Návrhy
  Přejděte přímo na
   Dvě ženy při práci ve výrobě.
   Zpráva
   17. ledna 2023

   Mechatronik: v Česku vznikají nové studijní obory reagující na průmyslovou revoluci

   Brandýs nad Labem 17. 1. 2023 – Čtvrtá průmyslová revoluce se nevyhýbá ani českému vzdělávacímu systému. Se zaváděním digitalizace, automatizace a dalších technologických inovací se mění i aktuální nároky trhu práce. Na vytváření nových studijních osnov středních škol se podílela i společnost Continental Automotive v Brandýse nad Labem, přední dodavatel elektroniky pro světové automobilky, v rámci projektu Kompetence 4.0.

   Cílem projektu Kompetence 4.0 je zmapovat požadavky trhu práce s ohledem na potřeby nových znalostí a kompetencí. Do programu se během uplynulých tří let zapojily školy a firmy s působností ve Středočeském, Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Continental v Brandýse nad Labem tak navázal úzkou spolupráci se Střední odbornou školou Čelákovice.

   „V partnerské škole jsme připravili návrh kompetenčního modelu oboru Mechatronik a zrevidovali jeho vzdělávací plány a osnovy. S kolegy z projektové skupiny jsme dále formulovali nové trendy v oboru a definovali sadu zcela nových odborných kompetencí. Výrazně jsme tím přispěli k položení základů budoucího multidisciplinárního středoškolského studijního oboru, který připraví studenty pro praxi ve firmách nebo navazující studium na vysoké škole,“ říká vedoucí týmu rozvoje, vzdělávání a tréninkového centra v brandýském Continentalu Petra Randáková. 

   Tato spolupráce sleduje cíle projektu, mezi které patří nastavení vhodných podmínek pro praktické vyučování, jako je odborný výcvik a odborné praxe, v reálném prostředí firem a podpoření implementace vybraných prvků duálního vzdělávání a prvků moderních technologií v podmínkách České republiky.

   Jak ukazují příklady ze zahraničí, systémy identifikace kompetencí mají silný pozitivní dopad. Například v Rakousku dávají důraz na zohlednění sociálního rozměru dopadů digitalizace. Ve Finsku zase k vypracování návrhů budoucích cílů v oblasti vzdělávání využívají dialog. Společným jmenovatelem jednotlivých programů a jejich směřování je vždy záštita vlády a příslušných orgánů, jako jsou ministerstva nebo úřady práce, což se podařilo v závěrečné fázi Kompetence 4.0 před dvěma měsíci i v případě Continentalu při konferenci „Kompetence pro budoucnost“ za účasti ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.

   Důležitým aspektem v průmyslové výrobě nového tisíciletí je také rekvalifikace a zvyšování kompetencí nebo samotná příprava zaměstnanců na budoucnost, což čeká s příchodem digitalizace a chytré automatizace obory, kde zatím k velkým změnám nedocházelo. I proto v brandýském Continentalu pracují například na projektu zavedení virtuální reality pro odborná školení v rámci tréninkového centra. Ve vývoji je také aplikace pro úvodní školení při vstupu do firmy. V neposlední řadě se zaměstnanci pravidelně účastní odborných konferencí na toto téma při ČVUT.

   Dostupné dokumenty