Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   16. června 2022

   Zveřejnění finančních výsledků společností Continental v Otrokovicích a vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů

   • V obchodním rejstříku byly zveřejněny auditované výsledky hospodaření společností skupiny Continental v Otrokovicích.
   • Všechny tři společnosti Continental v Otrokovicích zůstávají, i přes propad poptávky, ve velmi dobré ekonomické situaci.
   • I přes veškeré negativní dopady a bylo možné v loňském roce realizovat mnoho investičních akcí ve všech výrobních segmentech a započít s významnou akcí, která povede ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a snížení pachové zátěže v okolí.
   • Při letošním vyhlašování TOP nejvýznamnějších plátců daně z příjmů se umístily hned dvě otrokovické firmy.

   Otrokovice, 16. června 2022. Na výsledku loňského finančního hospodaření společností Continental se opět, podobně jako v předchozím roce, negativně podepsala koronavirová pandemie. Po finalizaci účetní závěrky mohly být zveřejněny auditované hospodářské výsledky společností Continental v Otrokovicích v obchodním rejstříku za předchozí kalendářní rok. Do skupiny Continental Otrokovice patří společnosti Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o.

   Hospodářský výsledek společností za rok 2021 byl jednoznačně ovlivněn celosvětovou koronavirovou pandemií. Po zkušenostech s průběhem pandemie v roce 2020 se dalo předpokládat, že některé plány bude nutné v průběhu roku měnit. Nakonec k zásadním změnám nedošlo a ani nedocházelo k významnějším výrobním odstávkám, ačkoliv poptávka po osobních, nákladních i speciálních pneumatikách zaznamenala propad.

   „V průběhu prvního pololetí roku se množství všech vyrobených a prodaných plášťů postupně vrátilo na úroveň před pandemií. Naučili jsme se pracovat za dodržování přísných hygienických opatření a využívání práce z domova. V druhém pololetí se ovšem začali projevovat další negativní trendy, kterým čelí nejen česká, ale i světová ekonomika,“ shrnuje jednatel společnosti Libor Láznička.

   A Jan Černošek, jednatel společností Continental odpovědný za oblast financí a controllingu, k tomu doplňuje: „Většímu ekonomickému růstu bránil růst cen vstupních materiálů e energií, v našem případě především emisních povolenek, drahá a nestabilní mezinárodní logistika, dlouhodobě také chybějící zaměstnanci a v neposlední řadě i zaznamenaná vyšší míra inflace.“

   Během loňského roku nedošlo k výraznému výrobnímu propadu a množství vyrobených a prodaných plášťů všech výrobkových skupin se vrátil na úroveň předchozích let.

   Při kolektivním vyjednávání bylo pro rok 2022 dohodnuto navýšení všech mzdových tarifů o 7 % včetně individuální prémie, dále byl zvýšen příspěvek zaměstnavatele na cafeterii na 4000 korun ročně včetně zakomponování motivační výplaty 500 korun čtvrtletně za nulovou absenci.

   Roční tržby společnosti Continental Barum se i přes celosvětový propad poptávky po osobních, nákladních i průmyslových pláštích zvýšily o 18,6 % na hodnotu 59 mld. korun. Celkový hospodářský výsledek však i přes přijatá úsporná opatření meziročně poklesl na 2,49 mld. korun.

   Další z otrokovických společností Continental – Continental výroba pneumatik, s.r.o. zaznamenala zvýšení ročních tržeb o 16 % na hodnotu 10,7 mld. korun. Hospodářský výsledek ovšem meziročně poklesl na 1,1 mld. korun.

   Také společnosti Continental HT Tyres, s.r.o. zvýšila své roční tržby, a to o 22 % na hodnotu 11 mld. korun. Celkový hospodářský výsledek této společnosti tak díky přijatým opatřením dosáhl výše 3,5 mld. korun.

   Za předchozí rok, navzdory výrobním odstávkám a mírné stagnace trhu, došlo k finalizaci mnoha investičních akcí. Jednalo se instalaci mnohých nových strojních zařízení v přípravě materiálu i polotovarů, na lisovně a pak především nová měřící zařízení hotových plášťů na dokončovně či rozšíření stávajícího automatického paletizačního skladu. Rekonstrukcí prochází výrobní hala strojírenské výroby forem. Investovalo se i do zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců výstavbou nových šaten a sociálních zařízení či zahájením významné investiční akci vedoucí k instalaci vzduchotechniky a ventilace pro výrobní haly. Tato stavba by měla být ukončena začátkem roku 2023.

   Po roční pauze opět Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uspořádali začátkem června 2022 již dvacátý ročník vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Dvě ze tří společností Continental v Otrokovicích se umístily v TOP 20 nejvýznamnějších plátců daně z příjmů. Společnost Continental HT Tyres, s.r.o. obsadila 14. příčku a Continental Barum s.r.o. uzavírá dvacítku firem, které nejvíce přispívají svými daněmi do státního rozpočtu.

   Ocenění převzal z rukou ministra financí Zbyňka Staňury jednatel společností Jan Černošek: „Jsme rádi, že je tímto zaznamenán náš příkladný přístup k plnění daňových povinností.“

   Zásady cookie

   Používáme cookies, abychom vám co nejvíce zpříjemnili prohlížení našich stránek. Kliknutím na „Přijmout vše“ povolte všechny soubory cookies, nebo klikněte na „Změnit nastavení cookies“ a vyberte si jen některé.

   Poznámka: Pokud souhlasíte s používáním funkčních souborů cookie, souhlasíte i s tím, že vaše osobní údaje budou při použití přenášeny do nezabezpečených třetích zemí (například USA). Tyto nezabezpečené třetí země nenabízejí podobnou úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou se standardy EU. Někteří externí poskytovatelé, jako jsou Google a Mouseflow, nekompenzují tento nedostatek žádnými jinými zárukami. Existuje tedy riziko, že při přenosu budou mít k vašim osobním údajům přístup státní orgány, aniž byste měli k dispozici účinné možnosti právní ochrany.

   Další informace o funkčních souborech cookie a poskytování údajů do třetích zemí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

   Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ s tímto výslovně souhlasíte. Souhlas lze kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie. Další zpracování údajů shromážděných poskytovatelem třetí strany před odvoláním souhlasu nelze vyloučit.

   Cookie je malý datový soubor uložený na vašem zařízení. Soubory cookie nám pomáhají zajišťovat základní i praktické funkce, měřit výkon stránek a analyzovat chování uživatelů stránek. 

   Povinné soubory cookies se aktivují vždy, protože jsou nepostradatelné pro provoz stránek a pro ukládání vašeho souhlasu se zásadami cookies. Soubory cookie pro zajišťování funkcí a výkonu jsou volitelné. Ve výchozím nastavení jsou veškeré volitelné soubory cookie vypnuté.

   Nastavení souborů cookie je možné kdykoli změnit – stačí otevřít naše Zásady cookie nebo vymazat mezipaměť prohlížeče. 

   Zobrazit více Zobrazit méně
   Zpět
   Povinné soubory cookie Povinné

   Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro nabídku základních funkcí stránek a pro zajištění jejich spolehlivého a souvislého provozu.

   Praktické soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k zajištění praktických funkcí stránek.

   Výkonnostní soubory cookie

   Tyto soubory cookie se používají k měření výkonu a k analýze chování uživatelů.