Continental Tagline
Javaslatok
  1. Homepage
  2. Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

A Continental AG vállalat az Ön adatait a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban, a jelen weboldalhoz kapcsolódóan dolgozza fel. 

Általános rendelkezések

Az Ön által megadott személyes adatokat a Continental AG vállalat gyűjti be, dolgozza fel és használja fel a weboldal Ön általi igénybevételének keretében történő kapcsolatbalépés  céljából. Amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, az adatok továbbításra kerülhetnek a Continental AG – német részvénytörvény (German Stock Corporation Act) 15. és azt követő preambulumbekezdéseiben definiáltak szerinti – társvállalatai felé, amint azt a Continental kötelező vállalati szabályai (PDF, 268,9 KB) előírják.

Ha a jogszabályok engedélyezik és/vagy megkövetelik, az adatok jelentéstételi célokból (pl. statisztikák készítéséhez) kiértékelhetők.
Adatainak begyűjtésére, feldolgozására és felhasználására kizárólag a vonatkozó adatvédelmi előírások szerint (pl. az Ön beleegyezése alapján) kerül sor.
A műszaki támogatás biztosításához az adatokat továbbítjuk a szolgáltatónknak (Materna GmbH, Voßkuhle 47, 44141 Dortmund és Aktiengesellschaft digitális kommunikáció, Köpenicker utca 9, 10997 Berlin). A SZOLGÁLTATÓ az Ön személyes adatait csakis a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben gyűjti és dolgozza fel.

A törvényi rendelkezésekkel összhangban minden adatát szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatok begyűjtése és feldolgozása

A Continental AG vállalat kizárólag akkor tárol személyes adatokat webhelyeinek felhasználóira vonatkozóan, ha az adott felhasználók ehhez hozzájárultak. Kizárólag az alábbiakkal kapcsolatos adatokat tárolunk: a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldalak, a kurzor használata a webhelyen, az igénybevett oldalfunkciók és a webhely, amelyről a felhasználó a Continental honlapjára jutott. Az IP-cím anonimizáltan kerül továbbításra, és csak a városszintű földrajzi hely megállapításához használatos. A Continental AG a webhelyen folytatott tevékenység méréséhez, statisztikák készítéséhez, valamint a webhelyeken keresztül biztosított szolgáltatások és információk tökéletesítéséhez használja fel ezeket az információkat.

A felhasználók személyes adatait kizárólag a megkereséseknek a kapott hozzájárulás keretében vagy alkalmazandó adatvédelmi előírások szerinti kezeléséhez használjuk fel. A jogi követelmények alapján a Continental globális, egységes és belső adatvédelmi szabályokat (kötelező vállalati szabályok (PDF, 268,9 KB) ) vezetett be az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

A Continental AG a webhelyek az eljárás céljából megadott adatokat – mint amilyen a név, vállalatnév, e-mail cím, cím és telefonszám – csak az Önnel való kommunikációhoz használja fel. Az adatokat kizárólag a megkeresés/aggály/versenyben való részvétel feldolgozása céljából tároljuk és/vagy használjuk fel. A megkeresés/aggály feldolgozásának befejeztével az adatokat töröljük, feltéve, ha ez a törlés nem mond ellent a nyilvántartásmegőrzésre vonatko zó törvényi kötelezettségeinknek.

Az adatalany jogai

Felhívjuk figyelmét, hogy adatalanyként az EU általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR) értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg a személyes adatai feldolgozásához fűződően:

  • információs jogok, az EU GDPR 13. és 14. cikke szerint; 
  • hozzáféréshez való jog, az EU GDPR 15. cikke szerint;
  • helyesbítéshez való jog, az EU GDPR 16. cikke szerint;
  • a törléshez való jog, az EU GDPR 17. cikke szerint;
  • a feldolgozás korlátozásához való jog, az EU GDPR 18. cikke szerint;
  • az adathordozhatósághoz való jog, az EU GDPR 20. cikke szerint.

Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, forduljon az adatvédelmi biztoshoz a következő e-mail címen: Kapcsolat.

Az EU GDPR 7 (3). cikke értelmében Önnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatainak begyűjtésére, feldolgozására/tárolására és felhasználására vonatkozó hozzájárulását. Hozzájárulását a(z)  ContiTech Rubber Industrial Kft. 6728 Szeged, Budapesti út 10. címre küldött levélben vagy a(z) Kapcsolat.

Kérdéseivel vagy panaszaival bármikor fordulhat írásban (e-mailben is) az adatvédelmi tisztviselőinkhez. Adott esetben a megfelelő adatvédelmi hatóságokkal is felveheti a kapcsolatot.

A tárolt adatok védelme

Vállalatunk és a szolgátató technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön által megadott személyes adatok manipulációval, elvesztéssel, megsemmisítéssel vagy jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmének biztosítása érdekében. Ezeket a biztonsági intézkedéseket folyamatosan tökéletesítjük és a legújabb technológiákhoz igazítjuk. A nem titkosított adatokat esetlegesen külső felek is megtekinthetik. Éppen ezért szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli (pl. e-mailben történő) adattovábbítás teljes biztonságossága nem szavatolható. Javasoljuk, hogy az érzékeny adatokat vagy ne továbbítsa, vagy kizárólag biztonságos (SSL) kapcsolaton keresztül tegye. Ha a valamely oldalak és fájlok megnyitásakor személyes adatok megadására kérjük, fontos tudnia, hogy az ilyen adatok interneten keresztül történő továbbítása nem teljesen biztonságos, és fennáll annak a kockázata, hogy az adatokat illetéktelen személyek is megtekinthetik, valamint manipulálhatják.

