Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   29. července 2021

   Na cestě k čistější budoucnosti prostřednictvím CNG transportu

   • Společný projekt společností Continental Barum a BC LOGISTICS přispívá ke snížení škod na životním prostředí související s průmyslovým rozvojem a nákladní dopravou.
   • Pro přepravu v areálu společnosti a mezi jednotlivým sklady pneumatik je nyní realizováno šest tahačů na CNG, které využívají již před třemi lety zprovozněnou CNG čerpací stanici.
   • Cílem společného projektů obou společností bylo zajistit snížení emisí produkovaných dopravou realizovanou po Otrokovicích, a to za přijatelných ekonomických podmínek.

   Otrokovice, 29. července 2021. Společnost Continental Barum se ve spolupráci s logistickou společností BC LOGISTICS snaží omezit produkci emisí způsobenou nákladní dopravou nahrazením dieselových tahačů za moderní tahače s motory na zemní plyn v rámci meziskladové přepravy a přepravy v areálu. Technologie CNG využívá k pohonu motoru stlačený zemní plyn, který nemá negativní dopady na zdraví. Pro srovnání motory na CNG produkují oproti dieselovým motorům o 50 % méně CO2, přibližně o 50 % méně oxidu dusíku a žádný oxid síry. Další výhodou je bezesporu výrazné snížení hlučnosti.

   Záměr na postupné zařazení kamionů na CNG do vnitropodnikové přepravy se zrodil asi před třemi lety. Na základě vzájemné dohody byly na zkoušku pořízeny první dva kamiony na CNG. Vedle pozitivního vlivu na životní prostředí, přinesl záměr i určité problémy, které vyplývaly zejména z krátkého dojezdu na plné nádrže, cca 250 km, ale hlavně z problému s tankováním CNG – malá dostupnost tankovacích míst v Otrokovicích. Proto byla v průmyslovém areálu společnosti Continental Barum vybudována čerpací stanice CNG, která je v provozu od začátku roku 2019. Tímto se také vyřešila překážka, která stála mezi rozšířením vozového parku těchto vozidel.

   Momentálně je využíváno šest tahačů na CNG od švédského výrobce Scania. Tento počet vozidel umožňuje v plném rozsahu zajistit meziskladové převozy a jízdy v rámci Otrokovic.

   Ročně kamiony najezdí v průměru 120 000 kilometrů s průměrnou spotřebou okolo 28 l/100 km. To je 33 600 litru nafty plus aditiva. Průměrné osobní auto najezdí cca 10 000 kilometrů se spotřebou 6 litrů benzínu či nafty, což představuje 600 litrů ročně. Jeden kamion tedy spálí za rok přibližně tolik paliva jako 60 osobních vozidel.

   Koncern Continental představil vizi pro rok 2050 a její čtyři hlavní pilíře, na kterých hodlá stavět udržitelnou budoucnost.

   Tím jsou:

   • uhlíková neutralita,
   • bezemisní mobilita a průmysl,
   • uzavřené cykly zdrojů a produktů,
   • zodpovědné získávání zdrojů.

   Krok otrokovického závodu jde právě tímto směrem.

   Libor Láznička, jednatel společnosti Continental Barum k hlavnímu cíli celého projektu shrnuje: „Chápeme, že průmyslové město, jako jsou Otrokovice je vystaveno zátěži, kterou s sebou nese výroba a s ní související silniční nákladní doprava. Ovšem průmysl přináší městu a jeho občanům pozitiva v podobě pracovních příležitostí, finančních zdrojů pro zajištění rozvoje města a zlepšování životních podmínek.“

   Je velmi obtížné přesně srovnat náklady na pořízení CNG a dieselových kamionů. Nákupní cena tahače na CNG je na jednu stranu vyšší než u klasických dieselových tahačů – přibližně o 20 %, ale díky snížené spotřebě, nižší ceně paliva a v některých případech i další pobídce se tyto náklady mohou vrátit v horizontu 2-3 let. Do provozních nákladů CNG tahačů se také promítá častější servisní intervaly, které je potřeba provádět po ujetých 40 000 km oproti dieselovým tahačům, kdy probíhají po 95 000-100 000 ujetých kilometrech. Vozidla na plyn mají na druhou stranu o cca 10 % nižší absolutní spotřebu paliva, tedy 30 l nafty odpovídá 27 kg CNG.

   Samozřejmě ale nelze zapomínat na snížení CO2, oxidu dusíku a nulová produkce oxidu síry. Technologie zpracování výfukových plynů je u plynových motorů výrazně jednodušší, není třeba systému Adblue a filtru pevných částic, které v naftovém provedení mají omezenou životnost a zvyšují servisní náklady.

   Dostupné dokumenty