Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   11. prosince 2023

   Continental Barum získal ocenění Podnik podporující zdraví

   • Společnost Continental Barum v Otrokovicích v letošním roce absolvovala auditní proces k získání ocenění Podnik podporující zdraví.
   • Hned první ročník byl pro firmu úspěšný, neboť získala nejvyšší, třetí stupeň ocenění se splněním více než 95 % předepsaných kritérií.
   • Ocenění na podzim 2023 převzal za firmu vedoucí bezpečnosti a hygieny práce pan Petr Mrázek v malostranském paláci v Praze.

   Otrokovice, 11. prosince 2023. Od roku 2005 je hlavním hygienikem České republiky vyhlašována soutěž Podnik podporující zdraví. Cílem soutěže je ocenit ty podniky, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života, a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců, rozvíjí zdravý životní styl a tím snižuje zdravotní rizika a zlepšuje kvalitu života.

   Podpora zdraví na pracovišti je jednou z prioritních strategií společnosti Continental Barum, doplňující zákonnou péči o zdraví zaměstnanců založená na dobrovolné účasti nejen zaměstnavatele, ale i zaměstnanců, a je organizovaná podle podmínek každého pracoviště.

   V letošním roce se firma Continental Barum Otrokovice přihlásila do této soutěže poprvé a prošla auditem se zaměřením na komplexní hodnocení projektu podpory zdraví na pracovišti a dalších aktivit směřující ke zlepšování zdraví zaměstnanců. Při osobní auditní návštěvě zástupců Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu firma musela prokázat plnění předepsaných kritérií, jako je plánování, podpora zdraví na pracovišti, společenská zodpovědnost, ochrana zdraví a vliv organizace na životní prostředí. Bylo nutné popsat aktivity, které vedou ke zlepšování pracovních podmínek v oblasti ergonomie anebo benefity směřující k podpoře zdraví. Při tomto prvním auditu se firma Continental Barum hned dostala do nejvyššího, třetího stupně se splněním kritérií na 95 a více procent. Toto oprávnění je platné pro tři roky.

   Slavnostní udělování certifikátů úspěšným podnikům se odehrálo letos na podzim v prostorách pražského Kaiserštejnském paláce. Z rukou ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové a ředitele Odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma ocenění převzal Petr Mrázek, vedoucí oddělení bezpečnosti a hygieny práce společnosti Continental Barum Otrokovice.

   Při přebírání ocenění Petr Mrázek v Praze také zmínil: „Pro management naší firmy je důležitá otázka péče o zdraví zaměstnanců. Toto ocenění nás zavazuje a motivuje pokračovat v dalších aktivitách týkajících se zvyšování firemní kultury v oblasti ochrany zdraví a zlepšování pracovních podmínek.“

   Ze získání ocenění plynou i výhody z členství v komunitě oceněných podniků a možnosti pravidelně navštěvovat takzvané kulaté stoly, které pravidelně pořádá Státní zdravotní ústav, a kde dochází ke sdílení informací o úspěšných projektech dalších průmyslových podniků v oblasti podpory zdraví za účasti odborníků z psychologie, fyzioterapie a výživy.