Návrhy
  Přejděte přímo na
   Dr. Elmar Degenhart im Fahrsimulator
   Zpráva
   10. září 2019

   Společnost Continental vytvořila zdravý ekosystém pro ekologickou, ekonomickou a sociální mobilitu

   • Společnost Continental představuje svou ekologickou strategii – již v roce 2020 budou všechny výrobní závody využívat energii z obnovitelných zdrojů, do roku 2040 bude výroba zcela CO2 neutrální.
   • Generální ředitel, Dr. Elmar Degenhart, vyzval automobilový průmysl, aby se do roku 2050 stal CO2 neutrálním.
   • Společnost Continental se zaměřila na udržitelnost – novinky, jako je zcela integrovaný pohon náprav, podporují zdravý ekosystém mobility.
   • Vize Elmara Degenharta: „Nesmíme rezignovat na budoucnost! Zaměřme se na nové technologie, které chrání nejen životní prostředí, ale také naši ekonomiku a společnost.“

   Frankfurt nad Mohanem, 10. září 2019. Předseda představenstva společnosti Continental, Dr. Elmar Degenhart, na letošní tiskové konferenci IAA představil řešení nejnaléhavějších výzev v automobilovém průmyslu. Degenhart optimisticky prohlásil, že v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu by se dalo do roku 2050 dosáhnout neutrality v produkci CO2. Konkrétně si společnost do roku 2040 stanovila cíl, že při výrobním procesu bude neutrální v produkcí emisí CO2. Prvním krokem je, že společnost Continental do konce roku 2020 začne ve všech výrobních závodech po celém světě využívat elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů energie.

   Pro společnost Continental je výroba s neutrálními emisemi CO2 nezbytnou součástí zdravého ekosystému mobility. Proto na autosalonu IAA technologická společnost představila průkopnické novinky pod heslem „Mobility is the Heartbeat of Life“(„Mobilita je tepem života“). Tyto novinky přispívají ke snižování emisí, zvyšování bezpečnosti a zlepšování síťového pokrytí a digitalizace zase přináší větší pohodlí a méně nehod. Degenhart s ohledem na napjatou hospodářskou situaci a na nezbytné investice do budoucí mobility a digitalizace apeloval na německé politiky, aby ekonomiku podpořili daňovými úlevami firem a spotřebitelů.

   Společnost Continental tvůrcem zdravého ekosystému mobility

   Společnost Continental navázala na heslo autosalonu IAA „Mobility is the Heartbeat of Life“ a je přesvědčená, že bez mobility není možné žít plnohodnotný život. Společnost Continental se přitom vidí jako tvůrce: „Utváříme zdravý ekosystém mobility. Zdravá mobilita je protikladem rezignace. Zdravá mobilita je plná naděje na světlé zítřky. Je čistá, bezpečná a síťově propojená. Naše řešení pomáhají lidem a společnosti dosáhnout lepší kvality života, rychlejšího pokroku, větší ohleduplnosti k životnímu prostředí a zlepšuje osobní vyhlídky do budoucna. A pro to bijí naše srdce,“ vysvětlil Degenhart na IAA misi společnosti Continental, která se v mobilitě snaží o změnu k lepšímu. Pouze zdravý ekosystém mobility dokáže podle společnosti Continental udržitelně uspokojit potřeby mobility i v budoucnosti, umožní společnostem dlouhodobě a ziskově růst, vytvoří atraktivní pracovní místa a přispěje k prosperitě.

   Společnost Continental představuje novou ekologickou strategii – výroba s neutrálními emisemi CO<sub>2</sub> do roku 2040

   „Mobilita budoucnosti musí být ekologická, ekonomická a sociální,“ uvedl Degenhart na autosalonu IAA a přestavil rámec ekosystém budoucí mobility. „Zaměřujeme přitom se na nové technologie, které jsou jak ekologické, tak společensky přijatelné. Tak chráníme jak ekologické, tak hospodářské a sociální prostředí. A tento rámec již uplatňujeme v naší výrobě.“

   Degenhart ve Frankfurtu představil různé součásti nové ekologické strategie společnosti Continental. Technologická společnost chce své výrobní procesy i nadále optimalizovat s ohledem na emise CO2 tak, aby do roku 2040 byla produkce emisí CO2 zcela neutrální.

