Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   10. června 2022

   Den otevřených dveří jako oslava tří významných výročí otrokovické pneumatikárny

   • Po pěti letech se opět otevírají dveře do společnosti Continental Barum v Otrokovicích.
   • Den otevřených dveří se koná u příležitosti tři významných výročí, která si v letošním roce otrokovická pneumatikárna připomíná.
   • Koncern Continental AG i otrokovická firma se stále více zaměřují na udržitelnost a ochranu životního prostředí, což souvisí s aktuálně prováděnými investičními akcemi.
   • Instalace vzduchotechniky a ventilace má přinést zlepšení pracovního prostředí, úsporu energií a snížení pachové zátěže z výroby pro okolí.

   Otrokovice, 10. června 2022. Druhou červnovou sobotu proběhne ve společnosti Continental Barum v Otrokovicích pro pěti letech den otevřených dveří. Vzhledem k aktuálnímu počtu zaměstnanců, kterých je již přes 5200 osob, lze očekávat návštěvnost přesahující deset tisíc návštěvníků.

   Na rok 2022 připadají tři výročí, která připomínají tři významné milníky v historii gumárenství a výroby pneumatik ve zlínském regionu, a jež souvisí se společností Continental Barum Otrokovice.

   Před 90 lety, na jaře roku 1932, došlo k zahájení gumárenské výroby a výroby pneumatik v závodě Baťa. Již v té době byli schopni ve zlínském závodě lisovat 2000 kusů pneumatik denně. I při výrobě pneumatik platilo podnikatelské krédo Tomáše Bati: Vysoká jakost – nízká cena. Hned následující rok po zahájení sériové výroby se ve Zlíně vyrábělo 68 tisíc pneumatik ve 43 rozměrech. O rok později (1934) to byl již dvojnásobek. Svého vrcholu produkce dosáhla v roce 1939, kdy bylo vyrobeno 250 000 kusů. Růst zastavila až druhá světová válka a poté znárodnění.

   Ovšem v roce 1947 již produkce dosáhla předválečné úrovně a postupně pulzuje myšlenka vybudovat nový závod. V roce 1963 tak vzniká stavba největšího a nejmodernějšího závodu střední Evropy s roční kapacitou více než 2,5 milionu pneumatik. Stavba nové pneumatikárny v Otrokovicích, jak se nazývala, byla velmi inovativní – všechny výrobní články (sklady, výroba, provozy a dílny) byly sdruženy uvnitř do jednoho výrobního bloku na ploše 480 x 270 metrů. Střecha tohoto monobloku by zakryla 16 fotbalových hřišť a v tehdejším Československu neměla podobná stavba obdoby.

   První pneumatiky zde byly vyrobeny v roce 1971. Slavnostní otevření nového závodu Rudý říjen proběhlo před 50 lety, v květnu 1972. Jméno Barum se dostalo do názvu podniku až v roce 1986. Po listopadu 1989 bylo nutné, pro zachování existence výroby, nalézt strategického partnera. Tím se stal Continental AG podpisem smlouvy o joint-venture z 21. 12. 1992. Ta vstoupila v platnost 1. 3. 1993. Před 30 lety tak vznikla společnost Barum Continental spol. s r.o. (dnešní Continental Barum s.r.o.).

   Od té doby odstartoval dynamický rozvoj společnosti, zvyšování efektivity výroby a rozšiřování výrobních kapacit. K výrobním výsledkům novodobé firemní historie sděluje Libor Láznička, jednatel společnosti Continental Barum bližší čísla: „Od roku 1993 bylo v otrokovickém závodě vyrobeno téměř 465 milionů osobních plášťů a téměř 20 milionů plášťů pro nákladní vozidla a autobusy. Dalším výrobním sortimentem jsou speciální a průmyslové pláště, kterých bylo vyrobeno také již více než 2 miliony. Nedílnou součástí otrokovického závodu je výroba forem pro vulkanizaci osobních plášťů. Za posledních třicet let brány otrokovické strojírny opustilo přes 26 tisíc forem.“

   Aktuální priority vedení společnosti i celého koncernu Continental spočívají v ochraně životního prostředí a udržitelnosti výroby. Ambice koncernu Continental v oblasti udržitelnosti jsou vysoké a v loňském roce se vedení koncernu zavázalo ke 100% uhlíkové neutralitě v celém hodnotovém řetězci, ke 100% průmyslové výrobě bez škodlivých emisí, ke 100% cirkulární ekonomice a ke100% odpovědnému hodnotovému řetězci do roku 2050. Pro tuto snahu jsou klíčové požadavky a rychlost transformace zákazníků, průmyslových odvětví a trhů.

   Z těchto důvodů v otrokovickém závodě již druhým rokem probíhá instalace vzduchotechnického zařízení pro hlavní výrobní monoblok. Nyní stále pracují montážníci a dochází k postupnému spouštění a testování technologie. Projekt nejen zajistí větrání a chlazení hlavní výrobní haly, ale i její ventilaci a klimatizaci. Tuto stavbu charakterizují velké jeřáby, které se tyčí z hlavní výrobní haly. Instalace přinese výrazné zlepšení pracovního prostředí zaměstnancům, úsporu energií a především snížení pachové zátěže z průmyslové výroby pro okolí. V souvislosti s touto investiční akcí můžeme hovořit o celkových nákladech ve výši 700 milionů korun.

   Obdobná klimatizační technologie bude instalována také v prostoru nad míchárnou směsí a náklady tohoto zařízení dosáhnou 200 milionů korun.

   Novým vývojovým směrem, kterým se koncern vydává při výrobě pneumatik, je technologie ContiRe.Tex, která je založena na opětovném zhodnocení zpracovaného polyesteru získaného z PET lahví. Výhodou nově vzniklého materiálu, který nahrazuje tradičně používaná vlákna je jeho trvalá udržitelnost. Pro vysvětlení této upcyklové technologie dodává Libor Láznička: „Jeho použití zároveň nijak neovlivní ani výkonost, ani bezpečnost pneumatik. Laboratorní testy i testy pneumatik prokázaly, že vlákna ContiRe.Tex mají stejnou kvalitu, pevnost v tahu, tepelnou stabilitu a další vlastnosti jako dosud používaný materiál.“ Tento materiál se v nejbližší době začne využívat i v sériové výrobě z otrokovickém závodě.

   Dalšími „zelenými“ aktivitami společnosti Continental Barum v Otrokovicích je realizace takzvaných zelených střech, které kromě estetického prvku mají především funkci retenční, zavlažovací a zchlazovací. První takováto střecha byla v minulých dnech vybudována na střeše u modulární nadstavby kanceláří. Další podobné zelené střechy budou následovat na nižších budovách v areálu firmy.

   U návštěvnického parkoviště je již postavena nabíječka elektromobilů a předpokládá se postupné využívání elektromobilů jako služebních či referentských vozidel. Do budoucna se počítá i s budováním fotovoltaických článků a panelů na nově postavených budovách či na stávajících, k tomuto účelu vhodných, stavbách.

   Dostupné dokumenty