Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   14. července 2021

   Otrokovický Continental Barum pomáhá jižní Moravě

   • Na obnovu tornádem zničeného území Břeclavska a Hodonínska firma poukáže 3 miliony korun.
   • Celá částka bude rozdělena do pěti nejpostiženějších obcí, a to do Mikulčic, Lužic, Hrušek, Moravské Nové Vsi a do Hodonína-Pánova.
   • Pro potřeby Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje také společnost poskytne sady pneumatik pro služební vozidla.
   • Mnozí zaměstnanci společnosti neváhali využít prodloužený víkend k výpomoci v jednotlivých poničených obcích a pomáhali při obnově zničených domů nebo při opravách elektrorozvodů.

   Otrokovice, 14. července 2021. Čtvrtek 24. června 2021 se pravděpodobně zapíše do novodobých dějin České republiky. Několika obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku na jižní Moravě prošla v podvečerních hodinách extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Bohužel si živel vyžádal i lidské oběti, mnoho osob bylo zraněno. Škody na majetku obyvatel, především na obytných domech, vozidlech, ale i veřejných, zemědělských a průmyslových budovách a veřejné infrastruktuře jsou zatím stále jen odhadovány, ale ten odhad dosahuje více než 15 miliard korun. Nejvíce byly postiženy vsi Mikulčice, Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves a Hodonín-Pánov. V postižených obcích žije i několik zaměstnanců otrokovické společnosti Continental Barum. Ti byli okamžitě kontaktováni jednotlivými personalisty. Naštěstí rodiny zaměstnanců nepatří mezi postižené, a tak nebyla potřeba žádná finanční či materiální cílená pomoc.

   Vedení firmy brzy po tragédii rozhodlo o poskytnutí finančního daru na obnovu tornádem zničeného území. Částka daru pro postižené obce bude ve výši 3 miliony korun. Nejvíce jsou diskutovány obce Mikulčice, Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves a Hodonín – Pánov, proto bude částka rozdělena a každé obci bude poskytnut 600tisícový peněžní dar. Společnost kontaktovala krizový tým Jihomoravského kraje a nabídla jim nejen finanční, ale i materiální pomoc v podobě pneumatik. Této nabídky využijí hasiči Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, kteří se v postižených oblastech svými vozidly pohybovali po ruinách a sutích ze zdemolovaných domů a tím pádem pneumatiky jejich hasičských vozů velmi utrpěly namáhaným provozem.

   Jednatel společnosti Libor Láznička se velmi živě o celou záležitost zajímá a poděkoval dobrovolníkům, kteří jeli ve svém volném čase pomáhat do postižených oblastí. „Víme o několika našich zaměstnancích odborných profesí, kteří se dobrovolně přihlásili a místo dovolené nebo prodlouženého víkendu odjeli do postiženého území pomáhat. Velice si jejich ochoty vážím a děkuji jim za jejich nezištnou pomoc. Věřím, že i naše finanční pomoc přispěje k tomu, že se v poničené oblasti vrátí co nejdříve život do obvyklých kolejí.“

   Pro individuální pomoc jednotlivých zaměstnanců byli zaměstnanci interními kanály seznámeni s oficiálními a transparentními sbírkovými konty, kteří se na podobnou pomoc specializují a kam je stále možné zasílat finanční příspěvky.

   Dostupné dokumenty