Návrhy
  Přejděte přímo na
   Right-Turn Assist
   Zpráva
   23. srpna 2019

   Systém Right-Turn Assist od společnosti Continental chrání během odbočování chodce i cyklisty

   • Nový typ radaru s krátkým dosahem umožňuje přesnější zjištění překážek v okolí vozu
   • Moderní technologie představuje základ systému Right-Turn Assist
   • Kompaktní radarový systém využívá vysokofrekvenční pásmo o frekvenci 77 Ghz

   Praha, 23. srpna 2019 - Technologická společnost Continental uvádí nový typ radaru s krátkým dosahem, který představuje zásadní pokrok v oblasti přesné detekce překážek v okolí vozidel. Jde o zcela novou generaci radarového systému, jenž je místo dosavadní frekvence 24 GHz založen na 77GHz technologii. Díky tomu dokáží radarové snímače sledovat okolí s mnohem vyšším rozlišením a dosud nedosažitelnou přesností. Ta je předpokladem precizní analýzy objektů i ostatních účastníků provozu v nejbližším okolí vozu. Senzor s frekvencí 77 GHz umí navíc detekovat směr pohybu a rychlost sledovaného objektu mnohem přesněji než dosavadní 24GHz zařízení. Nová generace radaru se rovněž vyznačuje kompaktnější konstrukcí. Anténa i samotný čip vyžadují mnohem méně prostoru na instalaci, což umožňuje větší flexibilitu v umístění zařízení na vozidle, a to včetně stísněných oblastí.

   Přesnější snímání okolí vozidla zajišťuje nové bezpečnostní funkce

   Nový typ radaru může být umístěn ve všech čtyřech rozích karoserie, tak aby dokázal zajistit téměř jednolitý 360° obraz o dění v okolí vozidla. Radarové zařízení tohoto typu představuje základ pro řadu pokročilých asistenčních systémů, které spoléhají na přesná čidla. Příkladem je sledování překážek ve slepém úhlu, což má zásadní význam pro správnou funkci asistentu pro změnu jízdních pruhů Lane Change Assist. Zařízení dokáže také sledovat provoz před a za vozidlem pro bezpečné odbočování v křižovatce, hlídané systémem Intersection Assist, případně zpřesnit aktivaci urychlovače brzdného účinku. Radary s krátkým dosahem rovněž pomohou lépe zachytit zezadu přijíždějící vozidla nebo cyklisty při vystupování z řady zaparkovaných aut. Vysoké rozlišení a přesnější detekce překážek však otvírá nové generaci radarů společnosti Continental mnohem širší uplatnění.

   Jde například o systém Right-Turn Assist neboli asistent odbočování vpravo, určený pro osobní automobily. Díky tomuto zařízení se odbočování stává mnohem bezpečnějším, zvláště v hustém městském provozu, kde často vznikají komplikované dopravní situace. Radary nové generace odhalí například cyklistu přijíždějícího k vozu zezadu podél pravého boku. Pokud se řidič rozhodne odbočit právě v okamžiku, kdy jej po pravé straně míjí jízdní kolo, asistent odbočování okamžitě zakročí, spustí výstražný signál a aktivuje brzdový systém, takže vůz zastaví dříve, než by mohla nastat kolize. Přehlédnout v této situaci jízdní kolo lze snadno, i když je řidič opatrný a podívá se přes rameno dozadu. Systém ve stejné situaci dokáže samozřejmě zamezit střetu i se skútrem nebo přecházejícím chodcem.

   Méně stresu pro řidiče při odbočování, více bezpečnosti pro cyklisty a chodce

   Asistent odbočování vpravo pomáhá řidičům v často komplikovaných situacích během odbočování doprava a chrání ostatní účastníky provozu, kteří se nacházejí vpravo od vozu. Společnost Continental s pomocí tohoto zařízení dále rozvíjí svoji vizi Vision Zero, tedy záměr v budoucnosti zcela zabránit dopravním nehodám. Nový asistent již nyní plní požadavky organizace Euro NCAP pro rok 2022, kdy bude výrazně zpřísněno hodnocení ochrany chodců a cyklistů. Podle analýzy společnosti Continental v oblasti výzkumu dopravních nehod může systém Right-Turn Assist pro osobní vozidla zabránit jen v Německu 5 % nejvážnějších nehod, při nichž cyklisté utrpí smrtelné nebo těžké zranění, zatímco v Japonsku jde o 7 %. Ve Spojených státech by mohlo jít dokonce o 8,5 % fatálních střetů. K tomu je třeba přičíst omezení 6 % nehod s mírnými následky.

   Již od roku 2020 budou mít tento systém v povinné výbavě nákladní automobily prodávané v zemích EU. Statistika dopravních nehod jasně ukazuje, že je takový požadavek zcela na místě. V Německu by se instalací asistentu odbočování vpravo mohlo zabránit 36 % nehod, při nichž je cyklista během odbočování kamionu usmrcen.

   Novou technologii využije také asistent řízení Emergency Steer Assist

   Vysoké rozlišení a přesnost nového radaru Continental s frekvencí 77 GHz představuje ideální základ pro další pokročilé asistenční systémy budoucnosti – zejména pro autonomní řízení. Jde například o nejnovější asistent řízení Emergency Steer Assist, který v případě hrozící kolize pomáhá řidiči včas změnit směr jízdy a vyhnout se překážce. Zásluhou radarové technologie má řídicí jednotka dokonalý přehled o ostatních účastnících silničního provozu v bezprostředním okolí automobilu, navíc nejen o jejich vzdálenosti, ale také o jejich rychlosti a trajektorii jízdy. Systém Emergency Steer Assist reprezentuje další významný příspěvek k dosažení cíle Vision Zero. 

   Dostupné dokumenty