Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   31. května 2021

   Výsledky hospodaření společností Continental v Otrokovicích za rok 2020

   • V obchodním rejstříku byly zveřejněny auditované výsledky hospodaření společností skupiny Continental v Otrokovicích.
   • Celkový zisk všech společností po zdanění byl velmi ovlivněn koronavirovou pandemií a odstávkou výrob v Otrokovicích, ale i u dalších dodavatelských firem.
   • I přes veškeré negativní dopady a bylo možné v loňském roce zahájit některé již dlouhodobě naplánované investiční akce ve výrobě osobních i nákladních plášťů a ve výrobě forem.

   Otrokovice, 31. května 2021. Každoročně v druhém kvartálu roku dochází ve společnostech Continental k finalizaci účetní závěrky a zveřejnění auditovaných hospodářských výsledků společností Continental v Otrokovicích v obchodním rejstříku za předchozí kalendářní rok. Do skupiny Continental Otrokovice patří společnosti Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o.

   Hospodářský výsledek společností za rok 2020 byl jednoznačně ovlivněn celosvětovou koronaviroviou pandemií. Veškeré plány a očekávání bylo tak nutné během měsíce března velmi operativně změnit. Hlavní a zásadní změnou bylo omezení výroby především ve druhém čtvrtletí loňského roku. Výrobní propad se v průběhu druhého pololetí výrazně zmírnil a množství vyrobených a prodaných plášťů všech výrobkových skupin se vrátil na úroveň předchozích let. Do hospodářských výsledků také zasáhly ceny vstupních surovin, materiálů a energií a jejich dlouhodobý růst. Při kolektivním vyjednávání bylo pro rok 2020 dohodnuto navýšení všech mzdových tarifů o 7 % včetbě individuální prémie, dále byl zvýšen příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování, penzijní připojištění, čímž dochází k nárůstu i mzdových nákladů. Vzhledem k výrazné proexportní politice Continentalu aktuální ekonomické výsledky ovlivňují i vývoj měnových kurzů.

   Za předchozí rok, navzdory výrobním odstávkám a mírné stagnace trhu, došlo k finalizaci mnoha investičních akcí.

   Například k dokončení rekonstrukce míchacích linek či uvedení do provozu zcela nové míchací linky. Byly zahájeny stavební úpravy pro zlepšení pracovního ovzduší v hlavní výrobní hale, Pokračovaly práce na rozšíření dopravního systému surových plášťů od konfekčních strojů k budoucímu robotickému skladu a byly instalovýny další linky pro výrobu patních lan.

   Dále pokračovaly práce v dobudování spojovacího technologického mostu mezi hlavními výrobními budovami. Výroba forem investovala do nového míchacího zařízení pro modelářské směsi. Bylo možné dokončit projekt odboru energetiky na využití zbytkového tepla z kompresorovny.

   Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsou řízeny centrálně a v Otrokovicích jsou do těchto procesů zapojeny střediska konstrukce forem, laboratoř benchmarking a zkušebna pneu. Právě pro potřeby oddělení zkušebny byly pořízeny další osobní a nákladní automobily pro prováděné testování pneumatik.

   V roce 2020 byl vývoj základních ekonomických ukazatelů oproti roku 2019 odlišný. Výroba osobních a nákladních plášťů stagnovala díky významnému poklesu celosvětové poptávky z důvodu pandemie covid-19. Z těchto důvodů dosáhly tržby společnosti Continental Barum úrovně 49,7 mld. Kč a zisk po zdanění 2,7 mld. Kč.

   K aktuálnímu výhledu společností jednatel společnosti odpovědný za oblast financí a controllingu Jan Černošek pronesl: „S ohledem na stále probíhající pandemii covid-19 a s ní související omezení je velmi těžké cokoliv predikovat. Věřím, že s dostupností vakcíny se podaří postup epidemie zastavit a vrátit se k běžnému způsobu života. Otrokovické společnosti jsou proexportně orientované, a proto budou jejich další ekonomické výsledky záležet i na situaci se zvládnutím pandemie v ostatních zemích nejen v Evropské unii“.

   Druhá ze společností, Continental výroba pneumatik, s.r.o., dosáhla tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb ve výši 9,2 mld. Kč se ziskem po zdaněním 1,8 mld. Kč. Continental HT Tyres, s.r.o. měla tržby ve výši 9,0 mld. Kč a zisk po zdaněním 3,2 mld. Kč.

   Jan Černošek ještě k budoucímu finančnímu vývoji dodal: „Nadále budeme pokračovat v monitorování vývoje devizových kurzů, v optimalizaci materiálových vstupů a také se stále zaměřujeme na hledání úspor v našich interních procesech a činnostech. Prioritou je snižování administrativních nákladů, optimální řízení pracovního kapitálu, ale i ostatních parametrů ovlivňující cash-flow společností.“

   K aktuálním prognózám se vyjádřil i jednatel společnosti Libor Láznička: „Pravidelně dochází k monitorování trhu a průběžně musí být aktuální roční plán konfrontován s aktuálními měsíčními výrobními a ekonomickými výsledky. Předpoklady dalšího vývoje vychází z očekávaného růstu poptávky po osobních, nákladní i speciálních plášťů oproti předchozímu

   Dostupné dokumenty