Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   01. března 2023

   Otrokovický Continental Barum předal tablety pro potřeby seniorů a klientů Naděje

   • Zlínské a otrokovické kluby seniorů a klienti Naděje Otrokovice dostali od společnosti Continental Barum 30 tabletů Samsung.
   • Tablety mohou sloužit k rozvoji počítačové gramotnosti seniorů a zlepšení motorických schopností klientů otrokovické Naděje.
   • Jednatelé společnosti Continental Barum Libor Láznička a Jan Černošek předali tablety zástupcům měst Zlín a Otrokovice.

   Otrokovice, 1. března 2023. S aktuálním demografickým vývojem a se stárnutím naší populace jen nutné zaměřovat se na zapojení našich seniorů. Důležité je zůstávat aktivní i ve vyšším věku a udržovat se v dobré fyzické i psychické kondici. Stále aktuálnější se stává preventivní podpora aktivního života seniorů. Nelze tak i ignorovat moderní technické vymoženosti, jakými jsou tablety a mohou sloužit k vyhledávání informací na internetu, vzdělávání či zábavě v podobě hraní her či vytváření jednoduché grafiky.

   Dvacet tabletů Samsung poskytli dnes jednatelé společnosti Continental Barum k užíváním zástupcům města Zlín, kteří je předají zlínským seniorům a otrokovickým pracovníkům Naděje pro potřeby jejich klientů. Dlouhodobé výpůjčky mohou využít Zlínské kluby seniorů z městských a příměstských částí, jež zřizuje statutární město Zlín. V těchto klubech je registrováno okolo 800 seniorů.

   „Kluby jsou místem setkávání, vzdělávání, zájmové a sportovní činnosti seniorů. Dvacet kusů tabletů tak bude použito ve Zlínských klubech seniorů, kde vládne největší zájem vzdělávat se v ovládání PC a moderních technologií,“ upřesnila Radana Dundálková, vedoucí sociálního odboru Statutárního města Zlín, která spolu s radním Vojtěchem Volfem přišla převzít tablety.

   Další institucí, která může nových pět tabletů využívat je otrokovická NADĚJE. Zde budou k dispozici klientům chráněného bydlení a denního stacionáře. Za NADĚJI Otrokovice tablety převzal oblastní ředitel Lukáš Šilc, který vysvětlil využití tabletů pro jejich klienty: „Naši klienti mají i mentální postižení, a tak s nimi pracují naši zaměstnanci. Učí je třeba takové činnosti jako nakupování. Pomocí tabletů tak budou moci trénovat i on-line nakupování v e-shopech.“ NADĚJE poskytuje pomoc lidem v nouzi, ve stáří, bez domova, s handicapem, ohroženým rodinám a dětem a mládeži. Jedná se o služby sociální, zdravotní, duchovní, humanitární, poradenské, vzdělávací a výchovné.

   Posledních pět tabletů budou moci využívat otrokovičtí senioři, které jim rozdělí zástupci Městského úřadu Otrokovice.

   Zástupci města a neziskové organizace se sešli s jednateli společnosti Continental Barum Liborem Lázničkou a Janem Černoškem, a kromě využití tabletů prodiskutovali aktuální téma kybernetické bezpečnosti a zabezpečení mobilních zařízení a počítačů.

   Dostupné dokumenty