Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   03. listopadu 2022

   Rekonstrukce haly výroby forem byla dokončena

   • O rekonstrukci výrobní haly forem byla rozhodnuto v průběhu roku 2020 a na jaro následující rok byla zahájena.
   • Hlavním předmětem rekonstrukce bylo komplexní snížení energetické náročnosti průmyslového objektu výroby forem.
   • Celá rekonstrukce probíhala při nepřerušení výrobního provozu.
   • Slavnostního otevření rekonstruované haly se zúčastnili zástupce vedení koncernu Continental.

   Otrokovice, 3. listopadu 2022. Více než rok trvající rekonstrukce hlavní výroby VFC (Výroba forem Continental) byla zakončena přestřihnutím slavnostní pásky. Zahájení provozu v nové hale bylo spuštěno za účasti managementu firmy Continental. Za centrálu se ho zúčastnili pan Bernhard Trilken, šéf oddělení Výroba a logistika pneumatik a pan Francois Gerard, šéf Výroby PLT regionu EMEA. Slavnostního ceremoniálu se také zúčastnili jednatelé společnosti Libor Láznička a Jan Černošek a také ředitel Výroby forem Continental Ladislav Velič.

   Stávající výrobní hala výroby vulkanizačních forem patří k nejstarším budovám v areálu otrokovické pneumatikárny, a takzvaná strojírna je zde umístěna dlouhodobě. Stará hala již nesplňovala předpoklady na úsporný provoz, proto bylo již v průběhu roku 2020 rozhodnuto o rekonstrukci této haly, jejíž provoz by měl stát energeticky úspornějším. Zásadním omezením stavební činnosti ovšem bylo zachování všech nutných provozních činností a nepřerušení výroby. Stavební práce začali v prvním čtvrtletí roku 2021. Za téměř rok a půl došlo ke kompletnímu zateplení budovy, zateplení střechy a zesílení konstrukce střechy. Další zásadní úpravou byla změna vytápěcího systému z parovodního na teplovodní a k montáži šesti vzduchotechnických jednotek, které zabezpečí výměnu vzduchu uvnitř haly, čímž dochází k poklesu teplotního zatížení budovy. Po celý rok zde tedy probíhá rekuperace a ventilace vzduchu.

   Aktuálně ve výrobě forem pracuje téměř 400 zaměstnanců a všechny technologické kroky výroby vulkanizačních forem jsou umístěny ve dvou výrobních halách. Nově postavená budova Annex byla slavnostně otevřena na jaře 2018 a nyní je využívána pro SLM (Selective Laser Melting) 3D technologii výroby lamel a segmentů, dále jako dokončovna, kontrola a expedice forem. V rekonstruované výrobní hale jsou umístěny technologická příprava výroby, CNC obráběcí centra a oddělení kvality. Od doby rozjezdu strojů v nové výrobní hale došlo k navýšení výrobních kapacit o stovku vulkanizačních forem pro osobní pláště. V letošním roce jsou požadavky na 1300 forem. K těmto číslům poznamenal Bernhard Trilken: „Jsme rádi, že otrokovická výroba forem má tak dobrou kvalitu výroby a spolu se sesterskými závody AZ v Německu a Horšovském Týně pokrývají 70 % veškerých požadavků na formy všech závodů Continental. Je to důležité pro udržení know-how koncernových produktů.“

   Náklady na snížení energetické náročnosti průmyslového objektu a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance činí více než 65 milionů korun. Provedená rekonstrukce splňuje předpoklady pro využití dotačního programu OP-PIK Úspory energií, proto bylo zažádáno o možnou dotaci.

   Libor Láznička na závěr všem přítomným zaměstnancům výroby forem poděkoval za trpělivost při rekonstrukci haly, neboť veškeré stavební práce byly prováděny za plného provozu výroby. „Chápu, že se začátku mohly být obavy z takto široké rekonstrukce při plném provozu haly, ale ve výrobě osobních i nákladních plášťů to takto děláme již více než 20 let, jsme na to zvyklí, a umíme to.“

   Hned také zmínil přínosy provedené rekonstrukce: „Je vidět, že aktuálně investované prostředky do ventilace a vzduchotechniky ve výrobě forem, ale i v hlavní výrobě osobních plášťů se vyplácí, neboť jsme zatím, a to je 2. listopadu, nezačali topnou sezónu a stále využíváme toto zbytkové teplo pro vytápění všech objektů, šaten i administrativní budovy.“

   Dostupné dokumenty