Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   31. května 2021

   Výsledky hospodaření společností Continental v Otrokovicích za rok 2020

   • V obchodním rejstříku byly zveřejněny auditované výsledky hospodaření společností skupiny Continental v Otrokovicích.
   • Celkový zisk všech společností po zdanění byl velmi ovlivněn koronavirovou pandemií a odstávkou výrob v Otrokovicích, ale i u dalších dodavatelských firem.
   • I přes veškeré negativní dopady a bylo možné v loňském roce zahájit některé již dlouhodobě naplánované investiční akce ve výrobě osobních i nákladních plášťů a ve výrobě forem.

   Otrokovice, 31. května 2021. Každoročně v druhém kvartálu roku dochází ve společnostech Continental k finalizaci účetní závěrky a zveřejnění auditovaných hospodářských výsledků společností Continental v Otrokovicích v obchodním rejstříku za předchozí kalendářní rok. Do skupiny Continental Otrokovice patří společnosti Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o.

   Hospodářský výsledek společností za rok 2020 byl jednoznačně ovlivněn celosvětovou koronaviroviou pandemií. Veškeré plány a očekávání bylo tak nutné během měsíce března velmi operativně změnit. Hlavní a zásadní změnou bylo omezení výroby především ve druhém čtvrtletí loňského roku. Výrobní propad se v průběhu druhého pololetí výrazně zmírnil a množství vyrobených a prodaných plášťů všech výrobkových skupin se vrátil na úroveň předchozích let. Do hospodářských výsledků také zasáhly ceny vstupních surovin, materiálů a energií a jejich dlouhodobý růst. Při kolektivním vyjednávání bylo pro rok 2020 dohodnuto navýšení všech mzdových tarifů o 7 % včetbě individuální prémie, dále byl zvýšen příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování, penzijní připojištění, čímž dochází k nárůstu i mzdových nákladů. Vzhledem k výrazné proexportní politice Continentalu aktuální ekonomické výsledky ovlivňují i vývoj měnových kurzů.

   Za předchozí rok, navzdory výrobním odstávkám a mírné stagnace trhu, došlo k finalizaci mnoha investičních akcí.

   Například k dokončení rekonstrukce míchacích linek či uvedení do provozu zcela nové míchací linky. Byly zahájeny stavební úpravy pro zlepšení pracovního ovzduší v hlavní výrobní hale, Pokračovaly práce na rozšíření dopravního systému surových plášťů od konfekčních strojů k budoucímu robotickému skladu a byly instalovýny další linky pro výrobu patních lan.

   Dále pokračovaly práce v dobudování spojovacího technologického mostu mezi hlavními výrobními budovami. Výroba forem investovala do nového míchacího zařízení pro modelářské směsi. Bylo možné dokončit projekt odboru energetiky na využití zbytkového tepla z kompresorovny.

   Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsou řízeny centrálně a v Otrokovicích jsou do těchto procesů zapojeny střediska konstrukce forem, laboratoř benchmarking a zkušebna pneu. Právě pro potřeby oddělení zkušebny byly pořízeny další osobní a nákladní automobily pro prováděné testování pneumatik.

   V roce 2020 byl vývoj základních ekonomických ukazatelů oproti roku 2019 odlišný. Výroba osobních a nákladních plášťů stagnovala díky významnému poklesu celosvětové poptávky z důvodu pandemie covid-19. Z těchto důvodů dosáhly tržby společnosti Continental Barum úrovně 49,7 mld. Kč a zisk po zdanění 2,7 mld. Kč.

   K aktuálnímu výhledu společností jednatel společnosti odpovědný za oblast financí a controllingu Jan Černošek pronesl: „S ohledem na stále probíhající pandemii covid-19 a s ní související omezení je velmi těžké cokoliv predikovat. Věřím, že s dostupností vakcíny se podaří postup epidemie zastavit a vrátit se k běžnému způsobu života. Otrokovické společnosti jsou proexportně orientované, a proto budou jejich další ekonomické výsledky záležet i na situaci se zvládnutím pandemie v ostatních zemích nejen v Evropské unii“.

   Druhá ze společností, Continental výroba pneumatik, s.r.o., dosáhla tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb ve výši 9,2 mld. Kč se ziskem po zdaněním 1,8 mld. Kč. Continental HT Tyres, s.r.o. měla tržby ve výši 9,0 mld. Kč a zisk po zdaněním 3,2 mld. Kč.

   Jan Černošek ještě k budoucímu finančnímu vývoji dodal: „Nadále budeme pokračovat v monitorování vývoje devizových kurzů, v optimalizaci materiálových vstupů a také se stále zaměřujeme na hledání úspor v našich interních procesech a činnostech. Prioritou je snižování administrativních nákladů, optimální řízení pracovního kapitálu, ale i ostatních parametrů ovlivňující cash-flow společností.“

   K aktuálním prognózám se vyjádřil i jednatel společnosti Libor Láznička: „Pravidelně dochází k monitorování trhu a průběžně musí být aktuální roční plán konfrontován s aktuálními měsíčními výrobními a ekonomickými výsledky. Předpoklady dalšího vývoje vychází z očekávaného růstu poptávky po osobních, nákladní i speciálních plášťů oproti předchozímu

   Dostupné dokumenty

   Zásady cookie

   Používáme cookies, abychom vám co nejvíce zpříjemnili prohlížení našich stránek. Kliknutím na „Přijmout vše“ povolte všechny soubory cookies, nebo klikněte na „Změnit nastavení cookies“ a vyberte si jen některé.

   Poznámka: Pokud souhlasíte s používáním funkčních souborů cookie, souhlasíte i s tím, že vaše osobní údaje budou při použití přenášeny do nezabezpečených třetích zemí (například USA). Tyto nezabezpečené třetí země nenabízejí podobnou úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou se standardy EU. Někteří externí poskytovatelé, jako jsou Google a Mouseflow, nekompenzují tento nedostatek žádnými jinými zárukami. Existuje tedy riziko, že při přenosu budou mít k vašim osobním údajům přístup státní orgány, aniž byste měli k dispozici účinné možnosti právní ochrany.

   Další informace o funkčních souborech cookie a poskytování údajů do třetích zemí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

   Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ s tímto výslovně souhlasíte. Souhlas lze kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie. Další zpracování údajů shromážděných poskytovatelem třetí strany před odvoláním souhlasu nelze vyloučit.

   Cookie je malý datový soubor uložený na vašem zařízení. Soubory cookie nám pomáhají zajišťovat základní i praktické funkce, měřit výkon stránek a analyzovat chování uživatelů stránek. 

   Povinné soubory cookies se aktivují vždy, protože jsou nepostradatelné pro provoz stránek a pro ukládání vašeho souhlasu se zásadami cookies. Soubory cookie pro zajišťování funkcí a výkonu jsou volitelné. Ve výchozím nastavení jsou veškeré volitelné soubory cookie vypnuté.

   Nastavení souborů cookie je možné kdykoli změnit – stačí otevřít naše Zásady cookie nebo vymazat mezipaměť prohlížeče. 

   Zobrazit více Zobrazit méně
   Zpět
   Povinné soubory cookie Povinné

   Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro nabídku základních funkcí stránek a pro zajištění jejich spolehlivého a souvislého provozu.

   Praktické soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k zajištění praktických funkcí stránek.

   Výkonnostní soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k měření výkonu a k analýze chování uživatelů.