Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   10. června 2022

   Den otevřených dveří jako oslava tří významných výročí otrokovické pneumatikárny

   • Po pěti letech se opět otevírají dveře do společnosti Continental Barum v Otrokovicích.
   • Den otevřených dveří se koná u příležitosti tři významných výročí, která si v letošním roce otrokovická pneumatikárna připomíná.
   • Koncern Continental AG i otrokovická firma se stále více zaměřují na udržitelnost a ochranu životního prostředí, což souvisí s aktuálně prováděnými investičními akcemi.
   • Instalace vzduchotechniky a ventilace má přinést zlepšení pracovního prostředí, úsporu energií a snížení pachové zátěže z výroby pro okolí.

   Otrokovice, 10. června 2022. Druhou červnovou sobotu proběhne ve společnosti Continental Barum v Otrokovicích pro pěti letech den otevřených dveří. Vzhledem k aktuálnímu počtu zaměstnanců, kterých je již přes 5200 osob, lze očekávat návštěvnost přesahující deset tisíc návštěvníků.

   Na rok 2022 připadají tři výročí, která připomínají tři významné milníky v historii gumárenství a výroby pneumatik ve zlínském regionu, a jež souvisí se společností Continental Barum Otrokovice.

   Před 90 lety, na jaře roku 1932, došlo k zahájení gumárenské výroby a výroby pneumatik v závodě Baťa. Již v té době byli schopni ve zlínském závodě lisovat 2000 kusů pneumatik denně. I při výrobě pneumatik platilo podnikatelské krédo Tomáše Bati: Vysoká jakost – nízká cena. Hned následující rok po zahájení sériové výroby se ve Zlíně vyrábělo 68 tisíc pneumatik ve 43 rozměrech. O rok později (1934) to byl již dvojnásobek. Svého vrcholu produkce dosáhla v roce 1939, kdy bylo vyrobeno 250 000 kusů. Růst zastavila až druhá světová válka a poté znárodnění.

   Ovšem v roce 1947 již produkce dosáhla předválečné úrovně a postupně pulzuje myšlenka vybudovat nový závod. V roce 1963 tak vzniká stavba největšího a nejmodernějšího závodu střední Evropy s roční kapacitou více než 2,5 milionu pneumatik. Stavba nové pneumatikárny v Otrokovicích, jak se nazývala, byla velmi inovativní – všechny výrobní články (sklady, výroba, provozy a dílny) byly sdruženy uvnitř do jednoho výrobního bloku na ploše 480 x 270 metrů. Střecha tohoto monobloku by zakryla 16 fotbalových hřišť a v tehdejším Československu neměla podobná stavba obdoby.

   První pneumatiky zde byly vyrobeny v roce 1971. Slavnostní otevření nového závodu Rudý říjen proběhlo před 50 lety, v květnu 1972. Jméno Barum se dostalo do názvu podniku až v roce 1986. Po listopadu 1989 bylo nutné, pro zachování existence výroby, nalézt strategického partnera. Tím se stal Continental AG podpisem smlouvy o joint-venture z 21. 12. 1992. Ta vstoupila v platnost 1. 3. 1993. Před 30 lety tak vznikla společnost Barum Continental spol. s r.o. (dnešní Continental Barum s.r.o.).

   Od té doby odstartoval dynamický rozvoj společnosti, zvyšování efektivity výroby a rozšiřování výrobních kapacit. K výrobním výsledkům novodobé firemní historie sděluje Libor Láznička, jednatel společnosti Continental Barum bližší čísla: „Od roku 1993 bylo v otrokovickém závodě vyrobeno téměř 465 milionů osobních plášťů a téměř 20 milionů plášťů pro nákladní vozidla a autobusy. Dalším výrobním sortimentem jsou speciální a průmyslové pláště, kterých bylo vyrobeno také již více než 2 miliony. Nedílnou součástí otrokovického závodu je výroba forem pro vulkanizaci osobních plášťů. Za posledních třicet let brány otrokovické strojírny opustilo přes 26 tisíc forem.“

   Aktuální priority vedení společnosti i celého koncernu Continental spočívají v ochraně životního prostředí a udržitelnosti výroby. Ambice koncernu Continental v oblasti udržitelnosti jsou vysoké a v loňském roce se vedení koncernu zavázalo ke 100% uhlíkové neutralitě v celém hodnotovém řetězci, ke 100% průmyslové výrobě bez škodlivých emisí, ke 100% cirkulární ekonomice a ke100% odpovědnému hodnotovému řetězci do roku 2050. Pro tuto snahu jsou klíčové požadavky a rychlost transformace zákazníků, průmyslových odvětví a trhů.

