Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   26. června 2023

   Zveřejnění finančních výsledků společností Continental v Otrokovicích

   • Aktuálně jsou k dispozici auditované výsledky hospodaření společností skupiny Continental v Otrokovicích.
   • Všechny společnosti Continental zaznamenaly jak růst v ročních tržbách, tak i v souhrnném hospodářském výsledku ve srovnání s předchozím fiskálním rokem.
   • I přes všechny negativní dopady okolností roku 2022 jsou otrokovické společnosti Continental společnostmi s dobrou ekonomickou stabilitou.

   Otrokovice, 26. června 2023. Výkonnost společností Continental v Otrokovicích zásadně ovlivňovaly ceny základních surovin a energií, přepravní náklady a vysoká míra inflace v kombinaci s produktivitou práce. „Nárůst cen vstupů se částečně podařilo přenést do finálních cen produktů, což spolu se změnou výrobního sortimentu vedlo k zásadnímu nárůstu tržeb společností v rámci celosvětového trhu s pneumatikami pro osobní, nákladní a průmyslová vozidla,“ komentuje Jan Černošek, jednatel společností Continental odpovědný za oblast financí a controllingu.

   Libor Láznička, výrobní jednatel společností, objasňuje situaci na trhu s pneumatikami: „Během loňského roku jsme zaznamenali kolísavou poptávku, kdy začaly chládnout především požadavky po nákladních pláštích. Největší zájem je v posledních letech po takzvaných vysokorychlostních pláštích (UHP) na sportovní či terénní vozidla.“

   Standardně až v tomto období, po finalizaci účetní závěrky, mohly být zveřejněny auditované hospodářské výsledky společností Continental v Otrokovicích v obchodním rejstříku za předchozí kalendářní rok. Do skupiny Continental Otrokovice patří společnosti Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o.

   Roční tržby společnosti Continental Barum s.r.o. se zvýšily o 19 % na hodnotu 70,2 miliard korun. Celkový hospodářský výsledek společnosti po zdanění tak především díky přijatým úsporným opatřením meziročně vzrostl až na 3,7 miliardy korun.

   Další z otrokovických společností Continental výroba pneumatik, s.r.o. se zvýšily roční tržby o 9 % na hodnotu 11,6 miliard korun. Celkový hospodářský výsledek této společnosti po zdanění však přes přijatá úsporná opatření meziročně poklesl až na 0,4 miliardy korun. Také společnost Continental HT Tyres, s.r.o. za loňský rok zvýšila o 11 % své roční tržby. Ty činily 12,2 miliardy korun, ale celkový hospodářský výsledek po zdanění, i navzdory přijatým úsporným opatřením, meziročně mírně poklesl na 3,4 miliardy korun.

   „Rok 2022 byl opět důkazem obdivuhodných výkonů všech našich zaměstnanců, kteří neustále řeší nově nastalé problémy, nevzdávají se, ochotně dávají ze sebe to nejlepší a aktivně se podílejí na růstu a zlepšování otrokovických společností,“ poznamenává k nasazení zaměstnanců Jan Černošek, jednatel společností Continental.

   Dostupné dokumenty