   „Chceme ještě více zvýšit svou energetickou účinnost,“ vysvětlil Degenhart. „Co se obratu týče, v příštích deseti letech snížíme spotřebu energie o jednu pětinu.“ Společnost Continental navíc důsledně realizuje přechod na energii z obnovitelných zdrojů. Ve všech výrobních závodech na světě chceme do konce roku 2020 využívat 100 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Další části ekologické strategie společnosti Continental se týkají efektivity zdrojů, minimalizace odpadu a udržitelné využívání vody v oblastech, kde je přístup k čisté vodě obzvláště komplikovaný.

   Apel na zákonodárce: Ulevte průmyslu!

   Technologická společnost Continental se na mezinárodním autosalonu IAA chopila příležitosti a apelovala na německé zákonodárce. „Ze všech zemí v OECD mají firmy v Německu nejvyšší daně. Navíc jsou zde velmi vysoké náklady na sociální zabezpečení a druhé nejvyšší náklady na energii. To je příliš vysoká zátěž, než abychom dokázali držet krok s vývojem ve světě. Nižší zátěž umožňuje vyšší investice a více novinek. Je třeba jednat", zdůraznil Degenhart.

   „Jsme přesvědčeni, že nejpozději do roku 2050 musí mít automobilový průmysl neutrální emise CO2. Je to proveditelné, pokud se ekonomika a politika budou řešit společně. Proto chceme na naše politiky apelovat: Stanovte cíle, které jsou ekologicky efektivní, z ekologického hlediska budou dávat smysl a budou ekonomicky proveditelné,“ řekl Degenhart a dodal: „Náš průmysl dokáže zajistit, aby byla mobilita udržitelně čistá, ale vy, politici, nás musíte začít více podporovat. Protože německý automobilový průmysl má do budoucna velkou perspektivu. Každý, kdo alespoň trochu koketuje s automobilovým průmyslem, má co do činění s největším a nejdůležitějším soukolím, které hýbe německou ekonomikou (v pozitivním i negativním slova smyslu.“

   Degenhart by zároveň chtěl v této době plné změn větší důvěru: „Strašně nám chybí více optimismu. My, Němci, máme tendence podceňovat naši výkonnost. Měli bychom spíš rozpoznat a začít prosazovat naše silné stránky!“ Degenhart přitom poukázal na úspěchy inovací v automobilovém průmyslu – revoluční novinky v oblasti vývoje automatizovaného, autonomního a síťově propojeného řízení a přelomové změny v technologii pohonů.

   Společnost Continental například na autosalonu IAA představila hnací systém pro elektromobily, s nímž automobiloví výrobci nejen ušetří hmotnost a náklady, ale díky dobré integraci systému se také zkrátí doba vývoje před zahájením sériové výroby.

   Méně emisí, méně nehod cyklistů – udržitelné novinky pro zdravý ekosystém mobility budoucnosti

   Kromě zcela integrovaného pohonu náprav představí společnost Continental na IAA řadu dalších novinek pro zdravou mobilitu. V simulátoru řízení si mohou návštěvníci veletrhu vyzkoušet bezpečné a chytré řízení bez stresu v autě budoucnosti připojenému k síti. „Vysoce výkonné počítače, chytrá rozhraní a připojení ke cloudu činí z auta budoucnosti digitálního společníka,“ kategoricky komentuje Degenhart snahy v oblasti síťového propojení.

   Technologická společnost také představí nový radarový senzor krátkého dosahu. Trik je v tom, že senzor dokáže velmi přesně zachytit překážky a ostatní účastníky silničního provozu. Asistent projíždění zatáčkou tak zjistí nebezpečí dříve než dosud a může rychleji varovat řidiče, vyzvat ho k nouzovému brzdění nebo nouzové brzdění spustí sám automaticky. Tak je například možné zabránit nehodám cyklistů s nákladními nebo osobními automobily. „Již roky si trváme na tom, že dopravní nehody patří do minulosti. Technické prostředky právě držíme ve svých rukou,“ dodává sebevědomě Degenhart.

   Dostupné dokumenty