Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   19. prosince 2022

   Continental je novým signatářem české Charty diverzity

   Brandýs nad Labem 19. 12. 2022 – Společnost Continental Česká republika, přední výrobce komponent do aut světových automobilek, se po vzoru své německé mateřské firmy připojila k podpisu české Charty diverzity. Ta sdružuje tuzemské firmy, kterým není lhostejná společenská odpovědnost a udržitelné podnikání a pomáhá jim naplnit jejich dlouhodobé cíle.

   Charta diverzity je projektem Evropské komise, který vytváří prostor pro spolupráci firem napříč různými obory, svazy, institucemi veřejné správy a Evropské unie. Svým signatářům umožňuje ve vysoké míře implementovat diverzitu do jejich firemních strategií, sdílet jejich know-how a  zkušenosti z dobré praxe. Český Continental podepsal Chartu 13. 12. 2022 společně s dalšími devíti firmami, aby se veřejně zavázal ke svým dlouhodobým cílům a každodenní práci v otázkách rovných příležitostí, diverzity a inkluze. Signatářem německé Charty diverzity je společnost Continental již od roku 2008.

   „Jménem všech našich 10 tisíc zaměstnanců 30 různých národností, kteří s námi v České republice tvoří českou Conti-rodinu, chci poděkovat za krásnou příležitost, jak veřejně stvrdit naše firemní hodnoty a dlouhodobé závazky. V Continentalu si ceníme individuálních odlišností a víme, že různé perspektivy, rozmanitost zkušeností a schopností jsou zásadní nejen pro motivované, angažované a zapálené týmy, ale také pro posouvání hranic kreativity a inovace. Jen tak můžeme spoluutvářet budoucnost naší společnosti jako celku,“ říká Jindřiška Olberg, Employer branding coordinator společnosti Continental v České republice.

   Otevřené příležitosti pro všechny

   Cílem diverzity je vytvořit ve společnosti a její podnikatelské sféře takové podmínky, které umožní všem lidem naplno rozvinout jejich potenciál, a to bez jakýchkoli omezení. Mezi aspekty, na které v Continentalu kladou důraz, patří nejen rovnost příležitostí, ale také rozličné národnostní složení v rámci týmů a popularizace žen v tradičně mužských oborech. Jen v roce 2022 například společnost spolupracovala s Fakultou elektrotechnickou ČVUT na projektu diverzity v elektro oborech.

   K dnešnímu dni se v zemích EU svým podpisem připojilo již téměř 14 400 firem, což reprezentuje přes 17 mil. zaměstnanců.

   Dostupné dokumenty