Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   16. června 2022

   Zveřejnění finančních výsledků společností Continental v Otrokovicích a vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů

   • V obchodním rejstříku byly zveřejněny auditované výsledky hospodaření společností skupiny Continental v Otrokovicích.
   • Všechny tři společnosti Continental v Otrokovicích zůstávají, i přes propad poptávky, ve velmi dobré ekonomické situaci.
   • I přes veškeré negativní dopady a bylo možné v loňském roce realizovat mnoho investičních akcí ve všech výrobních segmentech a započít s významnou akcí, která povede ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a snížení pachové zátěže v okolí.
   • Při letošním vyhlašování TOP nejvýznamnějších plátců daně z příjmů se umístily hned dvě otrokovické firmy.

   Otrokovice, 16. června 2022. Na výsledku loňského finančního hospodaření společností Continental se opět, podobně jako v předchozím roce, negativně podepsala koronavirová pandemie. Po finalizaci účetní závěrky mohly být zveřejněny auditované hospodářské výsledky společností Continental v Otrokovicích v obchodním rejstříku za předchozí kalendářní rok. Do skupiny Continental Otrokovice patří společnosti Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o.

   Hospodářský výsledek společností za rok 2021 byl jednoznačně ovlivněn celosvětovou koronavirovou pandemií. Po zkušenostech s průběhem pandemie v roce 2020 se dalo předpokládat, že některé plány bude nutné v průběhu roku měnit. Nakonec k zásadním změnám nedošlo a ani nedocházelo k významnějším výrobním odstávkám, ačkoliv poptávka po osobních, nákladních i speciálních pneumatikách zaznamenala propad.

   „V průběhu prvního pololetí roku se množství všech vyrobených a prodaných plášťů postupně vrátilo na úroveň před pandemií. Naučili jsme se pracovat za dodržování přísných hygienických opatření a využívání práce z domova. V druhém pololetí se ovšem začali projevovat další negativní trendy, kterým čelí nejen česká, ale i světová ekonomika,“ shrnuje jednatel společnosti Libor Láznička.

   A Jan Černošek, jednatel společností Continental odpovědný za oblast financí a controllingu, k tomu doplňuje: „Většímu ekonomickému růstu bránil růst cen vstupních materiálů e energií, v našem případě především emisních povolenek, drahá a nestabilní mezinárodní logistika, dlouhodobě také chybějící zaměstnanci a v neposlední řadě i zaznamenaná vyšší míra inflace.“

   Během loňského roku nedošlo k výraznému výrobnímu propadu a množství vyrobených a prodaných plášťů všech výrobkových skupin se vrátil na úroveň předchozích let.

   Při kolektivním vyjednávání bylo pro rok 2022 dohodnuto navýšení všech mzdových tarifů o 7 % včetně individuální prémie, dále byl zvýšen příspěvek zaměstnavatele na cafeterii na 4000 korun ročně včetně zakomponování motivační výplaty 500 korun čtvrtletně za nulovou absenci.

   Roční tržby společnosti Continental Barum se i přes celosvětový propad poptávky po osobních, nákladních i průmyslových pláštích zvýšily o 18,6 % na hodnotu 59 mld. korun. Celkový hospodářský výsledek však i přes přijatá úsporná opatření meziročně poklesl na 2,49 mld. korun.

   Další z otrokovických společností Continental – Continental výroba pneumatik, s.r.o. zaznamenala zvýšení ročních tržeb o 16 % na hodnotu 10,7 mld. korun. Hospodářský výsledek ovšem meziročně poklesl na 1,1 mld. korun.

   Také společnosti Continental HT Tyres, s.r.o. zvýšila své roční tržby, a to o 22 % na hodnotu 11 mld. korun. Celkový hospodářský výsledek této společnosti tak díky přijatým opatřením dosáhl výše 3,5 mld. korun.

   Za předchozí rok, navzdory výrobním odstávkám a mírné stagnace trhu, došlo k finalizaci mnoha investičních akcí. Jednalo se instalaci mnohých nových strojních zařízení v přípravě materiálu i polotovarů, na lisovně a pak především nová měřící zařízení hotových plášťů na dokončovně či rozšíření stávajícího automatického paletizačního skladu. Rekonstrukcí prochází výrobní hala strojírenské výroby forem. Investovalo se i do zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců výstavbou nových šaten a sociálních zařízení či zahájením významné investiční akci vedoucí k instalaci vzduchotechniky a ventilace pro výrobní haly. Tato stavba by měla být ukončena začátkem roku 2023.

   Po roční pauze opět Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uspořádali začátkem června 2022 již dvacátý ročník vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Dvě ze tří společností Continental v Otrokovicích se umístily v TOP 20 nejvýznamnějších plátců daně z příjmů. Společnost Continental HT Tyres, s.r.o. obsadila 14. příčku a Continental Barum s.r.o. uzavírá dvacítku firem, které nejvíce přispívají svými daněmi do státního rozpočtu.

   Ocenění převzal z rukou ministra financí Zbyňka Staňury jednatel společností Jan Černošek: „Jsme rádi, že je tímto zaznamenán náš příkladný přístup k plnění daňových povinností.“

   Dostupné dokumenty