednotlivých kategoriích odměn za pracovní výsledky u příležitosti dovršení pracovního a životního výročí o 20 %.

   Společnosti Continental dlouhodobě poskytují nadstandardní benefity – například nákup zaměstnaneckých pneu za zvýhodněné ceny, lázeňské a rehabilitační pobyty, příspěvek na penzijní připojištění, výplata 13. a 14. mzdy, bezúročné půjčky, sociální výpomoci, zvýhodněné nabídky od partnerských subjektů, zvýšené odstupné, odměny při odchodu do důchodu či při životním nebo pracovním výročí a podobně, týden dovolené navíc a nárok na pracovní volno za senioritu navýšenou o další čtyři dny.

   K průměrné mzdě zaměstnanců poznamenává jednatel společnosti Libor Láznička: „Průměrná mzda dělnických profesí za rok 2022 činila více než 51 tisíc korun. Od začátku letošního roku pak došlo k 11% nárůstu mezd, proto se dá předpokládat, že aktuální průměrná mzda v naší společnosti je 55 tisíc korun.“

   Letos v květnu byla vyplacena 13. mzda ve 100% výši. Ta je napojena na docházku zaměstnanců. Nyní v prosinci dochází i k výplatě 14. mzdy ve výši 88 %. Výplata 14. mzdy se vztahuje k hospodářským výsledkům firmy. „Výnosy jsou v průběhu tohoto roku ovlivněny především ponížením výroby nákladních plášťů, ale i v osobních pláštích a také ve výrobě forem, a nenaplněním prodejních plánů sekce Marketing a obchod,“ doplňuje personální ředitel Peter Šimo.

   Předchozí roky se nesly v duchu významných firemních výročí. Rok 2021 byl pro firmu důležitý z důvodu připomínky 150. výročí založení firmy Continental v Hannoveru. V roce 2022 došlo k oslavě tří historických milníků: 30 let od podpisu smlouvy s koncernem Continental v prosinci 1992 a začátek nové éry rozvoje a budování v otrokovické pneumatikárně, 50 let od startu sériové výroby v závodě v Otrokovicích, 90 let od zahájení výroby pneumatik ve Zlíně závodě Baťa v roce 1932. A letošní rok patřil 75. narozeninám značky Barum. Pneumatiky značky Barum dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější a nejdůvěryhodnější značku mezi českými řidiči.

   Dostupné dokumenty