   Z těchto důvodů v otrokovickém závodě již druhým rokem probíhá instalace vzduchotechnického zařízení pro hlavní výrobní monoblok. Nyní stále pracují montážníci a dochází k postupnému spouštění a testování technologie. Projekt nejen zajistí větrání a chlazení hlavní výrobní haly, ale i její ventilaci a klimatizaci. Tuto stavbu charakterizují velké jeřáby, které se tyčí z hlavní výrobní haly. Instalace přinese výrazné zlepšení pracovního prostředí zaměstnancům, úsporu energií a především snížení pachové zátěže z průmyslové výroby pro okolí. V souvislosti s touto investiční akcí můžeme hovořit o celkových nákladech ve výši 700 milionů korun.

   Obdobná klimatizační technologie bude instalována také v prostoru nad míchárnou směsí a náklady tohoto zařízení dosáhnou 200 milionů korun.

   Novým vývojovým směrem, kterým se koncern vydává při výrobě pneumatik, je technologie ContiRe.Tex, která je založena na opětovném zhodnocení zpracovaného polyesteru získaného z PET lahví. Výhodou nově vzniklého materiálu, který nahrazuje tradičně používaná vlákna je jeho trvalá udržitelnost. Pro vysvětlení této upcyklové technologie dodává Libor Láznička: „Jeho použití zároveň nijak neovlivní ani výkonost, ani bezpečnost pneumatik. Laboratorní testy i testy pneumatik prokázaly, že vlákna ContiRe.Tex mají stejnou kvalitu, pevnost v tahu, tepelnou stabilitu a další vlastnosti jako dosud používaný materiál.“ Tento materiál se v nejbližší době začne využívat i v sériové výrobě z otrokovickém závodě.

   Dalšími „zelenými“ aktivitami společnosti Continental Barum v Otrokovicích je realizace takzvaných zelených střech, které kromě estetického prvku mají především funkci retenční, zavlažovací a zchlazovací. První takováto střecha byla v minulých dnech vybudována na střeše u modulární nadstavby kanceláří. Další podobné zelené střechy budou následovat na nižších budovách v areálu firmy.

   U návštěvnického parkoviště je již postavena nabíječka elektromobilů a předpokládá se postupné využívání elektromobilů jako služebních či referentských vozidel. Do budoucna se počítá i s budováním fotovoltaických článků a panelů na nově postavených budovách či na stávajících, k tomuto účelu vhodných, stavbách.

   Dostupné dokumenty

   Zásady cookie

   Používáme cookies, abychom vám co nejvíce zpříjemnili prohlížení našich stránek. Kliknutím na „Přijmout vše“ povolte všechny soubory cookies, nebo klikněte na „Změnit nastavení cookies“ a vyberte si jen některé.

   Poznámka: Pokud souhlasíte s používáním funkčních souborů cookie, souhlasíte i s tím, že vaše osobní údaje budou při použití přenášeny do nezabezpečených třetích zemí (například USA). Tyto nezabezpečené třetí země nenabízejí podobnou úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou se standardy EU. Někteří externí poskytovatelé, jako jsou Google a Mouseflow, nekompenzují tento nedostatek žádnými jinými zárukami. Existuje tedy riziko, že při přenosu budou mít k vašim osobním údajům přístup státní orgány, aniž byste měli k dispozici účinné možnosti právní ochrany.

   Další informace o funkčních souborech cookie a poskytování údajů do třetích zemí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

   Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ s tímto výslovně souhlasíte. Souhlas lze kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie. Další zpracování údajů shromážděných poskytovatelem třetí strany před odvoláním souhlasu nelze vyloučit.

   Cookie je malý datový soubor uložený na vašem zařízení. Soubory cookie nám pomáhají zajišťovat základní i praktické funkce, měřit výkon stránek a analyzovat chování uživatelů stránek. 

   Povinné soubory cookies se aktivují vždy, protože jsou nepostradatelné pro provoz stránek a pro ukládání vašeho souhlasu se zásadami cookies. Soubory cookie pro zajišťování funkcí a výkonu jsou volitelné. Ve výchozím nastavení jsou veškeré volitelné soubory cookie vypnuté.

   Nastavení souborů cookie je možné kdykoli změnit – stačí otevřít naše Zásady cookie nebo vymazat mezipaměť prohlížeče. 

   Zobrazit více Zobrazit méně
   Zpět
   Povinné soubory cookie Povinné

   Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro nabídku základních funkcí stránek a pro zajištění jejich spolehlivého a souvislého provozu.

   Praktické soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k zajištění praktických funkcí stránek.

   Výkonnostní soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k měření výkonu a k analýze chování uživatelů.