Cookie-k (kisméretű szövegfájlok)

Amikor ellátogat webhelyünkre a weboldal cookie-k formájában információkat tárolhatunk a számítógépén. Az ilyen cookie-kat kizárólag a webhelyek működésének biztosításához használjuk fel. Egyéb (pl. a webhely használatához kapcsolódó) cookie-kat csak az Ön beleegyezésével használunk (lásd a Cookie-kra vonatkozó szabályzatot). A böngésző beállításai között megadhatja, hogy készüléke utasítsa el a cookie-kat. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben használni az ezen webhely minden funkcióját. 

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google Inc. („Google“) vállalat webelemző szolgáltatása. A Google Analytics ún. „cookie”-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket az Ön számítógépén tárol, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie fájlok által létrehozott, a jelen weboldal használatára vonatkozó információkat a rendszer a Google egyik USA-beli szerverére küldi, ahol tárolja azokat.

Abban az esetben, ha ezen a weboldalon aktiválja az IP-anonimizálást, a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró más államokban előzőleg lerövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-beli szerverére való továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Ezen a weboldalon aktív az IP-cím anonimizálása. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje az Ön weboldal-használati szokásait, illetve a weboldal üzemeltetője számára a weboldal aktivitásaival kapcsolatos jelentéseket készítsen, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítsen.

Az Ön böngészője által a Google Analytics keretein belül továbbított IP-címet nem kapcsoljuk össze a Google egyéb adataival. Oldalunkon a cookie fájlokat csak az Ön beleegyezését követően használjuk. Ezenkívül böngésző szoftverének megfelelő beállításával Ön tartósan megakadályozhatja a cookie fájlok tárolását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Továbbá megakadályozhatja a cookie fájl által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google általi gyűjtését, valamint a Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző plugin-t: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

​​​​​​​Mouseflow

Ez a honlap továbbá a Mouseflow ApS vállalat, Flaesketorvet 68, 1711 Koppenhága, Dánia, webes elemzési eszközét használja („Mouseflow”) .  A Mouseflow egy sütit (cookie) használ a mi oldalunkon, amely kizárólag beleegyezés esetén kerül alkalmazásra. Ez a süti marketing-, és optimalizálási célú adatokat gyűjt és ment le. Ezekből az adatokból anonimizált felhasználási profilokat lehet létrehozni. A Mouseflow véletlenszerűen kiválaszt egyes látogatásokat és regisztrálja ezeket. Ennek során jegyzőkönyvet készít az egérmozgásokról és kattintásokról, annak érdekében, hogy szúrópróba-szerűen lejátsszon egyes honlaplátogatásokat és ebből potenciális fejlesztési lehetőségeket vezessen le a honlap számára. Az Ön IP-címe ennek során anonimizáltan kerül átadásra. Ezáltal soha nem nyílik lehetőség a honlap felhasználójának egyértelmű azonosítására.

Megosztás közösségi hálózatokon

A webhelyünkön elérhető „Megosztás” funkció használatával az adott közösségi médiaszolgáltatás nem fér hozzá személyes adataihoz. A webhelyünk tartalmának megosztásához saját profilját használja, nem vállalunk felelősséget az e hálózatok által gyűjtött adatok tartalmáért és köréért. Ebben az esetben az adott közösségi hálózat saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzatai érvényesek.

iFraming használata

Webhelyünkön az iFraming használatával videókat ágyazunk be. Az iFraming segítségével a külső webhelyekről származó külső tartalmak beágyazhatók és megjeleníthetők a webhely adott részeiben.

Webhelyünkön az alábbi külső webhelyek videóit ágyaztuk be:

YouTube:
Ezt a webhelyet, amelyről az iFraming segítségével beágyazott videók származnak, a YouTube, LLC üzemelteti (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült Államok).
Az ilyen videókra kattintva megjelenik a YouTube logója. A YouTube adatvédelmi nyilatkozatát itt olvashatja el.

Ha ellátogat beágyazott videókat tartalmazó valamely webhelyünkre, az Internet Explorer automatikusan létrehozza a kapcsolatot az adott hálózat szerverével. A beágyazott videóra kattintva beleegyezik az említett webhellyel való kommunikációba és a cookie-k ezen webhely általi elhelyezésébe. A beágyazott videóra kattintva a webhelyünkön keresztül elért információk automatikusan továbbításra kerülnek az említett webhely üzemeltetőjéhez, az említett webhely pedig cookie-kat helyez el a számítógépén. 

Ha a webhely meglátogatásakor be van jelentkezve az említett webhelyre, a továbbított adatokat a rendszer automatikusan a felhasználói fiókjához kapcsolja. Ha nem szeretné, hogy a hálózat ily módon információkat kapcsoljon a felhasználói fiókjához, kérjük, az adott videóra való kattintás előtt jelentkezzen ki az adott hálózatról.

Az említett webhely üzemeltetője a videóra való kattintáskor abban az esetben is tárolhatja az adatait, ha Ön nem regisztrált tagként vagy jelenleg nincs bejelentkezve fiókjába. Nincs befolyásunk a külső cookie-k elhelyezésére, az említett webhely által gyűjtött adatok körére és tartalmára, valamint az adatok felhasználásának módjára. További információkért olvassa el az említett webhely adatvédelmi szabályzatait.